ការជូនដំណឹង​បន្ទាន់

កម្មវិធីជំនួយអត្រាតម្លៃអគ្គិសនីនៅតាមគ្រួសារ (FERA) (Family Electric Rate Assistance)

គ្រួសារដែលមានចាប់ពីបីនាក់ឡើងទៅអាចសន្សំលើវិក្កយបត្រអគ្គិសនីរបស់ពួកគេ

ដាក់ពាក្យសុំការបញ្ចុះតម្លៃប្រចាំខែតាមរយៈ FERA។

កម្មវិធីជំនួយអត្រាតម្លៃអគ្គិសនីនៅតាមគ្រួសារ (FERA) ជួយអតិថិជនដែលមានសិទ្ធិទូទាត់វិក្កយបត្រថាមពលរបស់ពួកគេ។ អតិថិជនដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់នឹងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ 18% ប្រចាំខែលើអត្រាអគ្គិសនី។ អ្នកចូលរួមត្រូវតែជាគ្រួសារដែលមានមនុស្សបីនាក់ឡើង។ 

 

 ចំណាំ៖ CARE និង FERA ចែករំលែកពាក្យសុំមួយ។ ប្រសិនបើអ្នកមិនមានលក្ខណៈសម្បត្តិសម្រាប់ FERA ទេ យើងនឹងពិនិត្យមើលថាតើអ្នកមានលក្ខណៈសម្បត្តិ​សម្រាប់ CARE ដែរឬទេ។ ស្វែង​យល់​បន្ថែម​អំពី CARE។ លើសពីនេះទៅទៀត មាន ធនធាន​ និងការគាំទ្រលើជំនួយហិរញ្ញវត្ថុ ផ្សេងៗទៀត។

ប្រៀបធៀបគោលការណ៍ណែនាំប្រាក់ចំណូល CARE និង FERA

 

*ចំណូលគួរតែជាចំណូលមុនពេលបង់ពន្ធ​ដោយផ្អែកលើប្រភពចំណូលបច្ចុប្បន្ន។ មាន​សុពលភាព​រហូត​ដល់ថ្ងៃទី 31 ខែឧសភា ឆ្នាំ 2024។

ភស្តុតាងនៃប្រាក់ចំណូល

មិនចាំបាច់មានភស្តុតាងនៃប្រាក់ចំណូលទេ នៅពេលអ្នកដាក់ពាក្យសុំ FERA។

 • អ្នកអាចនឹងត្រូវបានជ្រើសរើសដើម្បីផ្តល់ការផ្ទៀងផ្ទាត់ប្រាក់ចំណូលនៅពេលណាក៏បាន។
 • ប្រសិនបើយើងមិនបានទទួលដំណឹងពីអ្នកតាមកាលបរិច្ឆេទដែលបានបញ្ជាក់ក្នុងសំបុត្រទេ ការបញ្ចុះតម្លៃរបស់អ្នកនឹងត្រូវដកចេញ។  

មានសំណួរអ្វីទេ?

អ៊ីមែល​មក​ CAREandFERA@pge.com ឬ​ទូរសព្ទមកលេខ 1-866-743-2273

 1. ទាញយកទម្រង់ផ្ទៀងផ្ទាត់ និងការណែនាំឯកសារចំណូល៖
 2. ដើម្បីបញ្ជូនតាមអនឡាញ ចុះឈ្មោះចូលគណនីរបស់អ្នក ឬ 

 

ផ្ញើ ឬទូរសារឯកសារដែលបានបំពេញរួចទៅ៖

កម្មវិធី
PG&E CARE/FERA PO BOX 29647
អូកលែន, CA 94604-9647

ទូរសារ៖ 1-877-302-7563

តើនរណាត្រូវបានជ្រើសរើសសម្រាប់ការផ្ទៀងផ្ទាត់ក្រោយការចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់កម្រិតខ្ពស់? 

 • អតិថិជនដែលការប្រើប្រាស់ថាមពល លើសពី 400% នៃ ប្រាក់ Baseline Allowance  បីដង ក្នុង រយៈពេល 12 ខែ។
  • California Public Utilities Commission តម្រូវឱ្យអ្នកចូលរួមក្នុងដំណើរការផ្ទៀងផ្ទាត់ក្រោយការចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់កម្រិតខ្ពស់នៃកម្មវិធី។

 

 • អ្នកត្រូវតែបញ្ជូនឯកសារក្នុងរយៈពេល 45 ថ្ងៃនៃការស្នើសុំរបស់យើង ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ប្រាក់ចំណូលរបស់អ្នក។ ការមិនធ្វើដូច្នេះអាចបណ្តាលឱ្យបាត់បង់ការបញ្ចុះតម្លៃរបស់អ្នក។

 

អនុវត្តតាមជំហ៊ានទាំងនេះ៖
 

 1. ទាញយកទម្រង់ផ្ទៀងផ្ទាត់ក្រោយការចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់ខ្ពស់ FERA៖ FERA High Usage Form (PDF)
  • ទម្រង់ជាភាសាផ្សេងក្រៅពីភាសាអង់គ្លេសអាចរកបាននៅក្នុងថតខាងក្រោម។
    
 2. ដើម្បីបញ្ជូនវាតាមអនឡាញ ចុះឈ្មោះចូលគណនីរបស់អ្នក 
   

  ផ្ញើ ឬទូរសារឯកសារដែលបានបំពេញរួចទៅ៖

  កម្មវិធី
  PG&E CARE/FERA PO BOX 29647
  អូកលែន, CA 94604-9647

  ទូរសារ៖ 1-877-302-7563

ធនធាន FERA

 

អូសចុះក្រោមដើម្បីស្វែងរកឯកសារ PDF ខាងក្រោម៖

 • ពាក្យសុំ​ជាសំណៅបោះពុម្ពនៃ​ការចុះឈ្មោះ FERA
 • ពាក្យសុំ​ជាសំណៅបោះពុម្ពនៃការចុះឈ្មោះអ្នកជួលកុងទ័រ​បន្ត FERA
 • កម្មវិធីបោះពុម្ព FERA ផ្សេងទៀត។
 • ទម្រង់ស្នើសុំការផ្ទៀងផ្ទាត់ក្រោយការចុះឈ្មោះ
 • ទម្រង់ផ្ទៀងផ្ទាត់ក្រោយការចុះឈ្មោះសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ខ្ពស់
 • ការណែនាំអំពីឯកសារចំណូលចាំបាច់
 • ស្វែងយល់អំពីវិក្កយបត្ររបស់អ្នក
 • Baseline Allowance
 • គន្លឹះសន្សំប្រាក់

 

ទម្រង់ភាគច្រើនមានជា៖

 • ភាសាអង់គ្លេស
 • ភាសាអង់គ្លេសជាអក្សរធំ
 • Español
 • 中文
 • Việt

 

 

 

ពាក្យសុំ​ជាសំណៅបោះពុម្ពនៃការចុះឈ្មោះអ្នកជួលកុងទ័រ​បន្ត FERA

 

សំណួរសួរញឹកញាប់​អំពី​កម្មវិធី FERA

នៅតែមិនអាចស្វែងរកចម្លើយចំពោះសំណួររបស់អ្នកបានទេ? អ៊ីមែល CAREandFERA@pge.com

 • ការបញ្ចុះតម្លៃត្រូវបានអនុវត្តសម្រាប់រយៈពេលពីរឆ្នាំ។ ប្រសិនបើអ្នកមានប្រាក់ចំណូលថេរ ការបញ្ចុះតម្លៃត្រូវបានអនុវត្តសម្រាប់រយៈពេលបួនឆ្នាំ។
 • ប្រហែលបីខែមុនពេលការបញ្ចុះតម្លៃផុតកំណត់ PG&E ផ្ញើសំបុត្រ និងពាក្យសុំទៅ។ ប្រសិនបើអ្នកនៅតែមានលក្ខណសម្បត្តិ​ក្រោមគោលការណ៍ណែនាំកម្មវិធីបច្ចុប្បន្ននៅពេលនោះ អ្នកអាចដាក់ពាក្យម្តងទៀត។

ភស្តុតាងនៃប្រាក់ចំណូលមិនត្រូវបានទាមទារទេ​ក្នុងអំឡុងពេលដំណើរការពាក្យសុំ។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ យើងអាចជ្រើសរើសអ្នកដោយចៃដន្យ ដើម្បីផ្តល់ភស្តុតាងប្រាក់ចំណូលនៅពេលក្រោយ។

ការបញ្ចុះតម្លៃនឹងបង្ហាញនៅលើវិក្កយបត្របន្ទាប់ដែលអ្នកទទួលបាន។

 • ពាក្យ “ការបញ្ចុះតម្លៃ FERA” បង្ហាញនៅលើទំព័រដំបូងនៃវិក្កយបត្ររបស់អ្នក ក្រោមចំណងជើង “កម្មវិធីដែលបានចុះឈ្មោះរបស់អ្នក”។
 • ការបញ្ចុះតម្លៃ FERA ក៏ត្រូវបានរាយនៅក្នុងផ្នែក "ព័ត៌មានលម្អិតនៃការគិតថ្លៃអគ្គិសនី" នៃវិក្កយបត្ររបស់អ្នក។

ទេ គ្រួសារនីមួយៗត្រូវតែមានកុងទ័រដាច់ដោយឡែក ដើម្បីទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ FERA។

 • យើងលើកទឹកចិត្តអ្នកឱ្យដាក់ពាក្យម្តងទៀតនៅពេលណាដែលស្ថានភាពប្រាក់ចំណូលរបស់អ្នកផ្លាស់ប្តូរ។
 • ភស្តុតាងនៃប្រាក់ចំណូលត្រូវបានទាមទារ ប្រសិនបើអ្នកដាក់ពាក្យម្តងទៀតក្នុងរយៈពេល 24 ខែបន្ទាប់ពីការបដិសេធអត្ថប្រយោជន៍ FERA។ 

 

សម្គាល់៖ គោលការណ៍ណែនាំប្រាក់ចំណូលផ្លាស់ប្តូរជារៀងរាល់ឆ្នាំក្នុងខែមិថុនា។ 

ទេ អ្នកអាចចូលរួមបានតែនៅក្នុងកម្មវិធីមួយក្នុងចំណោមកម្មវិធីទាំងពីរនៅពេលណាមួយប៉ុណ្ណោះ។ អ្នកអាចដាក់ពាក្យសុំ FERA នៅពេលដែលប្រាក់ចំណូលរបស់អ្នកបំពេញតាមគោលការណ៍ណែនាំប្រាក់ចំណូលរបស់ FERA។

ទេ អ្នកអាចចូលរួមបានតែនៅក្នុងកម្មវិធីមួយក្នុងចំណោមកម្មវិធីទាំងពីរនៅពេលណាមួយប៉ុណ្ណោះ។ អ្នកអាចដាក់ពាក្យសុំ CARE នៅពេលដែលប្រាក់ចំណូលរបស់អ្នកបំពេញតាមគោលការណ៍ណែនាំអំពីប្រាក់ចំណូលរបស់ CARE។

ហៅទូរសព្ទទៅកម្មវិធី FERA តាមលេខ 1-800-743-5000 ឬផ្ញើអ៊ីមែលទៅ CAREandFERA@pge.com

សិទ្ធិទទួលបានប្រាក់ចំណូលរបស់អ្នកគឺផ្អែកលើប្រាក់ចំណូលបច្ចុប្បន្នរបស់មនុស្សទាំងអស់ដែលរស់នៅក្នុងគ្រួសាររបស់អ្នក។

 1. បន្ថែមចំណូលប្រចាំឆ្នាំសរុបសម្រាប់មនុស្សទាំងអស់ក្នុងគ្រួសាររបស់អ្នក។
 2. ពិនិត្យមើលចន្លោះប្រាក់ចំណូលនៅលើតារាងគោលការណ៍ណែនាំប្រាក់ចំណូល ដើម្បីមើលថាតើអ្នកមានសិទ្ធិទទួលបាន FERA ដែរឬទេ។

 

ប្រើតែប្រាក់ចំណូលបច្ចុប្បន្ន និងរំពឹងទុកសម្រាប់រយៈពេល 12 ខែបន្ទាប់។

 • ការគណនាប្រាក់ចំណូលប្រចាំឆ្នាំរបស់អ្នកមិនគួររាប់បញ្ចូលប្រាក់ចំណូលដែលទទួលបានពីការងារពីមុនទេ។
  • ប្រសិនបើអ្នក និង/ឬសមាជិកផ្សេងទៀតនៃគ្រួសាររបស់អ្នកបានជួបប្រទះនឹងការបាត់បង់ការងារ ឬការថយចុះប្រាក់ឈ្នួល ឥឡូវនេះអ្នកអាចមានលក្ខណសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់។

 

តើអ្នកទទួលបានការទូទាត់ UI ឬ PUA ទេ?

តើអ្នកទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ធានារ៉ាប់រងពេលអត់ការងារធ្វើ (UI) ឬការបង់ប្រាក់ជំនួយពេលអត់ការងារធ្វើនៅពេលមានជំងឺរាតត្បាត (PUA) នៅក្រោមច្បាប់ CAES របស់សហព័ន្ធនៅពេលដាក់ពាក្យឬទេ? អ្នកអាចប្រើលិខិតប្រគល់ EDD របស់អ្នកដើម្បីគណនាប្រាក់ចំណូលដោយផ្អែកលើចំនួនសប្តាហ៍ដែលអ្នកត្រូវបានកំណត់ពេលដើម្បីទទួលបានការទូទាត់។

 

សូមអាន​ទឹកប្រាក់​អត្ថប្រយោជន៍​អតិបរមាន​នៅពេលចុះឈ្មោះ នេះគួរតែជាចំនួនទឹកប្រាក់អតិបរមាដែលអ្នកនឹងត្រូវកំណត់ឲ្យទទួល។

ជំនួយការសន្សំថាមពល

 • តើអ្នកបានចុះឈ្មោះក្នុង FERA ហើយឬនៅ?
 • តើអ្នកជាម្ចាស់ ឬជួលផ្ទះ អាផាតមិន ឬផ្ទះចល័តដែលមានអាយុចាប់ពីប្រាំឆ្នាំឡើងទៅ?

អ្នកអាចមានលក្ខណសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់កម្មវិធីជំនួយការសន្សំថាមពល (ESA)។

ធនធាន និងជំនួយបន្ថែម

ការបញ្ចុះតម្លៃបន្ថែម

ស្វែងរកព័ត៌មានអំពីការបញ្ចុះតម្លៃនៅលើទូរសព្ទ និងសេវាអ៊ីនធឺណិត។

ធ្វើការត្រួតពិនិត្យថាមពលនៅផ្ទះ

 • ធ្វើការត្រួតពិនិត្យថាមពលនៅផ្ទះរយៈពេល 5 នាទី។
 • កំណត់ប្រភពថាមពលដែលបានខាតបង់ក្នុងគ្រួសាររបស់អ្នក។
 • បើកផែនការសន្សំប្រាក់ផ្ទាល់ខ្លួន ដើម្បីកាត់បន្ថយវិក្កយបត្រប្រចាំខែ។

វិក័យប័ត្រថវិកា

ការចេញវិក្កយបត្រថវិកាគឺជាឧបករណ៍ឥតគិតថ្លៃដែលគណនាការចំណាយលើថាមពលជាមធ្យមប្រចាំឆ្នាំរបស់អ្នក ដើម្បីជួយអ្នកក្នុងការគ្រប់គ្រងវិក្កយបត្ររបស់អ្នក។

 • ចាកចេញ​ពីការទូទាត់ប្រចាំខែ។
 • ទូទាត់វិក្កយបត្រដែលអស់ច្រើនតាមរដូវកាល។