Mahalagang Alerto

Mga Kwalipikadong Pasilidad (QF)

Alamin kung paano maaaring ibenta ng mga umiiral na generator ang kapangyarihan na kanilang ginagawa

ícono de aviso importante Paalala: Isinalin ng isang computer ang pahinang ito. Kung may mga tanong ka, tawagan ang mga language service sa 1-877-660-6789.

  Ano ang mga Kwalipikadong Pasilidad

  Ang mga Qualifying Facilities (QF) ay mga umiiral na generator na konektado sa transmission o distribution system ng PG&E, na gumagawa ng kapangyarihan sa pamamagitan ng hangin, hydroelectric, biomass, basura, geothermal o cogeneration facilities. Ang mga QF ay bumubuo ng tungkol sa 25 porsiyento ng supply ng enerhiya ng PG &E. Dahil sa deregulasyon ng enerhiya, napili ng mga generator na ito ang mga pamilihan kung saan nila ibinebenta ang kuryenteng kanilang nabubuo.

  Proseso ng pag-renew para sa mga Kwalipikadong Pasilidad

  Alamin ang tungkol sa mga uri ng kasunduan na nagdedetalye ng mga tuntunin ng interconnection ng isang pasilidad sa PG&E:

  Mga timeline ng pag renew para sa Mga Pasilidad ng Kwalipikasyon

  Ang mga timeline ng conversion ng kontrata ay nag iiba batay sa uri ng kasunduan sa interconnection, kung ang pagbuo ng pasilidad ay sumailalim sa mga pagbabago mula nang magkakaugnay ito, kasalukuyang mga pasilidad sa pagsukat at oras na nauugnay sa pagbuo ng aktwal na kasunduan sa interconnection. Dagdag pa, ang ilang mga deadline at proseso ng mga timeline ay pinamamahalaan ng Bagong Resource Implementation (NRI)Binubuksan sa bagong Window ng CAISO. proseso. Ang proseso ng pag renew ay maaaring maging mahaba, kaya inirerekomenda ng PG&E na simulan mo ang pagkuha ng mga kinakailangang hakbang nang hindi bababa sa anim na buwan bago mag expire ang iyong kasalukuyang PPA.

  Gastos para sa mga Kwalipikadong Pasilidad

  Mga mapagkukunan para sa pakyawan henerasyon interconnection

  Federal Energy Regulatory Commission (FERC)

  California Independent System Operator (CAISO)

  California Public Utilities Commission (CPUC)