Mahalagang Alerto

Mga tagapagbigay ng alternatibong enerhiya

Alamin ang tungkol sa mga opsyon sa kuryente at natural na gas na hindi PG&E

sagisag ng mahalagang abiso Tandaan: Isinalin ng kompyuter ang pahinang ito. Kung mayroon kang mga katanungan, tumawag sa mga serbisyo ng wika sa 1-877-660-6789 .

Community Choice Aggregation (CCA)

CCA ang mga lungsod at county na magbigay ng iba pang mga opsyon sa enerhiya sa kanilang mga residente at negosyo. Hindi sila umaasa sa PG&E.

Core Gas Aggregation Service (CGAS)

Bumili ng gas para sa iyong tahanan o negosyo nang direkta mula sa mga hindi supplier ng PG&E.

Direktang Pag-access (DA)

  • DA ay hindi magagamit sa mga bagong customer ng California.
  • Sinuspinde ng lehislatura ang programa noong 2001 na krisis sa enerhiya.

Gumawa ng sarili mong kapangyarihan

Makatipid sa sariling pagbuo at mga sistema ng pag-iimbak ng enerhiya para sa iyong negosyo.

Higit pang alternatibong mapagkukunan ng enerhiya para sa mga negosyo

Kwalipikadong Pasilidad

Alamin kung paano maibebenta ng mga umiiral na generator ang kapangyarihang ginagawa nila.