Mahalagang Alerto

Kakayanang ma-access

Lahat ng mga kostumer ng PG&E ay may karapatan sa patas na access

Kontakin kami para sa mga isyu 

Pakiulat ang anumang hadlang sa pag-access na naranasan mo kapag ginagamit mo ang aming site o ang ibang mga serbisyo ng PG&E. Kontakin ang ADASupport@pge.com.

Sinusubaybayan ang mailbox sa mga regular na oras ng negosyo (L-B; 8am-5pm).  Sasagot kami sa tanong mo sa loob ng 3 araw na may negosyo.

Isang website na naa-access

Sinusubukan ang Pge.com sa Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1AA.

Mga suportadong browser

Kumuha ng detalyadong listahan ng mga suportadong browser. Alamin kung aling mga operating system na pinakamahusay na gumagana ang pge.com.

Higit pa tungkol sa pag-access

Mga paghiling ng alternatibong format

Humiling sa anumang non-bill na naka-print na materyales ng PG&E sa Braille, malaking print o audio.

Vulnerable Customer Status

Nasa peligro ba ang iyong kalusugan o kaligtasan kung madiskonekta ang iyong serbisyo ng kuryente o gas? Narito kami para tumulong.

Medical Baseline Program

Tulong para sa mga residensiyal na kostumer na umaasa sa kuryente para sa ilang mga medikal na pangangailangan.