Mahalagang Alerto

Pagsisiwalat

Mga tuntunin sa paggamit sa website ng Pacific Gas & Electric Company

Binago noong Hunyo 2020

important notice icon Tandaan: Sa paggamit sa website na ito, tinatanggap mo ang mga tuntunin sa paggamit na ito at ang nabanggit na mga kinakailangan ng mga patakaran sa pagkapribado patakaran sa seguridad ng pg&e. Kung hindi mo tinatanggap ang mga tuntunin sa paggamit na ito, huwag gamitin ang website na ito.

 

Maligayang pagdating sa pge.com. Ang Website na ito, pge.com, (ang "Website") ay pinangangasiwaan ng Pacific Gas and Electric Company ("PG&E," "ang Kompanya," "kami," "amin" o "namin"). Makikita kami sa 300 Lakeside Drive, Suite 210, Oakland, CA 94612; telepono 1-800-743-5000.

 

Mangyaring suriin ang mga Tuntunin sa Paggamit na ito nang madalas, dahil paminsan-minsan ay maaari naming baguhin ang mga Tuntunin sa Paggamit sa pamamagitan ng pag-post ng binagong wika sa Website. Ang pinakabagong bersyon ng mga Tuntunin sa Paggamit na ito ay laging makikita para iyong basahin sa Website. Ang mga pagbabago ay magkakabisa sa oras na mai-post ang mga ito sa Website. Ang patuloy mong paggamit sa Website pagkatapos na mai-post ang mga pagbabago ay magpapahiwatig ng iyong pagtanggap sa mga nasabing pagbabago.

 

Maaari naming baguhin o itigil sa anumang oras ang anumang aspeto o bahagi ng Website. Kung lalabag ka sa alinman sa mga Tuntunin sa Paggamit na ito, maaari naming wakasan ang iyong karapatang gamitin ang Website. Sa pagwawakas, sumasang-ayon ka na agad na burahin o sirain ang anumang na-download o na-print na materyales na nakuha mula sa Website.

 

Pangkalahatan

Sa pamamagitan ng Website, nagbibigay kami ng iba’t ibang impormasyon at mga serbisyo sa aming mga kostumer sa kuryente at mga iba pang bisita sa Website. Maaari mong gamitin ang Website para lang sa iyong mga pansariling layunin na naaayon sa batas at alinsunod sa mga Tuntunin sa Paggamit na ito. Maaari mong tingnan at i-download ang materyales na ipinapakita sa Website, sa kondisyon na pananatilihin mo at susundin ang lahat ng copyright, trademark at mga iba pang abisong prorietary na ipinapakita sa mga materyales. Ang paggamit sa mga materyales na ito sa mga publikasyon, iba pang mga website o pagtatanghal ay ipinagbabawal kung walang paunang nakasulat na pahintulot ng PG&E.

 

Mga Account ng Gumagamit

 • Ang Website ay nagbibigay ng access sa iba’t ibang function at serbisyo. Marami sa mga serbisyo ang nagbibigay ng impormasyon tungkol sa mga account ng kostumer at iba pang personal na impormasyon. Upang maprotektahan ang pagkapribado, maaaring hilingin namin sa iyo na gumawa ng isa o higit pang mga account ng gumagamit upang ma-access ang mga nasabing Serbisyo ("Account ng Gumagamit"). Inilalaan namin ang lahat ng karapatan na (i) tanggapin o tanggihan ang isang aplikasyon para magbukas ng isang Account ng Gumagamit; (ii) wakasan ang anumang Account ng Gumagamit at (iii) ihinto ang pagkakaloob ng anumang Serbisyo na nauugnay sa naturang Account ng Gumagamit.
 • Kaugnay ng pagbubukas ng iyong Account ng Gumagamit, alinman sa magtatalaga o makakatanggap ka ng username at password at/o iba pang mga kredensyal upang mapatunayan ang iyong pagkakakilanlan kapag nag-login ka para gamitin ang ilang mga Serbisyo. Sumasang-ayon ka na (i) magbigay ng tumpak at kumpletong impormasyon kapag nagbubukas ng Account ng Gumagamit; (ii) i-update ang iyong impormasyon kung kinakailangan para mananatili itong tumpak at kumpleto at (iii) huwag magpanggap bilang sinumang ibang tao, kumilos sa ilalim ng isang alyas, itago ang iyong pagkakakilanlan, o kung hindi man ay manlinlang o gumamit sa maling paraan ng impormasyon ng ibang tao upang magkaroon ng access sa mga Serbisyo.
 • Sa pamamagitan ng paggawa ng Account ng Gumagamit at pagkuha ng access sa kostumer ng enerhiya, pagsingil at iba pang personal na data, sumasang-ayon ka at ipinahahayag mo na ikaw ay alinman sa (1) ang kostumer ng PG&E para sa naturang data; o (2) isang kinatawan ng kostumer ng PG&E, na nararapat at malinaw na pinahintulutan nang pasulat ng kostumer upang magkaroon ng access sa naturang data sa ngalan ng kostumer na iyon, at ang dokumentasyon ng pahintulot ay maaaring kailanganin ng PG&E sa anumang oras.
 • Ang karapatang gamitin ang mga Serbisyo at function ng isang Account ng Gumagamit sa Website ay limitado sa iyo bilang nagpapatala na partido. Pananagutan mo na ingatan ang iyong username, password at iba pang mga kinakailangang kredensyal at sumasang-ayon ka na huwag panagutin ang PG&E para sa anumang mga paghahabol na dulot ng maling paggamit sa iyong username, password at iba pang mga kinakailangang kredensyal. Sumasang-ayon ka na maging responsable para sa lahat ng kilos o pagkukulang na kaugnay sa paggamit sa iyong Account ng Gumagamit. Kung naniniwala kang ginamit sa maling paraan, ninakaw o nakompromiso sa anumang paraan ang seguridad ng iyong username, password, iba pang mga kinakailangang kredensyal o iba pang personal na impormasyon pakikontak ang PG&E sa 1-833-500-7226. Para mas matutunan pa ang tungkol sa mga panloloko at pag-iwas sa panloloko, pakibisita ang pge.com/scams.

 

 

Mga Serbisyo

 • Pamamahala sa Enerhiya ng Kostumer. Ang Website ay nag-aalok ng impormasyon tungkol sa mga hakbang sa pagtitipid ng kuryente at mga programa sa pagtitipid ng enerhiya na ginawa ng o para sa Kompanya na magagamit ng publiko. 
 • Impormasyon ng Negosyante. Maaaring kasama sa Website ang mga serbisyo na magbibigay-daan sa iyong maghanap ng negosyo ng mga ikatlong partido na nagbebenta ng mga kalakal at serbisyo na nauugnay sa enerhiya sa ilang mga lugar. ANG PG&E AY HINDI KAANIB NG ANUMANG IKATLONG PARTIDO NA NAGBEBENTA NG MGA KALAKAL NA NAUUGNAY SA ENERHIYA O NAGBIBIGAY NG NATURANG MGA SERBISYO AT HINDI NAG-E-ENDORSO NG GANOONG NATURANG MGA NEGOSYO, KALAKAL O SERBISYO.
 • Mga promosyon. Ang Kompanya ay maaaring mag-alok paminsan-minsan ng mga promosyon, survey, paligsahan, o sweepstakes (sama-sama, "Mga Promosyon") sa mga kostumer na residensyal o negosyo. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa nasabing mga Promosyon, mangyaring kumunsulta sa mga naaangkop na panuntunang nai-post kasama ng o naka-link sa naturang mga Promosyon.

 

Pag-link, Pag-frame, mga Bot at Spider

 • Mga Link sa mga Site ng Ikatlong Partido. Ipinapakita ng Kompanya ang mga link sa mga website o elektronikong serbisyo na itinataguyod ng mga ikatlong partido na hindi mga serbisyo ng PG&E o binayaran ng PG&E. Ang PG&E ay hindi responsable para sa nilalaman o pagpapatakbo sa mga website ng ikatlong partido o mga elektronikong serbisyo na naaabot dahil sa mga naturang link o nilalaman, at ang pagkakaroon ng mga naturang link o nilalaman ay hindi nagpapahiwatig ng pag-endorso o pag-anib ng PG&E sa mga website ng anumang mga ikatlong partido, mga serbisyo o mga ikatlong partido, o anumang mga serbisyo o produkto na inaalok nila. Ang nagsusumite na mga ikatlong partido, at hindi ang Kompanya, ang tanging responsable para sa anumang mga advertisement, opinyon, payo, pahayag, serbisyo, alok, data, impormasyon, nilalaman, o iba pang mga materyales na ipinahahayag, o ginagawang magagamit ng mga nasabing ikatlong partido.
 • Mga Link sa Website. Hindi maaaring mag-link ksa Website sa paraan na ang mga pahina ng Website ay ipinapakita sa loob ng frame ng website ng ikatlong partido o na nagpapakita sa browser screen na may kasamang advertising o iba pang nilalaman na hindi makikita sa Website. Ang katotohanang nagbibigay ang isang ikatlong partido ng link tungo sa Website ay hindi nangangahulugan o nagpapahiwatig sa anumang paraan ng pag-endorso, pamamagitan, magkasamang pakikipagsapalaran, o kahalintulad na ugnayan sa pagitan ng PG&E at ng anumang naturang ikatlong partido.
 • Mining. Walang gumagamit o ikatlong partido ang pinahihintulutan na gumamit ng anumang software, mga bot, spider, o iba pang mga aparato na nangangalap ng impormasyon o mga karaniwang pagprograma upang magsubaybay, mangopya, o kung hindi man ay "magmina" ng impormasyong makikita sa Website para ipakita sa o gamitin sa anumang Website o serbisyo, maliban kung pinahintulutan ng PG&E o ng rekord ng kostumer ng PG&E.

 

Mga copyright

 • Lahat ng nilalaman sa Website, kabilang ang lahat ng text, graphics, likhang-sining, logo, button, icon, imahe, audio clip, video clip, software at code, ay karapatang-kopya na pagmamay-ari ng Kompanya o ng mga tagatustos ng nilalaman at protektado ng mga batas sa karapatan sa kopya at mga internasyonal na kombensiyon ng U.S. at mga ibang bansa. Anumang hindi awtorisadong paggamit ng mga materyales sa Website na ito ay maaaring lumabag sa batas sa karapatan sa kopya, batas sa trademark, mga batas sa pagkapribado at publisidad, at mga regulasyon o batas sa komunikasyon. Maliban kung pinapayagan sa mga Tuntunin sa Paggamit na ito, ang nasabing nilalaman ay hindi maaaring kopyahin, baguhin, i-edit, ipamahagi, muling ilathala, i-download, ipakita, i-post, ibenta, o ilipat (nang buo o bahagi lang nito) sa anumang anyo o sa anumang paraan, kabilang ang ngunit hindi limitado sa elektroniko, mekanikal, pag-photocopy, pag-rekord, o iba pa, nang walang malinaw na paunang nakasulat na pahintulot ng PG&E o ng mga may-ari ng karapatan sa kopya.

 

Mga Trademark

 • Ang mga trademark, marka ng serbisyo, logo, graphic, header ng pahina, mga icon ng pindutan, script, pangalan ng domain, URL at iba pang mga pantukoy ("Mga Trademark") na ginamit at ipinakita sa Website ay rehistrado at hindi rehistradong mga Trademark ng Kompanya at ng iba pa sa Estados Unidos at sa ibang mga bansa. Walang pagpapakita o paggamit ng nasabing mga Trademark ang maaaring gawin nang walang malinaw na paunang nakasulat na pahintulot ng PG&E o iba pang may-ari ng Trademark, depende sa kaso. Hindi ka maaaring gumamit ng anumang mga meta tag o anumang iba pang "nakatagong text" na gumagamit ng pangalan o mga Trademark ng PG&E nang walang malinaw na paunang nakasulat na pahintulot ng PG&E.
 • Kung naniniwala kang lumalabag ang materyales na naisama sa Website sa mga karapatan sa trademark ng ibang partido, makipag-ugnayan kaagad sa amin upang maimbestigahan ng PG&E ang sitwasyon at, kung naaangkop, mahadlangan o maalis ang materyales.

 

Seguridad

 • Kapag nag-login ka sa mga Serbisyo, na nangangailangan ng username, password at iba pang kinakailangan na mga kredensyal, anumang personal na impormasyon na inilalagay mo sa mga ibinigay na patlang o form sa mga Serbisyo na ito ay nagagawang ligtas gamit ang isang pamantayang teknolohiya ng seguridad ng industriya na kilala bilang Secure Sockets Layer ("SSL"). Sa paggamit ng SSL, sinisikap naming pangalagaan ang pagiging kompidensiyal ng iyong username, password, at iba pang personal na impormasyon. Upang gumana ang SSL, dapat may kakayahan ang iyong browser na suportahan ang SSL. Makipag-ugnayan sa manufacturer ng iyong browser para sa mga detalye.

 

Kilos ng Gumagamit

Habang ginagamit ang Website o anumang Serbisyo, hindi mo maaaring:

 • Muling ipadala, muling ilathala, ipamahagi, muling gamitin, muling ibenta, muling i-post, ire-engineer o gumawa ng mga kopya ng Website o anumang bahagi nito nang walang paunang nakasulat na pahintulot ng PG&E.
 • I-upload, i-post, ilathala, ipadala, kopyahin o ipamahagi sa pamamagitan ng Website ang anumang materyales na lumalabag sa karapatan sa kopya, patente, trademark, marka ng serbisyo, trade dress, trade secret o iba pang mga karapatan sa pagmamay-ari ng anumang ikatlong partido, o na lumalabag sa mga obligasyong huwag magsiwalat na itinatakda ng anumang kontrata, katiwala, o hukuman.
 • Gumawa, sa panahon ng paggamit sa Website, ng kilos na labag sa batas, nagbabanta, nanliligalig, mapang-abuso, mapanlinlang, mapanirang-puri, libeloso o mapanghimasok sa pagkapribado o sa mga karapatan sa publisidad ng ibang tao.
 • I-upload, i-post, ilathala, ipadala, kopyahin, o ipamahagi sa pamamagitan ng Website ang anumang materyales na naglalaman ng mga advertising solicitation, maramihang unsolicited email o spam, mga chain letter, mga pagkakataon sa pyramid o alok na pagbebenta ng mga kalakal o serbisyo.
 • I-upload, i-post, ilathala, ipadala, kopyayin o ipamahagi sa pamamagitan ng Website, o maglagay sa Website ng anumang link sa ang anumang materyales na bulgar, malaswa, bastos, mapoot, tahasang sekswal o kung hindi man ay hindi kanais-nais.
 • Baguhin, gambalain o sirain ang nilalaman o paggana ng Website o ng Serbisyo, kabilang ang ngunit hindi limitado sa pag-upload, pag-post o paglilipat ng anumang materyales na (i) naglalaman ng mga virus, Trojan horse, worm, time bomb, cancelbot o iba pang mga karaniwang pagprograma ng computer na pumipinsala, nakagagambala, kumukuha, humaharang o kumakamkam sa Website o anumang data na nakapaloob dito; o (ii) hindi angkop na pagpapahirap sa pagpapatakbo sa Website.
 • Gamitin ang Website upang makakuha ng hindi awtorisadong pagpasok o pag-access sa iba pang mga sistema o network ng computer.
 • "Gayahin" ang Website o alinman sa nilalaman nito sa anumang iba pang server nang walang malinaw na paunang nakasulat na pahintulot ng PG&E.
 • Magpanggap bilang sinumang tao o entidad, magsinungaling sa paglalahad o kung hindi man ay magsinungaling tungkol sa iyong pagkakaugnay sa sinumang tao o entidad, pekehin ang mga header, o kung hindi man ay manipulahin ang mga pantukoy upang maikubli ang pinagmulan ng anumang nilalamang pino-post mo o kung hindi man ay ipinadadala sa amin o sa pamamagitan ng Website.
 • I-upload, i-post, ilathala, ipadala, kopyahin o ipamahagi sa pamamagitan ng Website ang anumang materyales na naghihikayat sa kilos na maaaring ituring bilang kriminal na pagkakasala, magdulot ng pananagutang sibil, o kung hindi man ay lumabag sa anumang batas, regulasyon, o utos ng gobyerno.

 

Pagwawakas

 • Sa natatangi at ganap na pagpapasya ng PG&E, maaari naming paghigpitan o wakasan, nang walang abiso, ang paggamit ng sinumang tao sa Website at anumang serbisyo, mga account ng gumagamit, mga username, o password. Sa pagwawakas, sumasang-ayon ka na agad na burahin o sirain ang anumang na-download o na-print na materyales na nakuha mula sa Website. Ang anumang ganitong paghihigpit o pagwawakas ay hindi magpapalaya sa sinumang tao sa mga obligasyon na natamo at nalikom bago ang petsa ng pagkakaroon ng bisa ng naturang pagwawakas.

 

Pagwawaksi ng mga Garantiya

 • Ang Website at anumang nilalaman, impormasyon, software, paggana, at mga applet na ibinibigay sa o sa pamamagitan ng Website ay ginagawang handang magamit sa batayang "as is" at "kahandaang magamit". Hindi ginagarantiyahan ng PG&E na ang Website o anumang nilalaman o Serbisyong ipinagkakaloob kaugnay ng Website ay magiging nasa oras, ligtas, hindi napuputol o walang pagkakamali, o kaya ang mga depekto sa Website o anumang nilalaman o serbisyo na ipinagkakaloob sa o sa pamamagitan ng Website, kung mayroon man paminsan-minsan ay maiwawasto.
 • Hindi mananagot ang Kompanya para sa mga pagkakamali, pagkukulang, pagkagambala, pagkatanggal, mga depekto o pagkaantala sa pagpapatakbo o paglilipat ng Website, anumang mga Serbisyo o nauugnay na nilalaman, para sa mga pagpalya sa linya ng komunikasyon, o para sa mga virus ng computer na nauugnay sa pagpapatakbo sa Website. Walang ibinibigay ang Kompanya na garantiya kaugnay ng anumang impormasyon na ginawang handang magamit sa pamamagitan ng o sa Website. ANG KOMPANYA AY HINDI GUMAGAWA NG MALINAW O PAHIWATIG NA MGA GARANTIYA KAUGNAY NG WEBSITE, KASAMA NANG WALANG LIMITASYON ANG MGA GARANTIYA NG PAGMAMAY-ARI, HINDI PAGLABAG, KAKAYAHANG MAIBENTA O KAANGKUPAN PARA SA ISANG PARTIKULAR NA LAYUNIN. HAYAGAN KANG SUMASANG-AYON NA ANG IYONG PAGGAMIT SA WEBSITE NA ITO AY SARILI MONG PAKIKIPAGSAPALARAN SA PANGANIB.
 • Walang empleyado, ahente, kinatawan ng PG&E o anumang ikatlong partido ang pinahihintulutang lumikha ng anumang uri ng garantiya na hindi malinaw na ginawa sa mga Tuntunin sa Paggamit na ito.

 

Limitasyon ng Pananagutan

 • Ang PG&E, mga kaanib o sangay nito, at kanilang mga opisyal, direktor, empleyado, ahente, kahalili, o itinalaga, ay hindi mananagot sa iyo o sa anumang ikatlong partido para sa anumang hindi direkta, nagkataon, hindi sinasadya, huwaran, espesyal o pamparusang bayad-pinsala (kasama nang walang limitasyon ang mga pinsala na dulot ng nawalang data, nawalang mga kita o gastos sa pagkuha ng mga kapalit na produkto o serbisyo) na nagmula sa o kaugnay ng Website o alinman sa mga Serbisyo na magagamit sa o sa pamamagitan ng Website.
 • Ang pananagutan ng PG&E, mga kaanib o sangay nito, o ang kanilang mga opisyal, direktor, empleyado, ahente, kahalili o itinalaga, sa ilalim ng anumang teorya ng pananagutan (maging sa kontrata, tort, mahigpit na pananagutan o iba pa) ay hindi kailanman lalampas sa $500, napasabihan man o hindi ang mga naturang partido tungkol sa posibilidad ng naturang mga pinsala. HINDI PINAPAYAGAN NG ILANG MGA BATAS NG ESTADO ANG MGA LIMITASYON SA MGA IPINAHIWATIG NA GARANTIYA O SA PAGBUBUKOD O LIMITASYON NG ILANG MGA PINSALA. KUNG NALALAPAT SA IYO ANG MGA BATAS NA ITO, ANG ILAN O LAHAT NG PAGWAWAKSI, PAGBUBUKOD, O LIMITASYON SA SEKSYON 11 ("PAGWAWAKSI NG MGA GARANTIYA") AT NITONG SEKSYON 12 ("LIMITASYON NG PANANAGUTAN") AY MAAARING HINDI MALALAPAT SA IYO, AT MAAARING MAYROON KANG KARAGDAGANG MGA KARAPATAN.

 

Bayad-pinsala

 • Sumasang-ayon ka na ipagtanggol, magbayad-pinsala, at huwag panagutin ang PG&E, ang mga kaanib at sangay nito, at ang kanilang mga opisyal, direktor, empleyado, ahente, kahalili o itinalaga mula sa anuman at lahat ng paghahabol, pananagutan, halaga, at gastos (kasama ang makatuwirang mga bayad sa mga abogado at mga dalubhasa) na nagmumula sa anumang paraan sa iyong paggamit sa Website o ang paglalagay o paglilipat mo o ng mga gumagamit ng iyong Account ng Gumagamit ng anumang mensahe, impormasyon, software, o iba pang mga materyales o nilalaman sa o sa pamamagitan ng Website o nauugnay sa anumang paglabag mo o ng mga gumagamit ng iyong Account ng Gumagamit sa mga Tuntunin sa Paggamit na ito.

 

Iba pa

 • Kinokontrol at pinatatakbo ng Kompanya ang Website mula sa punong tanggapan nito sa San Francisco, California, USA. Kung ginagamit mo ang Website mula sa ibang mga lokasyon, tungkulin mong sumunod sa mga naaangkop na lokal na batas. Ang mga Tuntunin sa Paggamit na ito ay pamamahalaan ng mga pangunahing batas ng Estado ng California, na inilalapat sa mga kontrata na pinasok sa pagitan ng mga residente ng California at ginanap sa California, ikaw man ay naninirahan o nakikipag-transaksyon ng negosyo sa Kumpanya sa California o sa iba pang lugar.
 • Ang paggamit sa Website ay ituturing na magaganap lamang sa California. Sumasang-ayon ka na ang mga korte na matatagpuan sa San Francisco, California, ang magkakaroon ng eksklusibong hurisdiksyon sa anuman at lahat ng pagtatalo na nagmumula sa o kaugnay ng mga Tuntunin sa Paggamit na ito o sa iyong paggamit sa Website, at sumasang-ayon ka na magpasakop sa hurisdiksyon ng naturang korte. Ang mananalong partido sa anumang pagtatalo ay magkakaroon ng karapatan sa makatwirang mga bayarin sa abogado at mga gastos nito, bukod sa lahat ng iba pang magagamit na pagbawi at bayad-pinsala.
 • Kung ang anumang probisyon ng mga Tuntunin sa Paggamit na ito ay pinaniniwalaan na labag sa batas, walang bisa, o hindi maipatutupad sa anumang dahilan, ang probisyon na iyon ay ipapalagay na maibubukod at hindi makakaapekto sa bisa at pagpapatupad sa mga natitirang probisyon.
 • Ang mga Tuntunin sa Paggamit, na isinasama sa pamamagitan ng pagbanggit sa Patakaran sa Pagkapribado ng Website ng PG&E, ay nagsasaad sa buong kasunduan sa pagitan mo at ng PG&E kaugnay ng iyong paggamit sa Website, at ang lahat ng nauna at kasabay na mga kasunduan at unawaan na nauugnay sa paksa ng mga Tuntunin sa Paggamit na ito ay pinapalitan ng at isinasama sa mga Tuntunin sa Paggamit na ito. Ang mga Tuntunin sa Paggamit na ito ay hindi maaaring baguhin maliban sa pamamagitan ng PG&E tulad ng nakasaad dito.

 

Maaari mong ipaabot ang anumang mga katanungan tungkol sa mga Tuntunin sa Paggamit na ito sa:

 

Pacific Gas and Electric Company
Director, Digital Channels
300 Lakeside Drive, Suite 210
Oakland, CA 94612

Higit pa tungkol sa pagkapribado

California Consumer Privacy Act (CCPA)

Intindihin ang iyong mga karapatan sa pagkapribado bilang consumer.

Patakaran sa social media

Basahin ang mga patakaran at alituntunin ng PG&E sa social media.

Patakaran sa mga digital na komunikasyon

Paano namin pinaplanong makipag-ugnayan sa iyo sa pamamagitan ng voice, mga mensaheng text, email at iba pa