Cảnh báo khẩn cấp

Hỗ trợ tài chính

Trợ giúp về hóa đơn của bạn và các hình thức hỗ trợ tài chính khác

Hỗ trợ dài hạn hơn

California Alternate Rates for Energy (CARE)

Nếu đáp ứng các hướng dẫn về thu nhập, bạn có thể được giảm giá hàng tháng từ 20% trở lên đối với khí đốt và điện.

Family Electric Rate Assistance (FERA)

Hộ gia đình của bạn có từ ba người trở lên có thể đủ điều kiện được giảm giá điện hàng tháng 18%.

Medical Baseline Program

Giúp những khách hàng cư dân phụ thuộc vào năng lượng cho các nhu cầu y tế nhất định.

Vulnerable Customer Status

Sức khỏe hay sự an toàn của bạn có gặp nguy hiểm nếu dịch vụ điện lực hay khí đốt của bạn bị ngắt? Chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ.

Kế hoạch Quản lý Tổng hợp (Arrearage Management Plan, AMP)

Tìm hiểu về tín dụng năng lượng dành cho các khách hàng dân cư có hóa đơn PG&E chưa thanh toán cho các dịch vụ.

Các tổ chức cộng đồng và người ủng hộ

Bạn đang tìm cách hỗ trợ các thành viên trong cộng đồng của mình? Truy cập các nguồn lực và chương trình hỗ trợ của PG&E.

Bạn cần thêm thời gian để thanh toán?

Hỗ trợ một lần

Cứu trợ cho Hỗ trợ Năng lượng thông qua Chương trình Trợ giúp Cộng đồng (Relief for Energy Assistance through Community Help, REACH)

Nhận trợ giúp thanh toán hóa đơn năng lượng của bạn trong thời kỳ khủng hoảng.

Chương trình Trợ giúp Năng lượng cho Gia đình có Thu nhập Thấp (Low Income Home Energy Assistance Program, LIHEAP)

Nhận hỗ trợ một lần cho các hộ gia đình có thu nhập thấp.

Chương trình Hỗ trợ Tiết kiệm Năng lượng (Energy Savings Assistance, ESA)

Tiết kiệm năng lượng và tiền bạc với các nâng cấp miễn phí cho ngôi nhà.

Hỗ trợ thanh toán và các chương trình tiết kiệm năng lượng cho doanh nghiệp của bạn

Giá Phát triển Kinh tế (Economic Development Rate, EDR)

  • Đăng ký doanh nghiệp của bạn vào EDR.
  • Được giảm giá 12%, 18% hoặc 25% cho hầu hết chi phí điện của bạn trong năm năm.

Kiểm tra năng lượng doanh nghiệp miễn phí

Tìm ra chỗ mà cơ sở của bạn đang lãng phí năng lượng.

Mẹo quản lý năng lượng

Tìm các mẹo miễn phí và chi phí thấp để cải thiện hiệu quả năng lượng và tiết kiệm tiền.

 

Tải xuống hướng dẫn của quý vị (PDF)

Hỗ trợ tài chính nhiều hơn

Dịch vụ gọi điện thoại giảm giá

Bạn có thể đủ điều kiện để được giảm giá dịch vụ điện thoại. California LifeLine dựa trên mức thu nhập hoặc việc tham gia chương trình của bạn.

Các gói internet gia đình giá thấp

Một số Nhà cung cấp Dịch vụ Internet (ISP) cung cấp các gói băng thông rộng được giảm giá cho các khách hàng đủ điều kiện, dựa trên thu nhập hộ gia đình, tham gia vào các chương trình hỗ trợ, v.v.

Lập thanh toán Ngân sách

Chi phí năng lượng hàng tháng có thể dự đoán được sẽ giúp bạn dự trù chi phí. Lập thanh toán Ngân sách giúp bù đắp các hóa đơn cao điểm phát sinh từ:

  • Sưởi ấm nhiều trong mùa đông
  • Dùng điều hòa vào mùa hè