Mahalagang Alerto

Mga tagapagbigay ng alternatibong enerhiya

Alamin ang tungkol sa mga opsyon sa kuryente at natural na gas na hindi PG&E

ícono de aviso importante Paalala: Isinalin ng isang computer ang pahinang ito. Kung may mga tanong ka, tawagan ang mga language service sa 1-877-660-6789.

Community Choice Aggregation (CCA)

CCA ang mga lungsod at county na magbigay ng iba pang mga opsyon sa enerhiya sa kanilang mga residente at negosyo. Hindi sila umaasa sa PG&E.

Core Gas Aggregation Service (CGAS)

Bumili ng gas para sa iyong tahanan o negosyo nang direkta mula sa mga hindi supplier ng PG&E.

Direktang Pag-access (DA)

  • DA ay hindi magagamit sa mga bagong customer ng California.
  • Sinuspinde ng lehislatura ang programa noong 2001 na krisis sa enerhiya.

Higit pang alternatibong mapagkukunan ng enerhiya para sa mga negosyo

Kwalipikadong Pasilidad

Alamin kung paano maibebenta ng mga umiiral na generator ang kapangyarihang ginagawa nila.