Kev Ceeb Tom Xwm Txheej Kub Ceev

Cov chaw muab kev pab cuam rau fab kev kawm ntawv

Cov cuab yeej los kawm thiab qhia txog lub zog

lub cim kev ceeb toom qhia paub uas tseem ceeb Lus Cim Tseg: Koos pis tawj (computer) txhais nplooj no. Yog koj muaj lus nug, hu rau cov kev pab hais lus ntawm 1-877-660-6789 .

Qhia zog

Koj puas yog xibfwb? Nrhiav cov ntaub ntawv qhia ntawm:

 

  • Lub zog tauj dua tshiab
  • Zog efficiency
  • Yuav txheeb xyuas kev siv li cas

Nyiaj pab thiab nyiaj pab kawm ntawv

Tau txais koj cov nyiaj kawm ntawv. Nrhiav PG&E nyiaj pab thiab nyiaj pab kawm ntawv.

Ntau cov peev txheej muaj zog

PG&E Energy Center

Tshawb nrhiav cov chav kawm dawb hauv online ntawm ntau yam lus hais txog lub zog.