Mahalagang Alerto

Mga kasangkapan sa pagtuturo tungkol sa enerhiya

Galugarin ang mga mapagkukunang pang-edukasyon upang magturo tungkol sa gas at kuryente

sagisag ng mahalagang abiso Tandaan: Isinalin ng kompyuter ang pahinang ito. Kung mayroon kang mga katanungan, tumawag sa mga serbisyo ng wika sa 1-877-660-6789 .

 

Mga mapagkukunang pang-edukasyon sa kaligtasan ng gas at kuryente

 

Turuan ang mga bata kung paano manatiling ligtas sa paligid ng gas at kuryente sa aming mga libreng aktibidad na pang-edukasyon para magamit sa bahay o sa silid-aralan. Sumali sa aming safety mascot, Helmet, para matuto ng mahahalagang tip sa kaligtasan at higit pa.

Turuan ang mga bata kung paano gamitin ang kaligtasan ng enerhiya gamit ang mga laro at aktibidad

Higit pang mga paraan upang malaman ang tungkol sa enerhiya

Grants at scholarship

Alamin ang tungkol sa mga iskolar na inaalok ng PG&E para matulungan ang mga mag-aaral na magtagumpay.