Cảnh báo khẩn cấp

Thanh toán, yêu cầu dịch vụ, chương trình giá và hơn thế nữa

Quản lý tài khoản

Tạo tài khoản PG&E trực tuyến mới hoặc cập nhật cài đặt tài khoản trực tuyến của bạn. Khám phá những lợi ích của tài khoản trực tuyến.

Xem hóa đơn của quý vị

Đăng nhập để xem hóa đơn của quý vị. Bạn sẽ tìm thấy một bản PDF của hóa đơn gần đây nhất trên bảng điều khiển của mình dưới phần Phí thanh toán.

Chương trình thanh toán và hỗ trợ

Xem hóa đơn của quý vị. Thanh toán hóa đơn. Tìm hiểu cách nhận trợ giúp tài chính. Thiết lập thỏa thuận thanh toán. 

Yêu cầu dịch vụ

Bắt đầu hoặc ngừng dịch vụ cung cấp cho nhà hoặc cơ sở kinh doanh của quý vị. Đặt một cuộc hẹn kiểm tra thiết bị mồi lửa.

Chương trình giá

Tìm chương trình giá tốt nhất cho ngôi nhà hoặc cơ sở kinh doanh quý vị. Tìm hiểu cách thức và lý do PG&E đặt các mức giá.  

Mức sử dụng năng lượng và lời khuyên

Truy cập và chia sẻ dữ liệu sử dụng năng lượng cho gia đình hoặc doanh nghiệp của bạn.

Các tùy chọn tự phục vụ

Thực hiện công việc trực tuyến nhanh chóng và dễ dàng. Cập nhật tài khoản của bạn, thanh toán hóa đơn, cập nhật cài đặt cảnh báo và hơn thế nữa. 

Quản lý các nhiệm vụ xây dựng và cải tạo của bạn

  • Dự án của bạn là công cụ quản lý dự án trực tuyến của chúng tôi.
  • Dễ dàng gửi, theo dõi và quản lý các ứng dụng cho các dịch vụ khí đốt và điện.

Hãy giúp chúng tôi tiếp cận với quý vị

Thông tin thêm về tài khoản của quý vị

Nhà cung cấp năng lượng thay thế

Khám phá các lựa chọn điện và khí đốt tự nhiên khác.

Chương trình tiết kiệm tiền và năng lượng

Tìm cách tiết kiệm tiền và năng lượng. Khám phá các chương trình khuyến khích và mẹo tiết kiệm năng lượng.

Dịch vụ khách hàng

Tìm câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp và các tùy chọn hỗ trợ khác.