Cảnh báo khẩn cấp

Giới thiệu

Pacific Gas & Electric Company

Thông tin công ty

Sự kiện, lịch sử, thành tựu của PG&E và nhiều hơn nữa.

Việc làm

Tham gia văn hóa luôn đón nhận sự đổi mới. PG&E phát triển nhờ:

  • Học hỏi
  • Hợp tác
  • Tăng trưởng
  • Hỗ trợ

Hệ thống PG&E

Khám phá cách PG&E cung cấp năng lượng sạch và an toàn cho California.

Hợp tác kinh doanh với PG&E

Quý vị muốn hợp tác với PG&E?

Sự đa dạng và hòa nhập

Tìm hiểu về các chương trình lực lượng lao động và nhà cung cấp hòa nhập của PG&E.

Phòng tin tức

Tin tức phát hành, thông tin mất điện, nguồn lực khẩn cấp và nhiều hơn nữa. 

Newsroom

News releases, outage info, emergency resources and more. 

Tìm hiểu thêm về PG&E

Tài liệu giáo dục

Nhận các công cụ giảng dạy về sử dụng hiệu quả, an toàn và bảo tồn năng lượng.

Quy định

Duyệt và đọc các thủ tục của PG&E với California Public Utilities Commission (CPUC) và Ủy ban Quản lý Năng lượng Liên bang (FERC).

Sử dụng và mua bán đất đai

Làm việc với PG&E về các yêu cầu đối với quyền sử dụng đất và tài sản.