Kev Ceeb Tom Xwm Txheej Kub Ceev

Cov cuab yeej rau kev qhia txog lub zog

Tshawb nrhiav kev kawm los qhia txog roj thiab hluav taws xob

ícono de aviso importante Faj Seeb: Lub computer txhais lus no. Yog koj muaj lus nug, hu rau cov kev pab ntawm 1-877-660-6789.

 

Kev kawm txog kev nyab xeeb roj thiab hluav taws xob

 

Qhia cov me nyuam kom nyob nyab xeeb ntawm cov pa roj thiab hluav taws xob nrog peb cov kev kawm pub dawb rau siv hauv tsev lossis hauv chav kawm. Koom nrog peb cov mascot kev nyab xeeb, kaus mom hlau, kom paub cov lus qhia tseem ceeb ntawm kev nyab xeeb thiab ntau ntxiv.

Qhia cov me nyuam siv zog kev nyab xeeb siv kev ua si thiab kev ua si

Ntau txoj hauv kev los kawm txog lub zog

Nyiaj pab thiab nyiaj pub dawb

Tshawb nrhiav txog cov nyiaj pabcuam PG&E muab los pab cov tub ntxhais kawm ua tiav.