Cảnh báo khẩn cấp

Cảnh báo năng lượng

Đặt cảnh báo để quản lý việc sử dụng năng lượng và tránh hóa đơn cao

ícono de aviso importante Lưu ý: Một máy tính đã dịch trang này. Nếu quý vị có thắc mắc, hãy gọi dịch vụ ngôn ngữ theo số 1-877-660-6789.

  Đăng ký và quản lý các thông báo Dự báo Hóa đơn hoặc SmartDayNUMBER.

  Kiểm soát chi phí bằng cảnh báo năng lượng

  Chọn từ hai cảnh báo. Nếu việc sử dụng năng lượng của bạn kích hoạt cảnh báo, bạn sẽ có thời gian để thay đổi việc sử dụng năng lượng của mình trước khi nhận được hóa đơn tiếp theo.

  Cảnh báo Dự báo Hóa đơn

  Một cảnh báo được gửi khi số tiền đến hạn trên hóa đơn hàng tháng của bạn dự kiến sẽ vượt quá số tiền bạn chỉ định.

   

   Lưu ý: Khách hàng của Net Energy Metering và Direct Access không đủ điều kiện đăng ký tại thời điểm này.

  Cảnh báo SmartDay

  Trong chương trình SmartRate, quý vị phải trả mức giá giảm để đổi lấy việc sử dụng ít điện hơn trong tối đa 15 ngày một năm. 

  Hiểu các cảnh báo về năng lượng

  Tìm câu trả lời cho các câu hỏi phổ biến về cảnh báo năng lượng.

  Không. Bạn không bắt buộc phải đăng ký nhận thông báo.

  PG&E gửi các cảnh báo quan trọng như cuộc hẹn thực địa và nhắc nhở thanh toán hóa đơn, cũng như cảnh báo mất điện.

  Để đăng ký nhận thông báo, hãy đăng nhập vào tài khoản trực tuyến của bạn . Đi đến Hồ sơ và Cảnh báo. 

   

  Lưu ý:PG&E có thể gửi cho bạn các cảnh báo khẩn cấp và an toàn cũng như các thông tin quan trọng khác. Bạn không thể chọn không tham gia các cảnh báo này.

  Không. PG&E không tính phí cho dịch vụ cảnh báo. Tuy nhiên, nhà mạng không dây, nhà cung cấp Internet và phí dịch vụ điện thoại của bạn có thể được áp dụng. Kiểm tra với các công ty này để biết các điều khoản của chương trình của quý vị.

  • Thông tin cá nhân của bạn không được bán cho bên thứ ba.
  • PG&E đôi khi sử dụng nhà cung cấp bên thứ ba để gửi thông báo.
  • Thông tin của bạn chỉ được sử dụng cho mục đích này.
  • Chúng tôi rất tin tưởng vào việc bảo vệ thông tin của bạn và luôn duy trì quyền kiểm soát đối với những người có quyền truy cập vào thông tin đó.

  Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo chính sách quyền riêng tư của chúng tôi. Truy cập Chính sách và Hướng dẫn dành cho Khách hàng .

  Bạn có thể dừng cảnh báo theo nhiều cách. Cách dễ nhất làký vào tài khoản trực tuyến của bạn và đi tới Hồ sơ và Cảnh báo. Từ đó, bạn có thể chọn không tham gia hầu hết các cảnh báo. 
   
   Lưu ý: PG&E có thể gửi cho quý vị các cảnh báo khẩn cấp và an toàn cũng như các thông tin quan trọng khác. Bạn không thể chọn không tham gia các cảnh báo này.

  Cập nhật thông tin liên lạc của bạn

  Luôn cập nhật thông tin của bạn để bạn không bỏ lỡ cảnh báo của mình. Luôn cập nhật thông tin có thể ảnh hưởng đến nhà hoặc doanh nghiệp của bạn.

  Thông tin thêm về cảnh báo

  Câu hỏi thường gặp về Cảnh báo

  Nhận câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp về cảnh báo. PG&E có thể cập nhật các thông báo Câu hỏi thường gặp bất cứ lúc nào.

  Tiết kiệm năng lượng và tiền bạc quanh năm

  Tìm hiểu xem quý vị có thể làm gì để tiết kiệm năng lượng trước lần thanh toán tiếp theo nếu quý vị nhận được thông báo.

  Bạn có thêm câu hỏi?

  Nhận thêm thông tin về các cảnh báo từ Trung tâm Trợ giúp PG&E.