Mahalagang Alerto

Ekonomikong pag-unlad

Maglipat, magpalawak o magsimula ng negosyo

sagisag ng mahalagang abiso Tandaan: Isinalin ng kompyuter ang pahinang ito. Kung mayroon kang mga katanungan, tumawag sa mga serbisyo ng wika sa 1-877-660-6789 .

Rate ng pag-unlad ng ekonomiya

Maaaring maging karapat-dapat ang iyong negosyo para sa 12, 18 o 25 porsiyentong pagbawas sa iyong singil sa kuryente nang hanggang limang taon.

Mga kasangkapan sa pagpapaunlad ng ekonomiya

  • Maghanap ng site para sa iyong negosyo.
  • Ikumpara ang mga komunidad.
  • Maghanap ng kumpol ng negosyo o industriya.
  • Makakuha ng mga rebate at insentibo.

Higit pa sa pag-unlad ng ekonomiya

Demand Response

Bawasan ang paggamit ng enerhiya sa panahon ng pinakamataas na pangangailangan at makatanggap ng mga insentibong pinansyal.

Solar Choice

Kunin ang iyong kuryente mula sa solar program ng PG&E nang hindi naglalagay ng sarili mong mga solar panel.

Kontakin kami

Magsisimula ng bagong negosyo? Paglipat o pagpapalawak ng kasalukuyang negosyo? Makakatulong kami. 

 

Email economicdevelopment@pge.com .