ការជូនដំណឹង​បន្ទាន់

ជំនួយហិរញ្ញវត្ថុ

ជំនួយទាក់ទងនឹងវិក្កយបត្ររបស់អ្នក និងប្រភេទនៃការអនុគ្រោះហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងទៀត

ជំនួយរយៈពេលវែង

កម្មវិធីអត្រាតម្លៃជាជម្រើសសម្រាប់ថាមពលនៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា (California Alternate Rates for Energy (CARE)

ប្រសិនបើអ្នកបំពេញតាមគោលការណ៍ណែនាំអំពីប្រាក់ចំណូល អ្នកអាចទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃប្រចាំខែចាប់ពី 20% ឡើងទៅលើហ្គាស និងអគ្គិសនី។

កម្មវិធីជំនួយអត្រាតម្លៃអគ្គិសនីនៅតាមគ្រួសារ (Family Electric Rate Assistance (FERA)

គ្រួសាររបស់អ្នកដែលមានចាប់ពីបីនាក់ឡើងទៅអាចមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការបញ្ចុះតម្លៃប្រចាំខែចំនួន 18% លើអគ្គិសនី។

Medical Baseline Program

ជំនួយសម្រាប់អតិថិជនអ្នកស្រុកដែលពឹងផ្អែកលើថាមពលអគ្គិសនី​សម្រាប់តម្រូវ​ការ​វេជ្ជសាស្រ្តជាក់លាក់។

Vulnerable Customer Status

តើសុខភាព ឬសុវត្ថិភាពរបស់អ្នកមានហានិភ័យទេ ប្រសិនបើសេវាអគ្គិសនី ឬហ្គាសរបស់អ្នកត្រូវបានកាត់ផ្តាច់? យើងនៅទីនេះដើម្បីជួយ។

គម្រោងគ្រប់គ្រងប្រាក់ជំពាក់មិនទាន់បង់សង (AMP) (Arrearage Management Plan)

ស្វែងយល់អំពីឥណទានថាមពលអគ្គិសនីសម្រាប់អតិថិជនស្នាក់នៅដែលមានវិក័យប័ត្រ PG&E ដែលមិនទាន់ទូទាត់ប្រាក់លើសេវាកម្ម។

អង្គការសហគមន៍ និងអ្នកតស៊ូមតិ

តើអ្នកកំពុងស្វែងរកវិធីដើម្បីគាំទ្រសមាជិករបស់សហគមន៍របស់អ្នកមែនទេ? ចូលប្រើធនធាន និងកម្មវិធីជំនួយរបស់​ PG&E។

ត្រូវការពេលវេលាបន្ថែមដើម្បីទូទាត់ប្រាក់?

ធ្វើការរៀបចំទូទាត់ប្រាក់នៅថ្ងៃនេះ។

  • កំណត់កាលវិភាគទូទាត់សមតុល្យបច្ចុប្បន្នរបស់អ្នកក្នុងរយៈពេលជាច្រើនខែ ឬ
  • ជ្រើសរើសកាលបរិច្ឆេទនៅពេលក្រោយ ដើម្បីទូទាត់ប្រាក់ឱ្យបានគ្រប់ចំនួន

ជំនួយតែមួយលើក

ជំនួយសង្គ្រោះថាមពលអគ្គិសនី តាមរយៈកម្មវិធីជំនួយសហគមន៍ (REACH)។

ទទួលបានជំនួយក្នុងការទូទាត់វិក្កយបត្រថាមពលអគ្គិសនីរបស់អ្នកអំឡុងពេលមានវិបត្តិ។

កម្មវិធីជំនួយថាមពលអគ្គិសនីនៅផ្ទះមានចំណូលទាប (LIHEAP)។

ទទួលបានជំនួយតែមួយលើកសម្រាប់គ្រួសារដែលមានចំណូលទាប។

កម្មវិធីជំនួយសន្សំថាមពលអគ្គិសនី (Energy Savings Assistance, ESA)

ការសន្សំថាមពលអគ្គិសនី និងប្រាក់ជាមួយនឹងការធ្វើឱ្យផ្ទះប្រសើរឡើងដោយឥតគិតថ្លៃ

ជំនួយក្នុងការទូទាត់ប្រាក់ និងកម្មវិធីសន្សំថាមពលអគ្គិសនីសម្រាប់អាជីវកម្មរបស់អ្នក

អត្រាអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ច (Economic Development Rate (EDR)

  • ចុះឈ្មោះអាជីវកម្មរបស់អ្នកនៅក្នុង EDR
  • ទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ 12%, 18% ឬ 25% លើថ្លៃអគ្គិសនីភាគច្រើនរបស់អ្នកសម្រាប់រយៈពេលប្រាំឆ្នាំ។

ការពិនិត្យមើលថាមពលអគ្គិសនីសម្រាប់អាជីវកម្មដោយឥតគិតថ្លៃ

រកមើលកន្លែងដែលឧបករណ៍សសម្រួលរបស់អ្នកខ្ជះខ្ជាយថាមពលអគ្គិសនី។

អ្នកប្រឹក្សាយោបល់អំពីថាមពលអគ្គិសនីរបស់ PG&E

ស្វែងរកកម្មវិធីដើម្បីជួយធ្វើឱ្យឧបករណ៍ប្រសើរឡើង និងបង្កើនប្រសិទ្ធភាពថាមពលអគ្គិសនី។

 

អ៊ីមែល businessenergyresources@pge.com ដើម្បីរៀបចំការណាត់ជួបសម្រាប់អាជីវកម្មរបស់អ្នក។

ជំនួយហិរញ្ញវត្ថុបន្ថែម

សេវាកម្មលើ​ទូរសព្ទ​ដែលបាន​បញ្ចុះតម្លៃ

អ្នកអាចមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់សេវាកម្មលើទូរសព្ទដែលបានបញ្ចុះតម្លៃ។ California LifeLine គឺផ្អែកលើកម្រិតប្រាក់ចំណូល ឬការចូលរួមកម្មវិធីរបស់អ្នក។

ជម្រើសអ៊ីនធឺណិតតាមផ្ទះដែលមានតម្លៃទាប

អ្នក​អាច​ទទួលបាន​ការ​បញ្ចុះតម្លៃ $30 ក្នុង​មួយ​ខែ​ពី​ថ្លៃ​អ៊ីនធឺណិត​ប្រើ​តាម​ផ្ទះ​ដែល​មាន​ល្បឿន​លឿន។ ទូរសព្ទទៅលេខ 1-866-519-8655 ឬ ដាក់ពាក្យតាមអ៊ីនធឺណិត។

វិក្កយបត្រថវិកា

ថ្លៃចំណាយលើថាមពលអគ្គិសនីជាប្រចាំខែដែលអាចព្យាករណ៍បានជួយលៃលកការចំណាយរបស់អ្នក។ ការចេញវិក្កយបត្រថវិកាជួយទូទាត់វិក្កយបត្រខ្ពស់បំផុតដែលបានមកពី៖

  • ការបើកកម្តៅពេលរដូវរងារខ្លាំង
  • ការបើកម៉ាស៊ីនត្រជាក់ពេលរដូវក្តៅ