Cảnh báo khẩn cấp

Quyên góp tại địa phương

Sứ mệnh của chúng tôi vì một California an toàn hơn, tốt hơn

biểu tượng thông báo quan trọng Lưu ý: Máy tính đã dịch trang này. Nếu quý vị có thắc mắc, hãy gọi dịch vụ ngôn ngữ theo số 1-877-660-6789.

Chúng tôi nỗ lực xây dựng các cộng đồng an toàn hơn và kiên cường hơn. Thông qua chương trình quyên góp từ thiện, chúng ta

  • Giải quyết các thách thức xã hội, giáo dục và môi trường quan trọng;
  • Hỗ trợ con người, hành tinh và sự thịnh vượng của California; và
  • Làm việc để đảm bảo một tương lai an toàn và hòa nhập cho tất cả người dân California.

 

Chu kỳ tài trợ năm 2023 hiện đã đóng. Các tổ chức tìm kiếm nguồn tài trợ được khuyến khích kiểm tra lại vào tháng 3 năm 2024 với các yêu cầu cho chu kỳ năm tới. Quý vị cũng có thể liên hệ với một người liên hệ tại địa phương trong cộng đồng của quý vị. Nếu bạn chưa có liên hệ, vui lòng gửi email cho nhóm Quan hệ Cộng đồng PG&E .

Báo cáo Tác động 2022

Xem tổng quan về sự hỗ trợ mà chúng tôi đã cung cấp cho các tổ chức mà bạn yêu thích trong cộng đồng của mình.

Mô tả âm thanh và bản ghi cũng có sẵn cho video này.

Chương trình Better Together Nature Positive Innovation Grant

Đầu tư vào quan hệ đối tác để bảo vệ môi trường.

Chương trình Tài trợ cho Trung tâm Khôi phục

Xây dựng các trung tâm phục hồi cộng đồng địa phương.

Câu chuyện về tác động xã hội

Thể hiện những đột phá trong cộng đồng của chúng ta.

Các chương trình khác

Quyên góp từ thiện của chúng ta cung cấp các khoản tài trợ trong bốn lĩnh vực trọng tâm: Sức sống Kinh tế & Cộng đồng, Giáo dục, Chuẩn bị Khẩn cấp & An toàn và Môi trường. Chúng tôi cũng hỗ trợ sự tham gia của nhân viên bằng cách tặng quà phù hợp cho các khoản quyên góp của các đồng nghiệp PG&E của chúng tôi.

 

Đây là cách quỹ được phân bổ vào năm 2022:

2022 focus areas: Economic & Community Vitality - $8.0M; Education - $6.3M; Emergency Preparedness & Safety - $5.9M; Employee Engagement - $2.7M; Environment.- $2.1M

Đồ họa dưới đây cho thấy tỷ lệ phần trăm các khoản tài trợ được thực hiện để hỗ trợ mỗi cộng đồng. Chúng không loại trừ lẫn nhau và được báo cáo bởi các tổ chức nhận.

2022 support for disadvantaged communities: Communities of color – 93; Underserved communities – 91%; Low-income communities – 87%

Đưa ra bản đồ

Sử dụng bản đồ Đóng góp Từ thiện để tìm người nhận trợ cấp chương trình năm 2022 từ PG&E và Quỹ PG&E Corporation theo quận và thành phố.

Đồng nghiệp của chúng ta tại PG&E cam kết hỗ trợ cộng đồng nơi chúng ta sống và làm việc.

 

đồng nghiệp làm vườn tình nguyện

 

Chiến dịch vì Cộng đồng

 

Chiến dịch vì Cộng đồng cũng phù hợp với những khoản quyên góp đó—tối đa 1.000 đô la mỗi người cho các khoản quyên góp cá nhân và tối đa 5.000 đô la cho các hoạt động gây quỹ do đồng nghiệp khởi xướng.


Chúng tôi tự hào về lịch sử 20 năm của chiến dịch quyên góp từ thiện tại nơi làm việc. Giá trị mà nó mang lại cho đồng nghiệp và tổ chức của chúng ta là rất lớn. Tính đến năm 2022, đồng nghiệp và người về hưu đã đóng góp hơn 100 triệu đô la để hỗ trợ cộng đồng của chúng ta.

 

 

2022 Đồng nghiệp tạo ra tác động

tác động của nhân viên

 

2022 Nhân viên tạo ra tác động

tác động tình nguyện của pge

 

Hàng trăm Đồng nghiệp PG&E Tình nguyện tham gia các Sự kiện Ngày Trái đất, Phục vụ Hành tinh của Chúng ta

Phát hiện ánh sáng bị mất: Câu chuyện của David Phillips

Cố vấn Quan trọng: Quan hệ đối tác PG&E và Golden State Warriors

Tìm hiểu thêm về tính bền vững môi trường

Báo cáo về tính bền vững của công ty PG&E

Tìm hiểu về cam kết của PG&E đối với ba lợi nhuận.

Năng lượng mặt trời và năng lượng tái tạo cho ngôi nhà của bạn

Tìm hiểu cách bắt đầu với năng lượng mặt trời và năng lượng tái tạo.

Tìm cách bảo tồn nước

Lời khuyên về việc giảm sử dụng nước trong nhà và sân của bạn.