Mahalagang Alerto

Account

Pagsingil, mga paghiling ng serbisyo, mga plano sa rate at marami pa

Pamamahala ng account

Gawin ang iyong PG&E account na kapaki-pakinabang sa iyo. Asikasuhin ang mga gawain nang mabilis at madali online.

Mga programa sa pagsingil at tulong

Tingnan ang iyong statement sa enerhiya. Bayaran ang iyong singil. Alamin kung paano makakuha ng tulong pinansiyal.

Mga paghiling ng serbisyo

Simulan o itigil ang serbisyo sa iyong tahanan o negosyo. Gumawa ng pilot light appointment.

Mga plano sa rate

Hanapin ang pinakamabuting plano sa rate para sa iyong tahanan o negosyo. Alamin kung paano at bakit itinatakda ng PG&E ang mga rate nito.  

Pagkonsumo ng kuryente at mga tip

I-access at ibahagi ang data ng pagkonsumo ng kuryente para sa iyong tahanan at negosyo. Maghanap ng mga makakatulong na tip kung paano bawasan ang pagkonsumo ng kuryente.

Mga pagpipilian sa paglilingkod sa sarili

Asikasuhin ang mga gawain nang mabilis at madali online. I-update ang iyong account, bayaran ang iyong bill, i-update ang mga setting ng alerto at higit pa.

Pamahalaan ang iyong proyekto online

  • Ang Iyong Mga Proyekto ay ang aming online na tool sa pamamahala ng proyekto.
  • Madaling isumite, subaybayan at pamahalaan ang mga aplikasyon para sa mga serbisyo ng gas at kuryente.

Tulungan kaming makausap ka

I-update ang iyong impormasyon sa pakikipag-ugnayan. Tiyakin na maipararating namin sa iyo ang mahalagang impormasyon ng serbisyo kapag kailangan mo ito.

Higit pa tungkol sa iyong account

Mga tagapagbigay ng alternatibong enerhiya

Siyasatin ang iba pang mga opsyon sa kuryente at natural na gas.

Mga programa sa enerhiya at pagtitipid ng pera

Maghanap ng mga paraan para makatipid ng kuryente at pera. Siyasatin ang mga programa ng insentibo at impormasyon sa pagtitipid sa kuryente.

Serbisyo sa kostumer

Kumuha ng mga sagot sa mga karaniwang tanong at mga iba pang opsyon sa suporta.