هشدار فوری

برنامه‌های صرفه‌جویی در انرژی

برنامه‌هایی برای کمک به کاهش مبلغ قبض برق شما

بررسی انرژی خانه

چه مقدار از انرژی خانه شما صرف گرمایش، آب گرم، لوازم خانگی، روشنایی و سایر مصارف می‌شود؟

برنامه (Energy Savings Assistance، ESA) کمکی کاهش مصرف انرژی

بهره‌وری انرژی خانه خود را بهبود بخشید. مبلغ قبض انرژی خود را کاهش دهید. اقدامات اصلاحی مربوط به صرفه‌جویی در انرژی را به طور رایگان دریافت کنید.

برنامه Green Saver

در 100% انرژی خورشیدی مشترک شوید. اگر درآمد شما واجد شرایط باشد، می‌توانید 20% در مبلغ قبض برق خانه خود صرفه‌جویی کنید.

برنامه آزمایشی Zero Net Energy (ZNE)

آیا خانه یا کسب و کار شما از Zero Net Energy (انرژی خالص صفر) تبعیت می‌کند؟ در هزینه‌ها صرفه‌جویی کنید. به California کمک کنید تا به اهداف آب و هوایی خود برسد.

برنامه‌های Demand Response (پاسخ به تقاضا) برای خانه

اگر بتوانید مصرف انرژی خانه خود را تنظیم کنید، می‌توانید در هزینه‌ها صرفه‌جویی کرده یا درآمد کسب کنید. 

منابع انرژی پراکنده

بخشی از شبکه مدرن باشید. برنامه منابع انرژی پراکنده (DER) از قبیل انرژی خورشیدی، ذخیره‌سازی، بهره‌وری انرژی و پاسخ به تقاضا را ثبت کنید.

بودجه بهبود امکانات AC را تامین کنید

بهره‌وری انرژی خانه خود را بهبود می‌بخشید؟ ممکن است شما واجد شرایط دریافت بودجه با یک نرخ مناسب باشید. 

مربی انرژی اختصاصی از طریق HomeIntel

برای یک ممیزی انرژی خانگی و رایگان و مربی انرژی شخصی از طریق HomeIntel ثبت‌نام کنید. 

برنامه SmartMeter™

برنامه SmartMeter™ در PG&E بخشی از تلاش کالیفرنیا برای ارتقای شبکه انرژی با اندازه‌گیری خودکار است.

برنامه‌های صرفه‌جویی در انرژی برای کسب و کارها

تامین بودجه صرفه‌جویی در انرژی برای کسب و کارها

یک مدل کم-مصرف‌تر پیدا کنید. PG&E برای تعویض تجهیزات قدیمی و فرسوده وام با سود 0% ارائه می‌دهد. 

منابع صرفه‌جویی در انرژی برای کسب و کار شما

برنامه‌هایی که به افزایش بهره‌وری انرژی در کسب و کار شما کمک می‌کنند. 

برنامه‌های پاسخ به تقاضا برای کسب و کارها

با تنظیم مصرف انرژی، به افزایش سود خالص خود کمک کنید. درباره Base Interruptible Program (BIP) و Capacity Bidding Program (CBP) و غیره اطلاعات کسب کنید.

اطلاعات بیشتر درباره صرفه‌جویی در انرژی

طرح بهره‌وری انرژی PG&E 2024-2031

PG&E بر آینده تمرکز دارد: مقرون به صرفه بودن، محیط زیست و برابری. طرح هشت ساله ما را مرور کنید.

تخفیف و طرح‌های تشویقی

تخفیف‌ها و طرح‌های تشویقی را برای خانه یا کسب و کار خود جستجو کنید.

نکات صرفه‌جویی در انرژی

مصرف انرژی خود و مبلغ قبض‌تان را کاهش دهید. درباره بررسی‌های انرژی و هشدارهای انرژی اطلاعات کسب کنید.