Cảnh báo khẩn cấp

Tiết kiệm tiền & năng lượng

Các lời khuyên, chương trình và nguồn lực hỗ trợ để giúp quản lý mức sử dụng năng lượng của quý vị

Các chương trình tiết kiệm năng lượng

Khám phá nhiều chương trình giúp ích cho nỗ lực hiệu suất năng lượng của quý vị.

Mức sử dụng năng lượng và lời khuyên

Truy cập và chia sẻ dữ liệu về mức sử dụng năng lượng cho nhà và cơ sở kinh doanh của quý vị. Tìm các lời khuyên hữu ích để giảm mức sử dụng năng lượng. 

Giảm giá và khuyến khích

Khám phá các chương trình giảm giá và khuyến khích cho gia đình hoặc cơ sở kinh doanh quý vị.

Tìm trợ giúp thanh toán hóa đơn của quý vị

Bạn có cần hỗ trợ thanh toán hóa đơn của mình không? Thiết lập thỏa thuận thanh toán. Tìm các chương trình hỗ trợ thanh toán.

California Alternate Rates for Energy (CARE)

Nếu đáp ứng các hướng dẫn về thu nhập, bạn có thể được giảm giá hàng tháng từ 20% trở lên đối với khí đốt và điện.

Medical Baseline Program

Giúp những khách hàng cư dân phụ thuộc vào năng lượng cho các nhu cầu y tế nhất định.

Tiết kiệm điện năng cho cơ sở kinh doanh

Tài trợ cho nỗ lực tiết kiệm năng lượng

Nhận khoản vay lãi suất 0% để thay thế các thiết bị đã cũ, hư hỏng.

Các chương trình tiết kiệm năng lượng

Tìm kiếm các chương trình và giảm giá để giúp cơ sở kinh doanh của quý vị tiết kiệm năng lượng.

Các chương trình điều chỉnh phụ tải điện

Điều chỉnh mức sử dụng năng lượng của quý vị để tiết kiệm hoặc kiếm tiền. 

Chương trình thanh toán và hỗ trợ

Xem bảng sao kê chi phí năng lượng của quý vị. Thanh toán hóa đơn. Tìm hiểu cách nhận trợ giúp tài chính.

Nhiều tài nguyên tiết kiệm năng lượng hơn

Khám phá SmartMeter™

Xem cách quý vị sử dụng năng lượng với các công cụ hỗ trợ SmartMeter™. Sử dụng những công cụ này để giảm và kiểm soát hóa đơn hàng tháng của quý vị. 

Quản lý mức sử dụng năng lượng của quý vị

Truy cập, giám sát và quản lý mức sử dụng năng lượng của quý vị.

Tìm kiếm các sản phẩm và chương trình

Nhận hướng dẫn về các sản phẩm và chương trình nhằm đáp ứng nhu cầu năng lượng riêng của quý vị.