Cảnh báo khẩn cấp

Tài nguyên mất điện

Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn trước, trong và sau khi cắt điện

Xem hoặc báo cáo sự cố mất điện hiện tại.

ícono de aviso importante Lưu ý: Một máy tính đã dịch trang này. Nếu quý vị có thắc mắc, hãy gọi dịch vụ ngôn ngữ theo số 1-877-660-6789.

  Chúng tôi cố gắng hết sức để ngăn chặn sự cố mất điện, nhưng chúng vẫn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Ví dụ: một nhánh cây có thể chạm vào đường dây điện được bảo vệ bởi Enhanced Powerline Safety Settings . Chúng tôi biết thật khó để không có điện. Đó là lý do tại sao chúng tôi có hỗ trợ sẵn có cho bạn trước, trong và sau khi mất điện.

   

  Tìm hiểu thêm về mất điện

  Hỗ trợ trước khi mất điện

  Lập kế hoạch khẩn cấp

  Hãy chắc chắn rằng bạn và gia đình bạn được chuẩn bị sẵn sàng bằng cách lập một kế hoạch.

  Nguồn điện dự phòng

  Chúng tôi cung cấp các loại tùy chọn nguồn điện dự phòng khác nhau để giảm tác động của sự cố mất điện.

  211

  Trước khi mất điện, hãy gọi 211, nhắn tin 'PSPS' đến 211-211 hoặc truy cập 211.org để tìm hiểu cách chuẩn bị cho một sự cố.

  Hỗ trợ y tế và trợ năng

  Nhận thêm hỗ trợ cắt điện nếu quý vị dựa vào nguồn điện để đảm bảo sức khỏe hoặc an toàn.

  Hỗ trợ trong và sau khi mất điện

  Trung tâm Cúp điện

  Báo cáo sự cố mất điện. Xem bản đồ mất điện. Nhận trạng thái mất điện theo kế hoạch và ngoài kế hoạch hiện tại.

  211

  Trong thời gian mất điện, hãy tìm các nguồn lực và hỗ trợ tại địa phương.

  Bồi thường mất điện

  Nhận khoản thanh toán tiềm năng cho sự cố mất điện dài hơn 48 giờ.

  Bảo vệ khách hàng

  Hỗ trợ tài chính có sẵn trong và sau thảm họa.

  Gửi yêu cầu bồi thường

  Hiểu chính sách và quy trình yêu cầu bồi thường của chúng ta.

  Cắt điện vì an toàn công cộng (PSPS)

  Tìm hiểu thêm về tình trạng cắt điện PSPS như thế nào và cách chuẩn bị cho sự cố này. 

  Hỗ trợ sức khỏe và trợ năng

  Trong PSPS, chúng tôi làm việc với các đối tác của mình để cung cấp dịch vụ vận chuyển dễ tiếp cận, giảm giá khách sạn và thay thế bữa ăn.

  Trung tâm Tài nguyên Cộng đồng

  Chúng tôi mở Trung tâm Tài nguyên Cộng đồng trong PSPS để cung cấp một nơi an toàn cho quý vị truy cập các tài nguyên cơ bản.

  Cập nhật thông tin liên lạc của quý vị

  Đăng nhập vào tài khoản của bạn và cập nhật số điện thoại và địa chỉ email của bạn. Nhận các cảnh báo quan trọng để giữ an toàn và được thông báo.

  Xem video của chúng tôi để tìm hiểu lý do tại sao điều đó lại quan trọng hoặc truy cập phiên bản mô tả âm thanh

  Thêm tài nguyên về mất điện và thông tin an toàn

  An toàn

  Sự an toàn của quý vị là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi.

  Safety Action Center

  Tìm hiểu cách lập kế hoạch khẩn cấp để giúp quý vị và gia đình an toàn.

  Bản đồ tiến độ an toàn cháy rừng

  Chúng tôi đang làm việc để giữ cho cộng đồng an toàn khỏi cháy rừng. Tìm hiểu về công tác an toàn cháy rừng trong khu vực của quý vị và xem quý vị có thể đủ điều kiện tham gia các chương trình hỗ trợ nào.