Cảnh báo khẩn cấp

Quản lý tài khoản của tôi

ícono de aviso importante Lưu ý: Một máy tính đã dịch trang này. Nếu quý vị có thắc mắc, hãy gọi dịch vụ ngôn ngữ theo số 1-877-660-6789.

  Các tác vụ lập hóa đơn và tài khoản được thực hiện dễ dàng

  Thiết lập tài khoản trực tuyến

  Tạo tài khoản PG&E trực tuyến mới hoặc cập nhật cài đặt tài khoản trực tuyến của bạn. Tùy chỉnh hồ sơ và cảnh báo của bạn. Xử lý các nhiệm vụ nhanh chóng và dễ dàng trực tuyến.

  Tìm trợ giúp thanh toán hóa đơn của quý vị

  Tìm các chương trình hỗ trợ thanh toán như CARE, FERA và Medical Baseline. Thiết lập các thỏa thuận thanh toán.

  Thiết lập thông báo tài khoản

  Thông báo tài khoản giúp bạn cập nhật về hóa đơn, thanh toán, mất điện và nhiều thông tin khác. Nhận chúng qua email, tin nhắn hoặc điện thoại. 

  Duy trì ngân sách với dự báo hóa đơn tiền điện

  Nhận thông báo nếu hóa đơn của quý vị dự kiến vượt quá số tiền quý vị chọn.

  Nhận thông báo về năng lượng

  Kiểm soát hóa đơn năng lượng của bạn bằng các cảnh báo năng lượng.

  Nhận thông tin cập nhật về cắt điện

  Nhận tin nhắn, email hoặc điện thoại cập nhật về sự cố mất điện trong khu vực dịch vụ của PG&E.

  Trợ giúp tài khoản cho gia đình, người cao tuổi và bạn cùng phòng

  Khám phá các chương trình, công cụ và tính năng trực tuyến của PG&E có thể hữu ích.

  Hiểu rõ tài khoản doanh nghiệp trực tuyến của bạn

  Các công cụ để quản lý tài khoản của bạn

  Truy cập một lần

  Truy cập một bộ dịch vụ PG&E hạn chế, bao gồm cả việc thanh toán trực tuyến. Không cần tên người dùng hoặc mật khẩu.

  Dịch vụ hóa đơn công viên nhà di động

  Nếu bạn là chủ sở hữu của một công viên nhà di động với đồng hồ đo chính do PG&E sở hữu, bạn có thể đăng ký Dịch vụ Tính toán Hóa đơn của chúng tôi.

  Từ chối nhận email

  Hủy đăng ký nhận email PG&E.