Mahalagang Alerto

Magtipid ng kuryente at pera

Mga tip, programa at mapagkukunan para tumulong na pamahalaan ang iyong paggamit ng kuryente

Mga programa para makatipid sa enerhiya

Siyasatin ang iba’t ibang programa para tumulong sa iyong mga pagsisikap sa pagtitipid ng kuryente.

Pagkonsumo ng kuryente at mga tip

I-access at ibahagi ang data ng pagkonsumo ng kuryente para sa iyong tahanan at negosyo. Maghanap ng mga makakatulong na tip kung paano bawasan ang pagkonsumo ng kuryente.

Mga rebate at insentibo

Siyasatin ang mga rebate at insentibo para sa iyong tahanan o negosyo.

Kumuha ng tulong sa pagbabayad ng iyong bill

Maghanap ng mga programa ng tulong sa pagbabayad tulad ng CARE, FERA at Medical Baseline. Mag set up ng mga kaayusan sa pagbabayad.

California Alternate Rates for Energy (CARE)

Kung natutugunan mo ang mga gabay sa kinikita, maaari kang kumita ng buwanang diskwento na 20% o higit pa sa gas at kuryente.

Medical Baseline Program

Tulong para sa mga pambahayan na kostumer na umaasa sa kuryente para sa mga tiyak na medikal na pangangailangan.

Mga pagtitipid ng kuryente para sa negosyo

Pagpopondo para sa pagtitipid ng kuryente

Kumuha ng 0% interes sa mga loan upang palitan ang luma at sirang kagamitan.

Mga programa para makatipid sa enerhiya

Alamin ang mga programa at rebate para tumulong na makatipid ng kuryente ang iyong negosyo.

Mga programang tugon sa demand

Baguhin ang iyong pagkonsumo ng kuryente para makatipid o kumita ng pera. 

Mga programa sa pagsingil at tulong

Tingnan ang iyong statement sa enerhiya. Bayaran ang iyong singil. Alamin kung paano makakuha ng tulong pinansiyal.

Higit pang mapagkukunan kaugnay ng pagtitipid ng kuryente

Tuklasin ang SmartMeter™

Tingnan kung paano ka gumagamit ng kuryente gamit ang SmartMeter™-enabled tools. Gamitin ang tools na ito para bawasan at kontrolin ang iyong buwanang bill. 

Pamahalaan ang iyong pagkonsumo ng kuryente

I-access, subaybayan at pamahalaan ang iyong pagkonsumo ng kuryente.

Maghanap ng mga produkto at programa

Kumuha ng patnubay para sa mga produkto at programa para matugunan ang iyong natatanging mga pangangailangan sa kuryente.