هشدار فوری

اطلاعات شرکت

نمایه، سیاست‌ها، اهداف و ارزش‌های PG&E

نمایه شرکت

با شرکت PG&E بیشتر آشنا شوید.

سیاست افشای آسیب‌پذیری PG&E

PG&E امنیت شما را جدی می‌گیرد. با سیاست‌های ما بیشتر آشنا شوید. 

تنوع و شمول

پذیرش تنوع و شمول جزو سیاست‌های اساسی PG&E است.

هدف نهایی سه‌گانه PG&E

اطلاعات بیشتر درباره PG&E

فرصت‌های شغلی

کارکنان ما ارزشمندترین سرمایه ما هستند. با فرهنگ، مزایا و مشاغل ما آشنا شوید.

گزارش پایداری شرکت

با اقدامات PG&E در زمینه ایجاد شرایط زندگی بهتر در California و بهسازی شرایط زندگی همه مردم دنیا آشنا شوید.

‌ پرونده نرخ عمومی (GRC)

هر سه سال یک بار، PG&E درخواست بودجه خود، معروف به «پرونده نرخ عمومی»، را به California Public Utilites Commision تسلیم می‌کند.