Cảnh báo khẩn cấp

Sử dụng năng lượng & lời khuyên

Truy cập và chia sẻ dữ liệu sử dụng năng lượng cho gia đình hoặc doanh nghiệp của bạn

biểu tượng thông báo quan trọng Lưu ý: Máy tính đã dịch trang này. Nếu quý vị có thắc mắc, hãy gọi dịch vụ ngôn ngữ theo số 1-877-660-6789.

Hiểu rõ mức sử dụng năng lượng của bạn

Tìm hiểu cách đọc dữ liệu sử dụng năng lượng của bạn. Sử dụng dữ liệu đó để vận hành nhà hoặc doanh nghiệp của bạn hiệu quả hơn.

Các công cụ và mẹo tiết kiệm năng lượng cho gia đình

Giảm mức sử dụng năng lượng và giảm chi phí hóa đơn. Tìm hiểu về kiểm tra năng lượng tại nhà và cảnh báo năng lượng.

Mẹo tiết kiệm cho doanh nghiệp

Tìm hiểu cách giảm mức sử dụng năng lượng của doanh nghiệp và giảm hóa đơn hàng tháng.

Trung tâm dữ liệu năng lượng

Truy cập và chia sẻ dữ liệu sử dụng năng lượng cho gia đình, doanh nghiệp của bạn hoặc các cơ sở bạn quản lý.

Các công cụ quản lý việc sử dụng năng lượng

Định chuẩn tòa nhà của bạn

Định chuẩn giúp bạn tìm ra cách giảm tác động đến môi trường của tòa nhà. Nó cũng giúp giảm chi phí năng lượng hàng tháng của bạn.

Cảnh báo năng lượng

Đừng phá vỡ ngân sách của bạn. Đặt số tiền tối đa bạn muốn chi tiêu cho năng lượng. Nếu bạn đang sử dụng nhiều năng lượng hơn dự kiến, PG&E sẽ gửi cảnh báo năng lượng bằng cách:

  • Email
  • Chữ
  • Điện thoại

Tìm kiếm chương trình giảm giá và khuyến khích

Khám phá các chương trình giảm giá và khuyến khích cho gia đình hoặc cơ sở kinh doanh quý vị.