Mahalagang Alerto

Impormasyon ng kumpanya

Profile, mga patakaran, layunin at pinahahalagahan ng PG&E

Profile ng kumpanya

Alamin ang higit pa tungkol sa Kumpanya ng PG&E.

Patakaran sa pagsiwalat ng kahinaan ng PG&E

Sineseryoso ng PG&E ang seguridad nito. Alamin ang higit pa tungkol sa aming mga patakaran. 

Pagkakaiba-iba at inklusyon

Ang pagkakaiba-iba at inklusyon ay nasa gitna ng PG&E.

Triple Bottom Line ng PG&E

Higit pa tungkol sa PG&E

Mga Karera

Ang mga tao namin ang aming pinakapinahahalagahang ari-arian. Alamin ang tungkol sa aming kultura, mga benepisyo at mga trabaho.

Ulat sa Pagpapanatili ng Kumpanya

Tuklasin ang mga pagsusumikap ng PG&E para makalikha ng mas mahusay na California at mas mahusay na planeta para sa lahat.

Ang General Rate Case (GRC)

Kada apat na taon, nagsusumite ang PG&E ng kahilingan para sa pagpopondo sa California Public Utilities Commission na tinatawag na General Rate Case.