Mahalagang Alerto

Serbisyo sa kostumer

Solutions sa mga karaniwang nakakaharap na isyu

ícono de aviso importante Paalala: Isinalin ng isang computer ang pahinang ito. Kung may mga tanong ka, tawagan ang mga language service sa 1-877-660-6789.

  Mga scam

  Magkaroon ng kamalayan sa mga pandaraya sa utility.  Protektahan ang iyong tahanan o negosyo.

  Claim

  Unawain ang mga patakaran at proseso ng claim ng PG&E.

  Wika at mga serbisyong pantulong

  Maghanap ng mga mapagkukunan ng serbisyo:

  • Sa mga wika maliban sa Ingles
  • Para sa mga customer na bingi, mahina ang pandinig, may kapansanan sa paningin o may kapansanan sa pagsasalita

  Kontakin kami

  Higit pang pangangailangan sa serbisyo

  Mga paghiling ng serbisyo

  Mag-set up ng mga serbisyo ng PG&E at mag-iskedyul ng mga appointment sa serbisyo online.

  Pamahalaan ang iyong account

  Maghanap at magsagawa ng mga gawain sa account at pagsingil.

  Billing at tulong

  Kumuha ng tulong sa pagbabayad ng iyong PG&E bill.