هشدار فوری

صورتحساب و کمک

برای پرداخت صورتحساب PG&E خود کمک بگیرید

قبض خود را پرداخت کنید

انواع راه های اسان برای بررسی و پرداخت صورتحساب خود را پیدا کنید.

پرداخت‌ها را برنامه‌ریزی کنید

پرداخت های تکراری را تنظیم کنید. گزینه های پرداخت دیگر را پیدا کنید.

کمک مالی بیشتر

برنامه های بیشتری برای کمک به پرداخت صورتحساب خود پیدا کنید.

آشنایی با قبض خود

ایا نیاز به کمک برای خواندن بیانیه PG & E خود دارید؟ در مورد اطلاعاتی که در صورتحساب انرژی شما مشخص شده است اطلاعات کسب کنید.

قبض‌های گذشته را بررسی کنید

مشاهده یا چاپ صورتحساب های گذشته. سابقه پرداخت خود را ببینید.

دسترسی به صورتحساب‌های قبض

دسترسی به اطلاعات همراه با بیانیه انرژی شما.

بدون کاغذ بروید

مشاهده، پرداخت و چاپ بیانیه انرژی خود را انلاین. پرداخت های تکراری را تنظیم کنید.

صورتحساب PG&E خود را مدیریت کنید

دسترسی یک بار

دسترسی به مجموعه محدودی از خدمات PG & E، از جمله پرداخت انلاین. هیچ نام کاربری یا رمز عبور مورد نیاز است.

صرفه جویی در انرژی و پول

روش‌هایی را برای صرفه‌جویی در انرژی و هزینه‌ها پیدا کنید. برنامه‌های تشویقی و نکات مربوط به صرفه‌جویی در انرژی را جستجو کنید.

تماس با ما

برای سوالات عمومی، با مرکز خدمات مشتری ما در 1-800-743-5000 تماس بگیرید.