Cảnh báo khẩn cấp

Tiết lộ thông tin

Điều khoản sử dụng trang web của Pacific Gas & Electric Company

Sửa đổi tháng 7 năm 2020

biểu tượng thông báo quan trọng Lưu ý: Khi sử dụng trang web này, quý vị sẽ chấp nhận các điều khoản sử dụng và các yêu cầu được dẫn chiếu từ chính sách quyền riêng tư và chính sách bảo mật của PG&E. Nếu quý vị không chấp nhận điều khoản sử dụng thì không được sử dụng trang web này.

 

Chào mừng đến với pge.com. Trang web pge.com này (“Trang web”) do Pacific Gas and Electric Company (“PG&E”, “Công ty”, “chúng tôi”, “của chúng tôi”) vận hành. Trụ sở của chúng tôi đặt tại 300 Lakeside Drive, Suite 210, Oakland, CA 94612; Điện thoại 1-800-743-5000.

 

Vui lòng kiểm tra các Điều khoản Sử dụng này thường xuyên, vì đôi khi chúng tôi có thể đơn phương sửa đổi các Điều khoản Sử dụng bằng cách đăng nội dung sửa đổi trên Trang web. Quý vị luôn có thể xem phiên bản cập nhật nhất của Điều khoản Sử dụng này trên Trang web. Các sửa đổi sẽ có hiệu lực vào thời điểm được đăng trên Trang web. Việc quý vị tiếp tục sử dụng Trang web sau khi các sửa đổi được đăng sẽ đồng nghĩa với việc quý vị chấp nhận các sửa đổi đó.

 

Chúng tôi có thể sửa đổi hoặc ngừng bất kỳ khía cạnh hoặc thành phần nào của Trang web bất cứ lúc nào. Nếu quý vị vi phạm bất kỳ Điều khoản Sử dụng nào, chúng tôi có thể chấm dứt quyền sử dụng Trang web của quý vị. Khi chấm dứt sử dụng, quý vị đồng ý xóa hoặc hủy ngay mọi tài liệu đã tải xuống hoặc đã in được lấy từ Trang web.

 

Tổng quát

Thông qua Trang web, chúng tôi cung cấp nhiều thông tin và dịch vụ đa dạng cho khách hàng sử dụng năng lượng và các khách truy cập khác trên Trang web. Quý vị chỉ có thể sử dụng Trang web cho các mục đích hợp pháp trong nội bộ của mình và tuân thủ các Điều khoản Sử dụng này. Quý vị có thể xem và tải tài liệu được hiển thị trên Trang web, với điều kiện là quý vị lưu giữ và tuân thủ tất cả các thông báo về bản quyền, nhãn hiệu và thông báo quyền sở hữu khác có trên tài liệu đó. Nghiêm cấm sử dụng các tài liệu này trong các ấn phẩm, trang web hoặc bản thuyết trình khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của PG&E.

 

Tài khoản Người dùng

 • Trang web cung cấp quyền truy cập nhiều chức năng và dịch vụ đa dạng. Nhiều dịch vụ cung cấp thông tin về tài khoản khách hàng và thông tin cá nhân khác. Để bảo vệ quyền riêng tư, chúng tôi có thể yêu cầu quý vị thiết lập một hoặc nhiều tài khoản người dùng để truy cập các Dịch vụ đó ("Tài khoản Người dùng"). Chúng tôi bảo lưu quyền tuyệt đối (i) để chấp nhận hoặc từ chối chấp nhận đơn đăng ký mở Tài khoản Người dùng; (ii) để chấm dứt bất kỳ Tài khoản Người dùng nào và (iii) để ngừng cung cấp bất kỳ Dịch vụ nào liên quan đến Tài khoản Người dùng đó.
 • Liên quan đến việc mở Tài khoản Người dùng của quý vị, quý vị sẽ chỉ định hoặc nhận tên người dùng và mật khẩu và/hoặc thông tin đăng nhập khác để xác thực danh tính của quý vị khi quý vị đăng nhập để sử dụng một số Dịch vụ nhất định. Quý vị đồng ý (i) cung cấp thông tin chính xác và đầy đủ khi mở Tài khoản Người dùng; (ii) cập nhật thông tin của quý vị khi cần thiết để thông tin đó vẫn chính xác và đầy đủ và (iii) không mạo danh bất kỳ người nào khác, hoạt động dưới bí danh, che giấu danh tính của quý vị hoặc nói cách khác là lừa dối hoặc sử dụng sai thông tin của người khác để có được quyền truy cập vào Dịch vụ.
 • Khi thiết lập Tài khoản Người dùng và có quyền truy cập dữ liệu về năng lượng, thanh toán và dữ liệu cá nhân khác của khách hàng, quý vị đồng ý và cam đoan rằng quý vị là (1) khách hàng PG&E đối với dữ liệu đó; hoặc (2) đại diện của khách hàng PG&E, được khách hàng ủy quyền hợp lệ và rõ ràng bằng văn bản để thay mặt khách hàng đó nhận quyền truy cập dữ liệu đó và PG&E có thể yêu cầu tài liệu ủy quyền bất cứ lúc nào.
 • Quyền sử dụng Dịch vụ và chức năng của Tài khoản Người dùng trên Trang web bị giới hạn đối với quý vị với tư cách là bên đăng ký. Quý vị chịu trách nhiệm bảo vệ tên người dùng, mật khẩu và thông tin đăng nhập bắt buộc khác của mình và đồng ý bảo đảm PG&E không bị tổn hại từ bất kỳ khiếu nại nào do sử dụng tên người dùng, mật khẩu và thông tin đăng nhập bắt buộc khác một cách không thích hợp. Quý vị đồng ý chịu trách nhiệm về tất cả các hành động hoặc thiếu sót liên quan đến việc sử dụng Tài khoản Người dùng của quý vị. Nếu quý vị tin rằng tính bảo mật của tên người dùng, mật khẩu, thông tin đăng nhập bắt buộc hoặc thông tin cá nhân khác của quý vị đã bị lạm dụng, bị đánh cắp hoặc bị xâm phạm theo bất kỳ cách nào, vui lòng liên hệ với PG&E theo số 1-833-500-7226. Để tìm hiểu thêm về lừa đảo và phòng chống lừa đảo, vui lòng truy cập pge.com/scams.

 

 

Dịch vụ

 • Quản lý Năng lượng của Khách hàng. Trang web cung cấp thông tin về các biện pháp tiết kiệm năng lượng và các chương trình tiết kiệm năng lượng được phát triển bởi hoặc cho Công ty mà mọi người đều có thể truy cập. 
 • Thông tin về Nhà cung cấp. Trang web có thể bao gồm các dịch vụ cho phép quý vị tìm kiếm các doanh nghiệp bên thứ ba bán hàng hóa và dịch vụ liên quan đến năng lượng ở một số vị trí địa lý nhất định. PG&E KHÔNG LIÊN KẾT VỚI BẤT KỲ BÊN THỨ BA NÀO BÁN HÀNG HÓA LIÊN QUAN ĐẾN NĂNG LƯỢNG HOẶC CUNG CẤP CÁC DỊCH VỤ NHƯ VẬY VÀ KHÔNG PHÊ CHUẨN CHO BẤT KỲ DOANH NGHIỆP, HÀNG HÓA HOẶC DỊCH VỤ NÀO NHƯ VẬY.
 • Chương trình khuyến mãi. Đôi khi, Công ty có thể cung cấp các chương trình khuyến mãi, khảo sát, cuộc thi hoặc rút thăm trúng thưởng (gọi chung là “Chương trình khuyến mãi”) cho khách hàng là hộ gia đình hoặc doanh nghiệp của mình. Để biết thêm thông tin về những chương trình khuyến mãi như vậy, vui lòng tham khảo các quy tắc hiện hành được đăng kèm hoặc liên kết với các Chương trình khuyến mãi đó.

 

Liên kết, Tạo khung, Bot và Spider

 • Liên kết đến Trang của Bên Thứ ba. Công ty hiển thị liên kết đến các trang web hoặc dịch vụ điện tử được tài trợ bởi các bên thứ ba không phải là dịch vụ của PG&E hoặc được PG&E trả tiền. PG&E không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc hoạt động của các trang web hoặc các dịch vụ điện tử của bên thứ ba được tiếp cận qua các liên kết hoặc nội dung đó và sự hiện diện của các liên kết hoặc nội dung đó không ngụ ý rằng PG&E xác nhận hoặc được liên kết với bất kỳ trang web, dịch vụ của bên thứ ba hoặc bên thứ ba nào như vậy hoặc bất kỳ dịch vụ hay sản phẩm nào do họ cung cấp. Bên thứ ba gửi thông tin, chứ không phải Công ty, hoàn toàn chịu trách nhiệm về bất kỳ quảng cáo, ý kiến, lời khuyên, tuyên bố, dịch vụ, ưu đãi, dữ liệu, thông tin, nội dung hoặc các tài liệu khác mà bên thứ ba đó thể hiện hoặc cung cấp.
 • Liên kết đến Trang web. Không được liên kết Trang web sao cho các trang của Trang web được hiển thị trong khung trên trang web của bên thứ ba hoặc được hiển thị trên màn hình trình duyệt kèm theo quảng cáo hoặc nội dung khác không có trên Trang web. Thực tế rằng bên thứ ba cung cấp liên kết đến Trang web sẽ không phải là hoặc ngụ ý xác nhận, đại lý, liên doanh hoặc mối quan hệ tương tự giữa PG&E và bất kỳ bên thứ ba nào như vậy.
 • Khai thác. Không người dùng hoặc bên thứ ba nào được phép sử dụng bất kỳ phần mềm, bot, spider (trình thu thập thông tin) hoặc thiết bị thu thập thông tin hay quy trình lập trình nào khác để theo dõi, sao chép hoặc “khai thác” thông tin được hiển thị trên Trang web để hiển thị trên hoặc sử dụng với bất kỳ Trang web hay dịch vụ nào, trừ khi được PG&E hoặc khách hàng theo hồ sơ của PG&E cho phép.

 

Bản quyền

 • Tất cả nội dung trên Trang web, bao gồm tất cả văn bản, đồ họa, hình ảnh nghệ thuật, logo, nút, biểu tượng, hình ảnh, đoạn âm thanh, đoạn video, phần mềm và mã, đều là tài sản có bản quyền của Công ty hoặc các nhà cung cấp nội dung khác và được bảo vệ bởi luật bản quyền của Hoa Kỳ và nước ngoài, cũng như các công ước quốc tế. Mọi hành vi sử dụng trái phép tài liệu trên Trang web này đều có thể vi phạm luật bản quyền, luật nhãn hiệu, luật về quyền riêng tư và công khai và các quy định hoặc đạo luật về truyền thông. Trừ khi được cho phép trong Điều khoản Sử dụng này, không được sao chép, sửa đổi, chỉnh sửa, phân phối, tái bản, tải xuống, hiển thị, đăng, bán hoặc truyền (toàn bộ hoặc một phần) nội dung đó dưới bất kỳ hình thức nào hoặc bằng bất kỳ phương tiện nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở định dạng điện tử, cơ học, photocopy, bản ghi hoặc bằng cách khác, nếu không có văn bản cho phép rõ ràng từ trước của PG&E hoặc bất kỳ chủ sở hữu bản quyền nào khác.

 

Nhãn hiệu

 • Các nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, logo, đồ họa, tiêu đề trang, biểu tượng nút, tập lệnh, tên miền, URL và các thông tin nhận dạng khác (“Nhãn hiệu”) được sử dụng và hiển thị trên Trang web là Nhãn hiệu đã đăng ký và chưa đăng ký của Công ty và những người khác tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác. Không được phép hiển thị hoặc sử dụng các Nhãn hiệu đó nếu không có văn bản cho phép rõ ràng từ trước của PG&E hoặc chủ sở hữu Nhãn hiệu khác, tùy từng trường hợp. Quý vị không được sử dụng bất kỳ thẻ meta hoặc bất kỳ "chữ ẩn" nào khác sử dụng tên hoặc Thương hiệu của PG&E mà không có sự cho phép trước bằng văn bản rõ ràng của PG&E.
 • Nếu quý vị cho rằng tài liệu được đưa vào Trang web vi phạm quyền nhãn hiệu của một bên khác, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để PG&E có thể điều tra tình huống và chặn hoặc xóa tài liệu đó nếu thích hợp.

 

Bảo mật

 • Khi quý vị đăng nhập vào Dịch vụ yêu cầu tên người dùng, mật khẩu và bất kỳ thông tin đăng nhập bắt buộc nào khác thì mọi thông tin cá nhân do quý vị nhập vào các trường hoặc biểu mẫu được cung cấp trong những Dịch vụ này sẽ được bảo mật bằng công nghệ bảo mật tiêu chuẩn ngành được gọi là Chứng chỉ số Secure Sockets Layer (“SSL”). Thông qua SSL, chúng tôi cố gắng bảo vệ tính bảo mật cho tên người dùng, mật khẩu và thông tin cá nhân khác của quý vị. Để SSL hoạt động, trình duyệt của quý vị phải có khả năng hỗ trợ SSL. Vui lòng kiểm tra với nhà sản xuất trình duyệt của quý vị để biết chi tiết.

 

Hành vi của Người dùng

Trong khi sử dụng Trang web hoặc bất kỳ Dịch vụ nào, quý vị không được:

 • Truyền lại, tái bản, phân phối, sử dụng lại, bán lại, đăng lại, thiết kế lại hoặc tạo bản sao của Trang web hoặc một phần bất kỳ trong đó nếu không có văn bản đồng ý trước của PG&E.
 • Tải lên, đăng, xuất bản, truyền, sao chép hoặc phân phối thông qua Trang web bất kỳ tài liệu nào xâm phạm bản quyền, bằng sáng chế, nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, hình ảnh thương mại tổng thể, bí mật thương mại hoặc các quyền sở hữu khác của bên thứ ba hoặc vi phạm bất kỳ nghĩa vụ không tiết lộ thông tin theo hợp đồng, ủy thác hoặc do luật pháp quy định.
 • Thực hiện hành vi bất hợp pháp, đe dọa, quấy rối, lăng mạ, lừa đảo, nói xấu, bôi nhọ hoặc xâm phạm quyền riêng tư hoặc công khai của bất kỳ người nào khác trong khi sử dụng Trang web.
 • Tải lên, đăng, xuất bản, truyền, sao chép hoặc phân phối thông qua Trang web bất kỳ tài liệu nào có chứa nội dung mời chào quảng cáo, email chủ động gửi hàng loạt hoặc thư rác, thư dây chuyền, cơ hội hoặc chào bán hàng hóa hoặc dịch vụ kiểu kim tự tháp.
 • Tải lên, đăng, xuất bản, truyền, sao chép hoặc phân phối thông qua Trang web hoặc đặt bất kỳ liên kết nào lên Trang web đến bất kỳ tài liệu nào thô tục, tục tĩu, báng bổ, thù ghét, khiêu dâm hoặc phản cảm khác.
 • Thay đổi, can thiệp hoặc làm gián đoạn nội dung hoặc chức năng của Trang web hoặc Dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc tải lên, đăng hoặc truyền bất kỳ tài liệu nào (i) chứa vi-rút, Trojan, sâu, bom hẹn giờ, cancelbot hoặc các quy trình lập trình máy tính khác làm hỏng, can thiệp, chiếm, chặn hoặc chiếm đoạt Trang web hoặc bất kỳ dữ liệu nào chứa trong đó; hoặc (ii) tạo gánh nặng nghiêm trọng cho hoạt động của Trang web.
 • Sử dụng Trang web để xâm nhập hoặc truy cập trái phép vào hệ thống máy tính hoặc mạng khác.
 • “Phản chiếu” Trang web hoặc bất kỳ nội dung nào của Trang web trên bất kỳ máy chủ nào khác nếu không có văn bản cho phép rõ ràng từ trước của PG&E.
 • Mạo danh bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào, tuyên bố sai sự thật hoặc nói cách khác là xuyên tạc mối quan hệ của quý vị với bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào, giả mạo tiêu đề hoặc làm giả thông tin nhận dạng để ngụy tạo nguồn gốc của bất kỳ nội dung nào do quý vị đăng hoặc truyền cho chúng tôi hoặc qua Trang web.
 • Tải lên, đăng, xuất bản, truyền, sao chép hoặc phân phối thông qua Trang web bất kỳ tài liệu nào khuyến khích hành vi có thể cấu thành tội hình sự, phát sinh trách nhiệm dân sự hoặc vi phạm bất kỳ luật, quy định hoặc pháp lệnh chính phủ nào.

 

Chấm dứt sử dụng

 • Theo quyền quyết định riêng và tuyệt đối của mình, PG&E có thể hạn chế hoặc chấm dứt việc sử dụng Trang web và bất kỳ dịch vụ, tài khoản người dùng, tên người dùng hoặc mật khẩu nào của người dùng bất kỳ mà không cần thông báo. Khi chấm dứt sử dụng, quý vị đồng ý xóa hoặc hủy ngay mọi tài liệu đã tải xuống hoặc đã in được lấy từ Trang web. Bất kỳ hạn chế hoặc chấm dứt sử dụng nào như vậy sẽ không làm giảm bớt nghĩa vụ của bất kỳ người nào đã phát sinh và tích lũy trước ngày có hiệu lực của việc chấm dứt sử dụng đó.

 

Từ chối Đảm bảo

 • Trang web và mọi nội dung, thông tin, phần mềm, chức năng và ứng dụng nhỏ được cung cấp trên hoặc thông qua Trang web đều được cung cấp trên cơ sở “nguyên trạng” và “sẵn có”. PG&E không bảo đảm Trang web hoặc bất kỳ nội dung hay Dịch vụ nào được cung cấp liên quan đến Trang web sẽ kịp thời, bảo mật, không bị gián đoạn hoặc không có lỗi hoặc sẽ khắc phục các lỗi trong Trang web hoặc trong bất kỳ nội dung hay dịch vụ nào được cung cấp trên hoặc thông qua Trang web, nếu có tùy từng thời điểm.
 • Công ty sẽ không chịu trách nhiệm về các trường hợp sai sót, thiếu sót, gián đoạn, xóa, lỗi hoặc chậm trễ trong việc vận hành hoặc truyền Trang web, bất kỳ Dịch vụ nào hoặc nội dung có liên quan, về lỗi đường truyền thông hoặc vi-rút máy tính liên quan đến hoạt động của Trang web. Công ty không bảo đảm về bất kỳ thông tin nào được cung cấp thông qua hoặc trên Trang web. CÔNG TY KHÔNG ĐƯA RA BẢO ĐẢM RÕ RÀNG HOẶC NGỤ Ý LIÊN QUAN ĐẾN TRANG WEB, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN CÁC BẢO ĐẢM VỀ QUYỀN SỞ HỮU, KHÔNG XÂM PHẠM, KHẢ NĂNG BÁN ĐƯỢC HOẶC MỨC ĐỘ PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ. QUÝ VỊ ĐỒNG Ý RÕ RÀNG LÀ SẼ HOÀN TOÀN CHỊU RỦI RO KHI SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY.
 • Không nhân viên, đại lý, đại diện của PG&E hoặc bất kỳ bên thứ ba nào được ủy quyền để đưa ra bất kỳ bảo đảm nào dưới bất kỳ hình thức nào một cách rõ ràng trong Điều khoản Sử dụng này.

 

Trách nhiệm Hữu hạn

 • PG&E, các chi nhánh hoặc công ty con của PG&E và các cán bộ, giám đốc, nhân viên, đại lý, người kế nhiệm hoặc người được giao nhiệm vụ của các công ty/chi nhánh này sẽ không chịu trách nhiệm với quý vị hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về bất kỳ khoản tiền bồi thường gián tiếp, kéo theo, ngẫu nhiên, mang tính răn đe, đặc biệt hoặc có tính trừng phạt nào (bao gồm nhưng không giới hạn khoản tiền bồi thường do mất dữ liệu, lợi nhuận bị mất hoặc chi phí mua sản phẩm hoặc dịch vụ thay thế) phát sinh từ hoặc liên quan đến Trang web hoặc bất kỳ Dịch vụ nào được cung cấp trên hoặc thông qua Trang web.
 • Trong mọi trường hợp, trách nhiệm pháp lý của PG&E, các chi nhánh hoặc công ty con của PG&E, hoặc các cán bộ, giám đốc, nhân viên, đại lý, người kế nhiệm hoặc người được giao nhiệm vụ, theo bất kỳ lý thuyết nào về trách nhiệm pháp lý (cho dù trong hợp đồng, hành vi xâm quyền, trách nhiệm nghiêm ngặt hay cách khác) vượt quá $500, bất kể liệu các bên đó đã được thông báo về khả năng xảy ra khoản tiền bồi thường như vậy chưa. MỘT SỐ LUẬT TIỂU BANG KHÔNG CHO PHÉP GIỚI HẠN ĐỐI VỚI BẢO ĐẢM NGỤ Ý HOẶC LOẠI TRỪ HOẶC GIỚI HẠN MỘT SỐ KHOẢN TIỀN BỒI THƯỜNG NHẤT ĐỊNH. NẾU CÁC LUẬT NÀY ÁP DỤNG CHO QUÝ VỊ, MỘT SỐ HOẶC TẤT CẢ CÁC TUYÊN BỐ TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM, LOẠI TRỪ HOẶC GIỚI HẠN TRONG PHẦN 11 (“TỪ CHỐI ĐẢM BẢO” VÀ PHẦN 12 (“GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM”) NÀY CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG CHO QUÝ VỊ VÀ QUÝ VỊ CÓ THỂ CÓ CÁC QUYỀN BỔ SUNG.

 

Bồi thường

 • Quý vị đồng ý bảo vệ, bồi thường và bảo đảm không có tổn hại cho PG&E, các chi nhánh và công ty con của PG&E, cũng như các cán bộ, giám đốc, nhân viên, đại lý, người kế nhiệm hoặc người được giao nhiệm vụ đối với bất kỳ và tất cả các khiếu nại, trách nhiệm pháp lý, phí tổn và chi phí (bao gồm cả phí luật sư và chuyên gia hợp lý) phát sinh dưới bất kỳ hình thức nào từ việc quý vị sử dụng Trang web hoặc việc quý vị hoặc người dùng Tài khoản Người dùng của quý vị đặt hoặc truyền tải bất kỳ thông điệp, thông tin, phần mềm hoặc các tài liệu hay nội dung khác trên hoặc qua Trang web hoặc liên quan đến bất kỳ vi phạm nào của quý vị hoặc người dùng Tài khoản Người dùng của quý vị đối với các Điều khoản Sử dụng này.

 

Khác

 • Công ty kiểm soát và vận hành Trang web này từ trụ sở chính tại San Francisco, California, Hoa Kỳ. Nếu sử dụng Trang web này từ các địa điểm khác, quý vị có trách nhiệm tuân thủ các luật địa phương hiện hành. Các Điều khoản Sử dụng này sẽ được điều chỉnh bởi các luật nội dung của Bang California, như được áp dụng cho các hợp đồng được ký kết giữa các cư dân California và được thực hiện ở California, bất kể quý vị cư trú hoặc giao dịch kinh doanh với Công ty ở California hay ở nơi khác.
 • Việc sử dụng Trang web sẽ được coi là chỉ diễn ra ở California. Quý vị đồng ý rằng các tòa án đặt tại San Francisco, California sẽ có quyền tài phán riêng đối với bất kỳ và tất cả các tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến các Điều khoản Sử dụng này hoặc việc quý vị sử dụng Trang web và quý vị đồng ý tuân theo quyền tài phán của tòa án đó. Bên thắng trong bất kỳ tranh chấp nào sẽ có quyền được bồi hoàn các khoản phí và chi phí luật sư hợp lý của mình, ngoài tất cả các khoản phục hồi và cứu trợ sẵn có khác.
 • Nếu bất kỳ điều khoản nào trong Điều khoản Sử dụng này được coi là bất hợp pháp, vô hiệu hoặc vì bất kỳ lý do gì không thể thực thi, thì điều khoản đó sẽ được coi là có thể cắt bỏ và sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực và khả năng thực thi của các điều khoản còn lại.
 • Các Điều khoản Sử dụng này tích hợp Chính sách Quyền riêng tư của PG&E, trong đó nêu rõ rằng toàn bộ thỏa thuận giữa quý vị và PG&E liên quan đến việc quý vị sử dụng Trang web, cũng như tất cả các thỏa thuận và thỏa thuận sơ bộ trước đây và hiện tại liên quan đến chủ đề chính của các Điều khoản Sử dụng này sẽ được thay thế bởi và hợp nhất trong các Điều khoản Sử dụng này. Chỉ có PG&E mới có thể sửa đổi Điều khoản Sử dụng này như được cung cấp trong tài liệu này.

 

Quý vị có thể gửi bất kỳ câu hỏi nào về Điều khoản Sử dụng này tới:

 

Pacific Gas and Electric Company
Director, Digital Channels
300 Lakeside Drive, Suite 210
Oakland, CA 94612

Tìm hiểu thêm về quyền riêng tư

California Consumer Privacy Act (CCPA)

Hiểu các quyền riêng tư dành cho người tiêu dùng của quý vị.

Chính sách mạng xã hội

Xem các chính sách và nguyên tắc hướng dẫn về mạng xã hội của PG&E.

Chính sách truyền thông kỹ thuật số

Cách chúng tôi dự định tương tác với quý vị qua cuộc gọi/tin nhắn thoại, tin nhắn văn bản, email và nhiều hình thức khác