هشدار فوری

مرکز حریم خصوصی

تولید انرژی پاک برای خانه یا کسب و کار خود را آغاز کنید

افشا

شرایط استفاده سایت شرکت گاز و برق پاسیفیک

شیوه‌نامه حریم خصوصی PG&E

با نحوه محافظت ما از اطلاعات شخصی که درباره شما جمع‌آوری و استفاده می‌کنیم، آشنا شوید. 

اطلاعیه دسترسی، جمع‌آوری، ذخیره‌سازی، به‌کارگیری و افشای اطلاعات مربوط به مصرف انرژی

با نحوه محافظت ما از داده‌های مصرف انرژی درباره شما آشنا شوید. 

اطلاعیه حریم خصوصی کارمندان

دریابید که ما کدام دسته از اطلاعات شخصی مربوط به کارمندان، متقاضیان کار و پیمانکارانمان را جمع‌آوری کرده، از آنها استفاده می‌کنیم و به اشتراک می‌گذاریم.

California Consumer Privacy Act (CCPA)

اطلاعات بیشتر درباره حریم خصوصی

سیاست رسانه اجتماعی

سیاست‌های رسانه اجتماعی و رهنمودهای PG&E را مرور کنید.

سیاست ارتباطات دیجیتال

چگونه ما برای تعامل با شما از طریق تماس صوتی، پیامک، ایمیل و غیره برنامه‌ریزی می‌کنیم