Cảnh báo khẩn cấp

Công cụ giảng dạy về năng lượng

Khám phá các tài nguyên giáo dục để dạy về khí đốt và điện

ícono de aviso importante Lưu ý: Một máy tính đã dịch trang này. Nếu quý vị có thắc mắc, hãy gọi dịch vụ ngôn ngữ theo số 1-877-660-6789.

   

  Tài nguyên giáo dục về an toàn khí đốt và điện

   

  Dạy trẻ cách giữ an toàn xung quanh ga và điện với các hoạt động giáo dục miễn phí của chúng tôi để sử dụng tại nhà hoặc trong lớp học. Tham gia cùng linh vật an toàn của chúng tôi, Helmet, để tìm hiểu các mẹo an toàn quan trọng và hơn thế nữa.

  Dạy trẻ cách sử dụng an toàn năng lượng bằng trò chơi và hoạt động

  Thêm cách để tìm hiểu về năng lượng

  Trợ cấp và học bổng

  Tìm hiểu về học bổng mà PG&E cung cấp để giúp sinh viên thành công.