Cảnh báo khẩn cấp

Năng lượng sạch

Năng lượng tái tạo cho gia đình hoặc doanh nghiệp của quý vị 

Năng lượng mặt trời

Thông tin về năng lượng mặt trời cho gia đình và doanh nghiệp của quý vị.

Phương tiện điện (Electric vehicle, EV)

Tìm hiểu cách mua EV phù hợp cho quý vị, so sánh các chương trình biểu phí và nhiều vấn đề khác.

Lưu trữ pin

Bảo đảm vẫn có điện ở nhà hoặc doanh nghiệp của quý vị trong khi mất điện theo kế hoạch hoặc bất ngờ.

Công cụ tính năng lượng mặt trời

Tính toán. Hiểu các ưu điểm và nhược điểm khi đầu tư vào năng lượng tái tạo.

Công cụ tính khoản tiết kiệm nhờ EV

EV có thể giúp quý vị tiết kiệm bao nhiêu? Tìm hiểu ngay hôm nay.

Công cụ tính bộ EV

Tiết kiệm tiền cho tổ chức của quý vị. Đổi một hoặc nhiều phương tiện sang dùng điện.

Tìm nhà thầu năng lượng mặt trời

Biểu phí năng lượng sạch

Chương trình biểu phí cho ngôi nhà được điều khiển bằng điện

Tìm hiểu chương trình biểu phí cho ngôi nhà được điều khiển bằng điện.

Các chương trình biểu phí EV

Quý vị có thể giảm chi phí năng lượng bằng cách ghi danh tham gia một trong các chương trình biểu phí EV của chúng tôi:

 

  • Giá sạc tại Nhà EV2-A
  • EV-B

Biểu phí EV dành cho doanh nghiệp

Cả hai chương trình biểu phí EV của PG&E dành cho khách hàng doanh nghiệp đều bao gồm giá sạc EV tại chỗ:

 

  • Biểu phí EV cho doanh nghiệp sử dụng ít – BEV1
  • Biểu phí EV cho doanh nghiệp sử dụng nhiều – BEV2

Tỷ lệ phát điện/lưu trữ tái tạo

  • Tùy chọn R điều chỉnh tỷ lệ cho các khách hàng thương mại lớn có khả năng tái tạo hoặc lưu trữ
  • Tùy chọn S điều chỉnh tỷ lệ cho lưu trữ thương mại lớn
  •  Điều chỉnh tốc độ B1-ST để lưu trữ