هشدار فوری

قطع و ایمنی

در مورد قطع برق و چگونگی ایمن ماندن در مواقع اضطراری یاد بگیرید

مرکز قطع

قطع برق رو گزارش بده نقشه قطع برق را مشاهده کنید. وضعیت قطعی های برنامه ریزی شده و برنامه ریزی نشده فعلی را دریافت کنید.

آمادگی و پشتیبانی هنگام قطع برق

برای قطع برق و گاز اماده باشید و پشتیبانی دریافت کنید.

ایمنی

اطلاعات مربوط به ایمنی گاز و برق را در خانه، حیاط، کسب و کار و موارد دیگر دریافت کنید.

چرا قطع برق اتفاق می افتد؟

یاد بگیرید که چگونه قطع برق می تواند بر خانه یا کسب و کار شما تاثیر بگذارد. کشف کنید که چگونه برق را دوباره روشن می کنیم.

اطلاعات بیشتر درباره قطع برق و ایمنی

Safety Action Center

یک برنامه اضطراری ایجاد کنید. مطلع باشید تا ایمن بمانید.

گزارش ان برنامه تلفن همراه

از برنامه تلفن همراه PG& E برای گزارش نگرانی های ایمنی غیر اضطراری استفاده کنید.

Community Wildfire Safety Program

دریابید که چگونه سیستم خود را امن تر و قابل اعتماد تر می کنیم.