Cảnh báo khẩn cấp

Tài liệu giáo dục

Các công cụ để học và dạy về năng lượng

ícono de aviso importante Lưu ý: Một máy tính đã dịch trang này. Nếu quý vị có thắc mắc, hãy gọi dịch vụ ngôn ngữ theo số 1-877-660-6789.

  Dạy năng lượng

  Bạn có phải là giáo viên không? Tìm tài nguyên giảng dạy trên:

   

  • Năng lượng tái tạo
  • Hiệu quả sử dụng năng lươ
  • Cách phân tích sử dụng

  Trợ cấp và học bổng

  Nhận tài trợ giáo dục của quý vị. Tìm kiếm các khoản tài trợ và học bổng của PG&E.

  Bản demo an toàn miễn phí

  Mời một chuyên gia PG&E dạy cho nhóm của bạn cách giữ an toàn xung quanh khí đốt và điện.

  Nhiều tài nguyên năng lượng hơn

  Các lớp học của PG&E Energy Center

  Tìm kiếm các khóa học trực tuyến miễn phí về một loạt các chủ đề liên quan đến năng lượng.