Cảnh báo khẩn cấp

Các chương trình tiết kiệm năng lượng

Các chương trình giúp quý vị giảm chi phí hóa đơn năng lượng

Kiểm tra Năng lượng Tại nhà

Quý vị tiêu thụ bao nhiêu năng lượng tại nhà cho sưởi ấm, đun nước nóng, chạy các thiết bị, chiếu sáng và các mục đích sử dụng khác?

Chương trình Hỗ trợ Tiết kiệm Năng lượng (Energy Savings Assistance, ESA)

Cải thiện hiệu quả năng lượng tại nhà của quý vị. Giảm chi phí hóa đơn năng lượng. Nhận các cải tiến tiết kiệm năng lượng miễn phí.

Chương trình Tiết kiệm Xanh

Đăng ký 100% năng lượng mặt trời. Nếu thu nhập của quý vị đủ điều kiện, quý vị có thể tiết kiệm 20% hóa đơn tiền điện gia đình.

Chương trình Đáp ứng Nhu cầu (Demand Response) dành cho nhà ở

Nếu quý vị có thể điều chỉnh mức sử dụng năng lượng tại nhà, quý vị có thể tiết kiệm hoặc kiếm được tiền. 

Tài nguyên Năng lượng Phân bổ

Hãy gia nhập lưới điện hiện đại. Ghi danh Tài nguyên Năng lượng Phân bổ (Distributed Energy Resources, DER) như năng lượng mặt trời, lưu trữ, sử dụng năng lượng hiệu quả và đáp ứng nhu cầu.

Tài trợ cho quý vị nâng cấp AC

Cải thiện hiệu quả sử dụng năng lượng tại nhà của quý vị? Quý vị có thể hội đủ điều kiện nhận tài trợ với mức giá tốt. 

Huấn luyện năng lượng chuyên biệt thông qua HomeIntel

Đăng ký chương trình huấn luyện năng lượng cá nhân và kiểm tra năng lượng tại nhà miễn phí thông qua HomeIntel. 

Chương trình SmartMeter™

Chương trình SmartMeter™ của PG&E là một phần trong nỗ lực nâng cấp lưới điện của California bằng hệ thống đo lường tự động.

Chương trình tiết kiệm năng lượng cho cơ sở kinh doanh

Tài trợ tiết kiệm năng lượng cho cơ sở kinh doanh

Sở hữu mô hình tiết kiệm năng lượng hơn. PG&E cung cấp các khoản vay lãi suất 0% để thay thế thiết bị cũ và hư hỏng. 

Tài nguyên tiết kiệm năng lượng cho cơ sở kinh doanh quý vị

Các chương trình giúp cơ sở kinh doanh quý vị sử dụng năng lượng hiệu quả hơn. 

Chương trình Đáp ứng Nhu cầu dành cho cơ sở kinh doanh

Tăng lợi nhuận bằng cách điều chỉnh hoạt động sử dụng năng lượng. Tìm hiểu về Chương trình Gián đoạn Cơ sở (Base Interruptible Program, BIP), Chương trình Đấu thầu Công suất (Capacity Bidding Program, CBP) cùng nhiều chương trình khác.

Thông tin thêm về tiết kiệm năng lượng

Kế hoạch Sử dụng Năng lượng Hiệu quả PG&E 2024–2031

PG&E tập trung vào tương lai: khả năng chi trả, môi trường và công bằng. Hãy xem lại kế hoạch tám năm của chúng tôi.

Giảm giá và khuyến khích

Khám phá các chương trình giảm giá và khuyến khích cho gia đình hoặc cơ sở kinh doanh quý vị.

Mẹo tiết kiệm năng lượng

Giảm mức sử dụng năng lượng và giảm chi phí hóa đơn. Tìm hiểu về kiểm tra năng lượng và cảnh báo năng lượng.