Mahalagang Alerto

Pagsingil at tulong

Humanap ng tulong sa pagbabayad ng iyong PG&E bill

Bayaran ang iyong bill

Maghanap ng iba't ibang madaling paraan upang suriin at bayaran ang iyong bill.

Mag-set up ng mga bayad

Mag-set up ng mga umuulit na pagbabayad. Maghanap ng iba pang opsyon sa pagbabayad.

Higit pang tulong pinansyal

Maghanap ng higit pang mga programa upang matulungan kang bayaran ang iyong bill.

Unawain ang iyong bill

Kailangan ng tulong sa pagbabasa ng iyong PG&E statement? Alamin ang tungkol sa impormasyong nakabalangkas sa iyong singil sa enerhiya.

Repasuhin ang mga nakaraang bill

Tingnan o i-print ang mga nakaraang bill. Tingnan ang iyong history ng pagbabayad.

I-access ang mga insert sa bill

I-access ang impormasyon na kasama ng iyong energy statement.

Magpaperless

Tingnan, bayaran at i-print ang iyong energy statement online. Mag-set up ng mga umuulit na pagbabayad.

Pamahalaan ang iyong PG&E bill

Isang beses na pag-access

Mag-access ng limitadong hanay ng mga serbisyo ng PG&E, kabilang ang pagbabayad online. Walang username o password ang kailangan.

Makatipid ng enerhiya at pera

Maghanap ng mga paraan para makatipid ng kuryente at pera. Siyasatin ang mga programa ng insentibo at impormasyon sa pagtitipid sa kuryente.

Kontakin kami

Para sa mga pangkalahatang katanungan, tawagan ang aming Customer Service Center sa 1-800-743-5000 .