Mahalagang Alerto

Property Management Portal (PMP)

Mga tool at mapagkukunan para sa mga may-ari o tagapamahala ng mga ari-arian sa pagpapaupa

ícono de aviso importante Paalala: Isinalin ng isang computer ang pahinang ito. Kung may mga tanong ka, tawagan ang mga language service sa 1-877-660-6789.

  Portal

  Ang gabay sa mabilisang pagsisimula ng Portal ng Pamamahala ng Ari-arian ay kung saan mo makikita ang lahat ng iyong tool sa pamamahala ng account sa enerhiya.

  Ang iyong portal account

  Alamin kung paano gumawa at pamahalaan ang iyong Property Management Portal account. Alamin kung anong mga gawain ang magagawa mo online.

  PMP FAQ

  Makakuha ng mga sagot sa mga karaniwang tanong tungkol sa Property Management Portal.

  Kumuha ng Business Energy Checkup

  Higit pa para sa iyong negosyo

  Pagpopondo para sa pagtitipid ng kuryente

  Kumuha ng 0% na interes sa mga pautang sa negosyo upang palitan ang luma at sira-sirang kagamitan.

  Kontakin kami

  Mayroon pa ring mga tanong? Mag-email sa amin sa energyadvisor@pge.com.