Mahalagang Alerto

Paggamit ng enerhiya at mga tip

I-access at ibahagi ang data ng paggamit ng enerhiya para sa iyong tahanan o negosyo

ícono de aviso importante Paalala: Isinalin ng isang computer ang pahinang ito. Kung may mga tanong ka, tawagan ang mga language service sa 1-877-660-6789.

  Unawain ang iyong paggamit ng enerhiya

  Alamin kung paano basahin ang iyong data ng paggamit ng enerhiya. Gamitin ang data na iyon upang mapatakbo ang iyong tahanan o negosyo nang mas mahusay.

  Mga tool at tip sa pagtitipid ng enerhiya para sa mga tahanan

  Bawasan ang paggamit mo ng enerhiya at bawasan ang singil sa iyo. Alamin ang tungkol sa mga pagsusuri sa enerhiya sa bahay at mga alerto sa enerhiya.

  Savings tips para sa mga negosyo

  Alamin kung paano bawasan ang paggamit ng enerhiya ng iyong negosyo at babaan ang buwanang singil.

  Tools para pamahalaan ang paggamit ng enerhiya

  I-benchmark ang iyong gusali

  Benchmarking na malaman kung paano babaan ang environmental footprint ng iyong gusali. Nakakatulong din ito na mapababa ang iyong buwanang gastos sa enerhiya.

  Energy alert

  Huwag sirain ang iyong badyet. Itakda ang maximum na halagang gusto mong gastusin sa enerhiya. Kung gumagamit ka ng mas maraming enerhiya kaysa sa inaasahan, magpapadala ang PG&E ng alerto sa enerhiya sa pamamagitan ng:

  • Email
  • Text
  • Telepono

  Maghanap ng mga rebate at insentibo

  Siyasatin ang mga programa sa mga rebate at insentibo para sa iyong tahanan o negosyo.