Mahalagang Alerto

Mga scam

Protektahan ang iyong tahanan o negosyo sa pamamagitan ng pagiging alerto sa mga utility scam

Hindi kailanman hihingin ng PG&E ang iyong pinansiyal na impormasyon sa telepono.

Maging alerto sa mga nagpapatuloy na scam sa telepono at email

Kung makatanggap ka ng hinihinalang scam na tawag sa telepono o email, makipag-ugnayan sa PG&E.

Magreport ng scam na tawagMagsumite ng Form ng Report ng Scam sa Telepono
Magreport ng scam sa email: Mag-email sa amin sa ScamReporting@pge.com

Inirereport ng mga kostumer ng PG&E ang mga scam sa telepono sa mga tawag na nagpapakita sa PG&E sa ID 1-800-743-5000. O maaaring magpanggap ang caller na siya ay kinatawan ng PG&E.

Maaaring kabilang sa mga pandarayang tawag ang mga:

  • Pagsasabi sa mga kostumer na ang kanilang bill ay past due at mapuputol ang kuryente sa loob ng isang oras maliban kung maibigay kaagad ang bayad.
  • Paghingi sa bayad sa PG&E na maibigay sa isang gift card, MoneyPak® Card o sa pamamagitan ng payment app gaya ng Venmo o Zelle®. TANDAAN: Upang tingnan ang mga paraan ng pagbabayad na awtorisado ng PG&E, bisitahin ang Mga paraan ng pagbabayad.
  • Paghingi sa numero ng iyong account sa PG&E, login o numero sa Social Security upang maintindihan ang iyong paggamit ng kuryente habang tinatangkang bentahan ka ng serbisyo o magbigay ng pagsusuri ng enerhiya. Hindi kailangan ng mga vendor ang impormasyong ito para makuha ang iyong usage data. Iniaalok ng PG&E ang Share My Data program para makuha ng mga vendor ang usage data lamang (hindi ang personal na impormasyon), nang mayroon kang permiso.
  • Pagsasabi sa mga kostumer na kwalipikado sila sa isang refund at/o diskuwento sa PG&E, federal tax refund, o may mga balanseng past-due sa PG&E. Susubukan ng caller na kunin ang numero ng iyong account sa PG&E at iba pang personal na impormasyon.
  • Pagsasabi na may napipintong pagkawala ng kuryente at paghingi ng personal na impormasyon upang alamin kung maaapektuhan ang address ng kostumer.
  • Pagsasabi na sila ay kinatawan ng PG&E para makapagbenta sila ng produkto o makapasok sa iyong tahanan.

Tandaan na puwedeng ikubli ng mga scammer ang kanilang tunay na numero ng telepono o sabihin lamang na sila ay mula sa PG&E. Hindi gumagawa ang PG&E ng mga ganitong tawag.

HINDI NAMIN KAILANMAN HIHINGIN ANG IYONG PINANSIYAL NA IMPORMASYON SA TELEPONO. Ang mga ganitong hindi totoong paghingi ng pinansiyal na impormasyon ay dapat ituring na mga scam.

Sinusuri ng PG&E Corporate Security Department ang bawat reklamo ng scam para sa anumang posibleng impormasyong makakatulong sa imbestigasyon.

 

Gumawa ng aksyon laban sa mga caller ID scam

Kung may pagdududa ka tungkol sa isang papasok na tawag mula sa PG&E, mag-hang up at tawagan ang numero ng PG&E Customer Service: 1-833-500-SCAM (1-833-500-7226).

Magsumite ng Form ng Report ng Scam sa Telepono

Mga scam na pumupuntirya sa mga Hispanic na kostumer na negosyo
Ireport ang mga scam sa telepono na nagbababalka na mapuputol ang serbisyo sa kuryente maliban kung magbabayad ang negosyo sa pamamagitan ng prepaid cash card gaya ng Green Dot card. Hindi gumagawa ang PG&E ng mga ganitong tawag. Hindi kami kailanman hihingi ng agarang bayad gamit ang prepaid cash card sa telepono o nang personal. Ang mga ganitong hindi totoong paghingi ng pinansiyal na impormasyon ay dapat ituring na mga scam.

Nagrereport ang mga kostumer ng PG&E ng kahina-hinalang mga email na tila mga bill na ipinadala ng PG&E. Ang mga bill na ito ay peke at dapat ituring na mga scam.

Kung makatanggap ka ng hinihinalang scam sa email, mag-email sa: ScamReporting@pge.com.

Paano makilala ang mga scam sa enerhiya

Alamin ang tungkol sa mga karaniwang utility scam at ano ang gagawin kung makaranas ka ng ganito.

Mga payo sa kaligtasan sa scam

Magbantay laban sa posibleng mawalan dahil sa mga scam.

Pag-ingatan ang personal na impormasyon at mga numero ng credit card

Iwasang magbigay ng impormasyon sa telepono. Kung ibibigay mo sa isang tao ang impormasyon ng iyong credit card o checking account sa telepono, ireport ito sa kompanya ng credit card o bangko at tagapagpatupad ng batas.

Mag-ingat sa mga email na humihingi ng iyong personal na impormasyon

Napakahalaga sa PG&E ang iyong seguridad. Hindi kami nagpapadala ng email sa kahit sino na humihiling na magbigay sila ng personal na impormasyon nang hindi ka muna nagla-login sa iyong online PG&E account o tumatawag sa amin.

Tawagan ang PG&E

kung nag-aalala ka kung lehitimo ba ang isang tawag tungkol sa past due bill, paghiling ng serbisyo o paghingi ng personal na impormasyon.

Humingi ng identification

Bago papasukin ang sinumang nagsasabing sila ay kinatawan ng PG&E, humingi ng identification o pagkakakilanlan. Ang mga empleyado ng PG&E ay palaging dala ang kanilang identification at laging handang ipakita ito sa iyo.

Tawagan ang linya ng Serbisyo sa Kostumer ng PG&E

1-833-500-SCAM (1-833-500-7226)

Kung ang isang tao na nagsasabing empleyado siya ay magpapakita ng identification at hindi ka pa rin komportable. Beberipikahin namin ang isang appointment at/o presensiya ng PG&E sa komunidad. Kung takot ka pa rin, abisuhan ang lokal na tagapagpatupad ng batas.

Kumpirmasyon ng nakatakdang pagbisita

Makakatanggap ka ng automated o personal na tawag mula sa isang kinatawan ng serbisyo sa gas mula sa PG&E bago ang isang nakatakdang pagbisita.

Higit pa tungkol sa mga scam

PG&E Currents

Kilalanin ang mga palatandaan ng scam upang maiwasang mabiktima ng mga utility scam.

Kontakin kami

Kung mayroon kang mga tanong, mangyaring tawagan kami sa 415-973-4548.