Mahalagang Alerto

Property Management Portal (PMP)

Mga tool at mapagkukunan para sa mga may-ari o tagapamahala ng mga ari-arian sa pagpapaupa

sagisag ng mahalagang abiso Tandaan: Isinalin ng kompyuter ang pahinang ito. Kung mayroon kang mga katanungan, tumawag sa mga serbisyo ng wika sa 1-877-660-6789 .

Portal

Ang gabay sa mabilisang pagsisimula ng Portal ng Pamamahala ng Ari-arian ay kung saan mo makikita ang lahat ng iyong tool sa pamamahala ng account sa enerhiya.

Ang iyong portal account

Alamin kung paano gumawa at pamahalaan ang iyong Property Management Portal account. Alamin kung anong mga gawain ang magagawa mo online.

PMP FAQ

Makakuha ng mga sagot sa mga karaniwang tanong tungkol sa Property Management Portal.

Kumuha ng Business Energy Checkup

Saan ka nag-aaksaya ng enerhiya sa iyong mga ari-arian? Simulan ang iyong Business Energy Checkup ngayon!

Higit pa para sa iyong negosyo

Pagpopondo para sa pagtitipid ng kuryente

Kumuha ng 0% na interes sa mga pautang sa negosyo upang palitan ang luma at sira-sirang kagamitan.

Kontakin kami

Mayroon pa ring mga tanong? Mag-email sa amin sa energyadvisor@pge.com.