Cảnh báo khẩn cấp

Mất điện & an toàn

Tìm hiểu về sự cố mất điện và cách giữ an toàn trong trường hợp khẩn cấp

Trung tâm Cúp điện

Báo cáo sự cố mất điện. Xem bản đồ mất điện. Nhận trạng thái mất điện theo kế hoạch và ngoài kế hoạch hiện tại.

Chuẩn bị và hỗ trợ cho sự cố mất điện

Hãy chuẩn bị sẵn sàng cho sự cố mất điện và khí đốt và nhận hỗ trợ.

An toàn

Nhận thông tin về an toàn điện và khí ga tại nhà, sân, doanh nghiệp và nhiều hơn thế nữa.

Tại sao mất điện xảy ra?

Tìm hiểu xem sự cố mất điện có thể ảnh hưởng đến nhà hoặc doanh nghiệp của bạn như thế nào. Khám phá cách chúng tôi bật lại nguồn điện.

Thông tin thêm về cắt điện và an toàn

Safety Action Center

Lập kế hoạch khẩn cấp. Luôn cập nhật thông tin để giữ an toàn.

Ứng dụng di động Report It

Sử dụng ứng dụng di động PG&E để báo cáo các mối quan ngại về an toàn không khẩn cấp.

Community Wildfire Safety Program

Tìm hiểu cách chúng tôi đang làm cho hệ thống của mình an toàn hơn và đáng tin cậy hơn.