هشدار فوری

اتاق خبر

انتشار اخبار

اخرین اخبار PG&E را پیدا کنید.

اطلاعات قطع برق

قطع برق را پیدا کنید یا گزارش کنید. نقشه هر 15 دقیقه با به روز رسانی از زمینه تجدید می شود.

منابع اضطراری

  • دریافت اخرین در طوفان و پاسخ های اضطراری در سراسر منطقه خدمات ما.
  • منابعی را پیدا کنید که به شما در اماده شدن کمک کنند.

اطلاعات بیشتر درباره PG&E

درباره PG&E

PG & E یکی از بزرگترین شرکت های گاز طبیعی و برق ترکیبی در ایالات متحده است.

جریان‌های PG&E

اخبار و بینش از PG & E.

تماس با ما

برای سوالات رسانه ای، با شماره 5930-973-415 تماس بگیرید.