Cảnh báo khẩn cấp
outage-preparedness-support-16-9.jpg

Chương trình Bảo vệ An toàn phòng chống Cháy rừng cho Cộng đồng

Tăng cường độ an toàn và tin cậy cho hệ thống của chúng tôi

Nhận thông báo nếu có sự cố cắt điện trong khu vực của bạn.

Thông qua Community Wildfire Safety Program (Chương trình An toàn phòng chống Cháy rừng vì Cộng đồng), chúng tôi đang xây dựng hệ thống điện của tương lai.

 

Những nỗ lực của chúng tôi đang làm cho hệ thống trở nên an toàn hơn đồng thời cho phép chúng tôi ứng phó tốt hơn với các thách thức về khí hậu. Công việc này bao gồm:

 

Ngầm hóa đường dây điện

Chương trình ngầm hóa đường dây điện dài 10.000 dặm của chúng tôi là nỗ lực lớn nhất ở Hoa Kỳ nhằm xây dựng các đường dây điện dưới lòng đất như một biện pháp giảm nguy cơ cháy rừng.

Tìm hiểu thêm về ngầm hóa đường dây điện

 

Tăng cường hệ thống

Chúng tôi tăng cường hệ thống điện bằng cột chắc chắn hơn và đường dây điện có vỏ bọc bên cạnh việc ngầm hóa đường dây điện.

Tìm hiểu thêm về tăng độ bền hệ thống

 

Enhancing powerline safety settings

Chúng tôi đang sử dụng cài đặt nâng cao để cắt điện trong vòng một phần mười giây nếu phát hiện thấy mối đe dọa. Những cài đặt này được gọi là Enhanced Powerline Safety Settings (EPSS).

Tìm hiểu thêm về EPSS

 

Giảm tác động của Cắt điện vì An toàn Cộng đồng

Chúng tôi đang nỗ lực làm cho hệ thống của mình an toàn hơn và cải thiện việc Cắt điện vì An toàn Cộng đồng (PSPS).

Tìm hiểu thêm về PSPS

 

Quản lý cây cối, thảm thực vật gần đường dây điện

Chúng tôi đang giữ cây cối và thảm thực vật khác ở khoảng cách an toàn với đường dây điện.

Tìm hiểu thêm về quản lý thảm thực vật

 

Find out more about our wildfire safety efforts (PDF, 511 KB)

Kế hoạch Giảm thiểu Cháy rừng

 

Vào ngày 27 tháng 3 năm 2023, PG&E đã đệ trình Kế hoạch Giảm thiểu Cháy rừng (Wildfire Mitigation Plan, WMP) giai đoạn 2023-2025 tuân thủ California SB 901, AB 1054 và hướng dẫn của Văn phòng An toàn Cơ sở Hạ tầng Năng lượng (An toàn Năng lượng).

Địa chỉ WMP giai đoạn 2023-2025:

  • Các chương trình và sáng kiến an toàn phòng chống cháy rừng của PG&E tập trung vào việc giảm khả năng xảy ra các vụ cháy rừng thảm khốc liên quan đến thiết bị điện
  • Giảm khả năng cháy lan rộng
  • Bao gồm tác động của các sự kiện EPSS/PSPS đến khách hàng

Kế hoạch Giảm thiểu Cháy rừng Bản sửa đổi lần 5 và các Tài liệu đính kèm – ngày 02 tháng 4 năm 2024

Kế hoạch Giảm thiểu Cháy rừng Bản sửa đổi lần 4 và các Tài liệu đính kèm – ngày 08 tháng 1 năm 2024

Kế hoạch Giảm thiểu Cháy rừng Bản sửa đổi lần 3 và các Tài liệu đính kèm – ngày 27 tháng 9 năm 2023

Kế hoạch Giảm thiểu Cháy rừng Bản sửa đổi lần 2 và các Tài liệu đính kèm – ngày 07 tháng 8 năm 2023

Bản đính chính Không đáng kể về Kế hoạch Giảm thiểu Cháy rừng – ngày 26 tháng 4 năm 2023

Kế hoạch Giảm thiểu Cháy rừng Bản sửa đổi lần 1 và các Tài liệu đính kèm – ngày 6 tháng 4 năm 2023

Kế hoạch Giảm thiểu Cháy rừng và các Tài liệu đính kèm – ngày 27 tháng 3 năm 2023

Tất cả các Tài liệu Hỗ trợ khác – ngày 27 tháng 3 năm 2023

Các Tiêu chuẩn và Quy trình của PG&E được Tham chiếu

Báo cáo Hằng quý 2024

Quý 1 – ngày 1 tháng 5 năm 2024

Báo cáo Hằng quý 2023

Quý 1 – ngày 1 tháng 5 năm 2023

Quý 2 – ngày 1 tháng 8 năm 2023

Quý 3 – ngày 1 tháng 11 năm 2023

Quý 4 – ngày 1 tháng 2 năm 2024

Kế hoạch Giảm thiểu Cháy rừng Đã sửa đổi và các Tài liệu đính kèm – ngày 26 tháng 7 năm 2022

Kế hoạch Giảm thiểu Cháy rừng và các Tài liệu đính kèm – ngày 25 tháng 2 năm 2022

Phản hồi và Tài liệu đính kèm cho Thông báo Sửa đổi Kế hoạch Giảm thiểu Cháy rừng

Tài liệu Khác

Báo cáo Hằng quý 2022

Quý 1

Quý 2

Quý 3

Quý 4

Kế hoạch Giảm thiểu Cháy rừng và các Tài liệu đính kèm – Đã sửa đổi – ngày 3 tháng 6 năm 2021

Kế hoạch Giảm thiểu Cháy rừng và các Tài liệu đính kèm – Bản đính chính Lần 2 – ngày 22 tháng 4 năm 2021

Kế hoạch Giảm thiểu Cháy rừng và các Tài liệu đính kèm – Bản đính chính Lần 1 – ngày 17 tháng 3 năm 2021

Kế hoạch Giảm thiểu Cháy rừng và các Tài liệu đính kèm – Nộp hồ sơ Bổ sung – ngày 26 tháng 2 năm 2021

Kế hoạch Giảm thiểu Cháy rừng và các Tài liệu đính kèm – ngày 5 tháng 2 năm 2021

Kế hoạch Giảm thiểu Cháy rừng và các Tài liệu đính kèm – Hồ sơ Khác

 

Báo cáo Hằng quý 2021

Quý 1

Quý 2

Quý 3

Quý 4

Mỗi phát hiện hoặc yêu cầu dữ liệu nhận được liên quan đến WMP 2023 của PG&E đều được ghi lại trong bảng tính được liên kết bên dưới và có thể sắp xếp theo chủ đề, bên yêu cầu và ngày. Các phản hồi cho từng yêu cầu sẽ tiếp tục được cập nhật trên trang này khi chúng được hoàn thành.

 

Trang này được cập nhật hàng tuần với những khám phá hoặc yêu cầu và phản hồi dữ liệu mới nhất.

 

Cập nhật vào: Ngày 9 tháng 5 năm 2024


Overview of 2024 discovery requests and responses (XLSX)

Văn phòng Vận động Công chúng

Viện Điện Xanh

Phòng Chính sách An toàn

Mạng lưới Cải cách Tiện ích

Văn phòng Hạ tầng Năng lượng

Mussey Grade Road Alliance

An toàn Năng lượng

MGRA

Văn phòng Vận động Công chúng

William B. Abrams

Overview of 2021 discovery requests and responses (XLSX)

CHÍNH QUYỀN LIÊN ĐỊA PHƯƠNG

MGRA

VĂN PHÒNG VẬN ĐỘNG CÔNG CHÚNG

TURN

WSD

Tìm hiểu xem bạn có sống ở khu vực có nguy cơ cháy rừng cao không

Để chia sẻ thông tin về nguy cơ cháy rừng gần bạn, chúng tôi sử dụng Bản đồ Mối đe dọa Hỏa hoạn. California Public Utilities Commission (CPUC) đã làm việc với CAL FIRE và những bên khác để phát triển công cụ này. Bản đồ này hiển thị các địa điểm có nguy cơ cháy rừng cao có thể gây nguy hiểm cho con người và tài sản.

  • Các khu vực cấp 3 có nguy cơ cháy rừng rất cao
  • Các khu vực cấp 2 có nguy cơ cháy rừng cao
  • Zone 1 High Hazard Zones là khu vực có số lượng cây chết và sắp chết cao

Nguồn năng lượng sạch, tái tạo mà bạn có thể tin cậy

Để giúp giữ an toàn cho khách hàng, chúng tôi đang sử dụng các công cụ mới để ngăn chặn và ứng phó với rủi ro cháy rừng.

Thông tin thêm về cắt điện và an toàn

An toàn

Tại PG&E, an toàn là điều tối quan trọng.

Cắt điện vì An toàn Công cộng

Tìm hiểu xem việc cắt điện để đảm bảo an toàn theo kế hoạch sẽ phòng chống cháy rừng và giữ an toàn cho bạn như thế nào.

Chuẩn bị và hỗ trợ cho sự cố mất điện

Luôn chuẩn bị cho sự cố mất điện và nhận hỗ trợ.