ការជូនដំណឹង​បន្ទាន់

ការបង្ហាញ

លក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់គេហទំព័ររបស់ក្រុមហ៊ុន Pacific Gas & Electric Company

បានកែសម្រួលនៅខែកក្កដា ឆ្នាំ 2020

ចំណាំ៖តាមរយៈការប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះ អ្នកនឹងទទួលយកលក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ទាំងនេះ និងលក្ខខណ្ឌតម្រូវយោងនៃគោលនយោបាយអំពីឯកជនភាព និងគោលនយោបាយសន្តិសុខរបស់ pg&e។ ប្រសិនបើអ្នកមិនទទួលយកលក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ទាំងនេះទេ ហាមប្រើគេហទំព័រនេះ។

 

សូមស្វាគមន៍មកកាន់ pge.com។ គេហទំព័រ pge.com ("គេហទំព័រ") នេះ គឺបានដំណើរការដោយក្រុមហ៊ុន Pacific Gas and Electric Company ("PG&E," "ក្រុមហ៊ុន" "យើង" "ពួកយើង" ឬ "របស់យើង")។ យើងមានទីតាំងស្ថិតនៅ 300 Lakeside Drive, Suite 210, Oakland, CA 94612; ទូរសព្ទលេខ 1-800-743-5000

 

សូមពិនិត្យមើលលក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ទាំងនេះឲ្យបានញឹកញាប់ ដោយសារយើង​អាច​នឹងកែប្រែនូវលក្ខខណ្ឌ​នៃ​ការ​ប្រើប្រាស់ពីមួយពេលទៅមួយពេលដោយឯកតោភាគី​ តាមរយៈការបង្ហោះ​ភាសា​ដែល​បាន​កែសម្រួលនៅលើកម្មវិធី។ កំណែថ្មីបំផុតរបស់លក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ទាំងនេះនឹងតែងតែ​អាចរកបានជានិច្ច​សម្រាប់​ការ​ពិនិត្យឡើងវិញរបស់អ្នកនៅលើគេហទំព័រ។ ការធ្វើវិសោធនកម្មនឹងមានប្រសិទ្ធភាពនៅពេលដែលការកែប្រែទាំងនោះ​ត្រូវបានបង្ហោះនៅលើគេហទំព័រ។ ការបន្តប្រើប្រាស់របស់​អ្នក​នៅលើគេហទំព័រ ក្រោយ​ពី​ការ​ធ្វើ​វិសោធនកម្ម​ត្រូវ​បានបង្ហោះ នឹងបង្កើត​បាន​ជាការទទួលយក​របស់អ្នកចំពោះ​ការ​ធ្វើ​វិសោធនកម្មនោះ។

 

យើងអាចនឹងកែប្រែ ឬបញ្ឈប់លើផ្នែក ឬធាតុណាមួយ​នៃ​គេហទំព័រ​នៅពេលណាមួយក៏បាន។ ប្រសិនបើអ្នក​បំពានលើ​លក្ខខណ្ឌ​នៃ​ការ​ប្រើប្រាស់​ទាំងនេះ​ណាមួយ យើង​អាចនឹងបញ្ចប់​សិទ្ធិ​របស់​អ្នក​ក្នុងការ​ប្រើប្រាស់គេហទំព័រ។ នៅពេលបញ្ចប់ អ្នកត្រូវយល់ព្រមលុប ឬបំផ្លាញរាល់ឯកសារណាមួយដែលបាន​ទាញយក ឬ​ដែល​បានព្រីនចេញពីគេហទំព័រភ្លាមៗ។

 

ទូទៅ

តាមរយៈគេហទំព័រ យើងផ្តល់នូវព័ត៌មាន និងសេវាកម្មជាច្រើនដល់អតិថិជនថាមពលរបស់យើង និងអ្នកចូលមើលគេហទំព័រផ្សេងទៀត។ អ្នកអាចនឹង​ប្រើ​ប្រាស់គេហទំព័រ សម្រាប់តែក្នុង​គោលបំណង​ស្រប​ច្បាប់​ផ្ទាល់​ខ្លួន​របស់​អ្នក និង​អនុលោមតាមលក្ខខណ្ឌ​នៃ​ការប្រើប្រាស់​ទាំង​នេះ។ អ្នកអាចមើល និងទាញយកឯកសារដែលបង្ហាញនៅលើគេហទំព័របាន ប្រសិនបើអ្នកបានរក្សា និងគោរពតាមរាល់ការរក្សាសិទ្ធិ ពាណិជ្ជសញ្ញា និងការជូនដំណឹងកម្មសិទ្ធិផ្សេងទៀតដែលបង្ហាញនៅលើឯកសារ។ ការប្រើប្រាស់​សម្ភារទាំងនេះនៅក្នុងការបោះពុម្ពផ្សាយ គេហទំព័រ ឬ​បទ​បង្ហាញ​នានាផ្សេងទៀត​ត្រូវ​​បាន​ហាមឃាត់ បើមិនមាន​ការយល់ព្រម​ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរជាមុន​ពី PG&E ទេ។

 

គណនីអ្នកប្រើប្រាស់

 • គេហទំព័រផ្តល់នូវការចូលប្រើមុខងារ និងសេវាកម្មជាច្រើន។ សេវាកម្មជាច្រើនផ្តល់ព័ត៌មានអំពីគណនីអតិថិជន និងព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនផ្សេងទៀត។ ដើម្បីការពារឯកជនភាព យើងអាចនឹងតម្រូវឱ្យអ្នកបង្កើតគណនីអ្នកប្រើប្រាស់លើសពីមួយ ដើម្បីចូលប្រើប្រាស់សេវាកម្មទាំងនោះ ("គណនីអ្នកប្រើប្រាស់")។ យើងរក្សាសិទ្ធិដែលមិនមានលក្ខណសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ (i) ដើម្បីទទួលយក ឬបដិសេធមិនទទួលយកពាក្យសុំបើកគណនីអ្នកប្រើប្រាស់ (ii) ដើម្បីបញ្ចប់​គណនី​អ្នកប្រើប្រាស់ណាមួយ និង (iii) ដើម្បីបញ្ឈប់ការផ្តល់សេវាកម្មណា​មួយ​ទាក់ទងនឹង​គណនី​អ្នក​ប្រើប្រាស់នោះ។
 • ទាក់ទងនឹងការបើកគណនីអ្នកប្រើប្រាស់របស់អ្នក អ្នកនឹងត្រូវទទួលបានការចាត់តាំង ឬទទួលបាន​ឈ្មោះ​អ្នកប្រើប្រាស់ និងពាក្យសម្ងាត់ និង/ឬព័ត៌មាន​បញ្ជាក់​អត្តសញ្ញាណផ្សេងទៀត ដើម្បី បញ្ជាក់​អត្តសញ្ញាណរបស់អ្នក នៅពេលអ្នកចូលប្រើសេវាកម្មណាមួយ។ អ្នកយល់ព្រម (i) ផ្តល់នូវព័ត៌មានត្រឹមត្រូវនិងពេញលេញនៅពេលបើកគណនី​អ្នក​ប្រើប្រាស់​; (ii) ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពព័ត៌មានរបស់អ្នកតាមការចាំបាច់ ដើម្បីឱ្យព័ត៌មាន​នៅ​តែមាន​ភាព​ត្រឹម​ត្រូវនិង​ពេញលេញ និង (iii) មិនក្លែងបន្លំជាមនុស្សផ្សេងទៀតណាម្នាក់ ប្រតិបត្តិការ​ក្រោម​ឈ្មោះ​ក្លែងក្លាយ លាក់បាំង​អត្តសញ្ញាណរបស់អ្នក ឬបើ​មិនដូច្នេះទេ បំភាន់ព័ត៌មាន​មិន​ត្រឹម​ត្រូវ ឬប្រើប្រាស់​ព័ត៌មាន​​មិនត្រឹមត្រូវរបស់នរណាម្នាក់ផ្សេងទៀតដើម្បីទទួលបានសេវាកម្ម។
 • តាមរយៈការបង្កើតគណនីអ្នកប្រើប្រាស់ និងការទទួលបានសិទ្ធិចូលប្រើប្រាស់ថាមពល ការចេញវិក្កយបត្រ និង​ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនផ្សេងទៀតរបស់អតិថិជន អ្នកកំពុងយល់ព្រម និងតំណាងថាអ្នកជា (1) អតិថិជនរបស់ PG&E សម្រាប់ទិន្នន័យបែបនេះ; ឬ (2) អ្នកតំណាងរបស់អតិថិជន PG&E ដែលត្រូវបាន​អនុញ្ញាតយ៉ាងច្បាស់លាស់ដោយត្រឹមត្រូវ ជាលាយលក្ខណអក្សរពីអតិថិជន ដើម្បីទទួល​បាននូវ​ការចូលប្រើទិន្នន័យ​នោះក្នុងនាមជាអតិថិជន ដែលសំណុំឯកសារនៃការអនុញ្ញាតរបស់ PG&E អាច​នឹង​ត្រូវការនៅពេលណាមួយក៏បាន។
 • សិទ្ធិក្នុងការប្រើប្រាស់សេវាកម្ម និងមុខងារនៃគណនីអ្នកប្រើប្រាស់នៅលើគេហទំព័រ គឺត្រូវបានកំណត់​សម្រាប់តែអ្នកក្នុងនាមជាភាគីចុះឈ្មោះ។ អ្នកត្រូវទទួលខុសត្រូវក្នុងការការពារឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់ ពាក្យសម្ងាត់ និងព័ត៌មាន​បញ្ជាក់​អត្ត​សញ្ញាណ​ដែលបានតម្រូវផ្សេងៗរបស់អ្នក ហើយយល់ព្រមការពារមិនឱ្យមានការ​ខូច​ខាត​​ដល់ PG&E ពីបណ្ដឹងទាមទារណាមួយដែល​បណ្តាល​មកពីការប្រើប្រាស់មិនត្រឹមត្រូវ​នៃ​ឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់ ពាក្យសម្ងាត់ និងព័ត៌មាន​បញ្ជាក់​អត្ត​សញ្ញាណ​ដែល​បាន​តម្រូ​វ​ផ្សេង​ៗ​​របស់អ្នក។ អ្នកយល់ព្រមទទួលខុសត្រូវចំពោះរាល់ទង្វើ ឬការខកខានដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើប្រាស់​គណនី​អ្នកប្រើប្រាស់របស់អ្នក។ ប្រសិន​បើអ្នក​ជឿថា សន្តិសុខនៃឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់ ពាក្យសម្ងាត់ ព័ត៌មាន​បញ្ជាក់​អត្ត​សញ្ញាណ​ដែលបានតម្រូវ ឬព័ត៌មាន​ផ្ទាល់​ខ្លួនផ្សេងទៀតរបស់អ្នក ត្រូវបានប្រើប្រាស់ខុស លួច ឬបានខូច​​ដោយប្រការ​ណា​មួយ​ សូម​ទាក់ទង​មក​ PG&E តាមលេខ 1-833-500-7226។ ដើម្បី​ស្វែង​យល់​បន្ថែម​អំពី​ការឆបោក និងការ​បង្ការ​ការឆបោក សូមចូលមើល pge.com/scams

 

 

សេវាកម្ម

 • ការគ្រប់គ្រងថាមពលរបស់អតិថិជន។ គេហទំព័រផ្តល់ជូនព័ត៌មានអំពី​វិធាន​ការសន្សំសំចៃថាមពល និង​កម្មវិធីអភិរក្សថាមពលដែល​បង្កើតឡើងដោយ ឬសម្រាប់​ក្រុមហ៊ុន​ដែលអាចរកបានជាសាធារណៈ។ 
 • ព័ត៌មានអាជីវករ គេហទំព័រអាចនឹងរួមបញ្ចូលសេវាកម្មដែល​អាច​​ឱ្យ​អ្នកស្វែងរកអាជីវកម្មរបស់ភាគីទីបីដែលលក់ទំនិញ និងសេវាកម្មទាក់ទងនឹង​ថាមពល​នៅ​ក្នុង​ទីតាំងភូមិសាស្ត្រជាក់លាក់ណាមួយ។ PG&E គឺមិនចូលរួមជាមួយអាជីវកម្មភាគីទីបីណាមួយដែលមានលក់សម្ភារ​ទាក់ទង​នឹង​ថាមពល ឬផ្តល់សេវាកម្មបែបនោះទេ ហើយមិនគាំទ្រអាជីវកម្ម ទំនិញ ឬសេវាកម្ម​ស្រដៀង​គ្នានោះណាមួយឡើយ។
 • ការផ្សព្វផ្សាយ។ ក្រុមហ៊ុនអាចនឹងផ្តល់ជូនការផ្សព្វផ្សាយ ការស្ទង់មតិ ការប្រកួតប្រជែង ឬការចាប់ឆ្នោតពីមួយពេលទៅមួយពេល (ជារួមហៅថា “ការផ្សព្វផ្សាយ”) ដល់អតិថិជននៅតាមលំនៅដ្ឋាន ឬអាជីវកម្មរបស់ខ្លួន។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីការផ្សព្វផ្សាយនោះ សូមពិគ្រោះជាមួយវិធានដែលបានបង្ហោះ ឬ​ភ្ជាប់ទៅនឹងការផ្សព្វផ្សាយនោះ។

 

ការភ្ជាប់ ការដាក់ស៊ុម មនុស្សយន្ត និងពីងពាង

 • តំណភ្ជាប់ទៅកាន់គេហទំព័រភាគីទីបី។ ក្រុមហ៊ុនបង្ហាញតំណទៅគេហទំព័រ ឬសេវាកម្ម​អេឡិច​ត្រូនិក​ដែលបានឧបត្ថម្ភដោយភាគីទីបីដែលមិនមែនជាសេវាកម្មរបស់ PG&E ឬបានទូទាត់ដោយ PG&E។ PG&E មិនទទួលខុសត្រូវចំពោះខ្លឹមសារ ឬប្រតិបត្តិការនៃគេហទំព័រ ឬ​សេវាកម្មអេឡិចត្រូនិករបស់ភាគីទីបី ដែលទទួលបានដោយផ្អែកលើតំណ ឬខ្លឹមសារនោះទេ ហើយ​វត្តមាន​តំណ ឬខ្លឹមសារបែបនេះមិនបញ្ជាក់ថា PG&E គាំទ្រ ឬមានទំនាក់ទំនង​ជាមួយ​គេហទំព័រ​​របស់ភាគីទីបី សេវាកម្ម ឬភាគីទីបី ឬសេវាកម្ម ឬផលិតផលណាមួយ​ដែលពួក​គេ​ផ្តល់​ជូនឡើយ។​ ការដាក់បញ្ជូនដោយភាគីទីបី និងមិនមែនដោយក្រុមហ៊ុន ត្រូវទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុង​ចំពោះ​ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម គំនិតយោបល់ ដំបូន្មាន សេចក្តីថ្លែងការណ៍ សេវាកម្ម ការផ្តល់ជូន ទិន្នន័យ ព័ត៌មាន ខ្លឹមសារ ឬឯកសារផ្សេងទៀតណាមួយ ដែលភាគីទីបីនោះបង្ហាញ ឬ​បង្កើតឱ្យមាន។
 • តំណភ្ជាប់ទៅកាន់គេហទំព័រ។ គេហទំព័រអាចនឹងមិនត្រូវបានភ្ជាប់ទៅតាមរបៀបដែលទំព័រនៃគេហទំព័រត្រូវបានបង្ហាញក្នុងស៊ុមមួយនៅលើគេហទំព័ររបស់ភាគីទីបី ឬត្រូវបានបង្ហាញនៅលើអេក្រង់កម្មវិធីរុករកដែលអមដោយការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម ឬខ្លឹមសារផ្សេងទៀតដែលមិនអាចរកបាននៅលើគេហទំព័រឡើយ។ ការពិតដែលថា ភាគីទីបីផ្តល់តំណភ្ជាប់ទៅគេហទំព័រនឹងមិនមានន័យថាជាមធ្យោបាយ​ណាមួយ ឬ​បញ្ជាក់ថាជា ការយល់ព្រម ទីភ្នាក់ងារ សម្ព័ន្ធអាជីវកម្ម ឬទំនាក់ទំនងស្រដៀង​នេះរវាង PG&E និងភាគីទីបីណាមួយនោះឡើយ។
 • ការរុករករ៉ែ។ គ្មានអ្នកប្រើប្រាស់ ឬភាគីទីបីណាត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់សូហ្វវែរ បត ស្ពាយឌើ ឬឧបករណ៍ប្រមូលព័ត៌មាន ឬទម្រង់ការកម្មវិធីផ្សេងទៀត ដើម្បី​តាម​ដាន ថតចម្លង ឬមធ្យោបាយមួយទៀត “រុករករ៉ែ” ព័ត៌មានដែលបង្ហាញនៅលើគេហទំព័រសម្រាប់ការបង្ហាញនៅលើ ឬ​ប្រើប្រាស់​ជាមួយ​គេហទំព័រ ឬសេវាកម្មណាមួយឡើយ លើកលែងតែមានការអនុញ្ញាតដោយ PG&E ឬដោយអតិថិជនរបស់ PG&E នៃកំណត់ត្រា។

 

រក្សាសិទ្ធិ

 • ខ្លឹមសារទាំងអស់នៅលើគេហទំព័រ ដែលរួម​មាន​អត្ថបទ ក្រាហ្វិក ស្នាដៃសិល្បៈ ឡូហ្គោ ប៊ូតុង រូបតំណាង រូបភាព ឃ្លីបសំឡេង ឃ្លីបវីដេអូ សូហ្វវែរ និងកូដ គឺជាកម្មសិទ្ធិបញ្ញារបស់ក្រុមហ៊ុន ឬអ្នកផ្គត់ផ្គង់ខ្លឹមសារផ្សេងទៀត ហើយ​​ត្រូវបានការពារដោយច្បាប់រក្សាសិទ្ធិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក និងបរទេស និង​អនុសញ្ញា​អន្តរជាតិនានា។ រាល់ការប្រើប្រាស់ឯកសារណាមួយដែលគ្មានការអនុញ្ញាតនៅលើគេហទំព័រនេះ អាចនឹងបំពានច្បាប់រក្សាសិទ្ធិ ច្បាប់និក្ខិតសញ្ញា ច្បាប់​ឯក​ជនភាព និងការផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈ និងបទបញ្ញត្តិ ឬលក្ខន្តិកៈស្តីពីការប្រាស្រ័យទាក់ទង។ លើកលែងតែត្រូវបានអនុញ្ញាតនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ទាំងនេះ ខ្លឹមសារនោះមិនអាចត្រូវបានផលិតឡើងវិញ កែប្រែ កែសម្រួល ចែកចាយ បោះពុម្ពផ្សាយឡើងវិញ ទាញយក បង្ហាញ បង្ហោះ លក់ ឬបញ្ជូន (ទាំងមូល ឬដោយផ្នែក) នៅក្នុងទម្រង់ណាមួយ ឬដោយមធ្យោបាយណាមួយឡើយ ដូចជា អេឡិចត្រូនិក មេកានិក ការថតចម្លង ការថតសំឡេង ឬផ្សេងទៀត ដោយគ្មានការអនុញ្ញាតជាលាយលក្ខណ៍អក្សរជាមុនពី PG&E ឬម្ចាស់រក្សាសិទ្ធិផ្សេងទៀតណាមួយឡើយ។

 

និក្ខិតសញ្ញា

 • និក្ខិតសញ្ញា សញ្ញាសេវាកម្ម ឡូហ្គោ ក្រាហ្វិក ក្បាលទំព័រ រូបប៊ូតុង ស្គ្រីប ឈ្មោះ​ដូមែន URLs និងអង្គសម្គាល់អត្តសញ្ញាណផ្សេងទៀត (“និក្ខិតសញ្ញា”) ដែលបាន​ប្រើ​ប្រាស់ និងបង្ហាញនៅលើគេហទំព័រដែលបាន​ចុះ​បញ្ជី និង​មិន​បាន​ចុះបញ្ជីនិក្ខិតសញ្ញារបស់ក្រុមហ៊ុន និង​ផ្សេងទៀត​នៅក្នុង​សហរដ្ឋអាមេរិក និង​ប្រទេស​ដទៃទៀត។ ហាមបង្ហាញ ឬប្រើប្រាស់និក្ខិតសញ្ញានោះដោយគ្មានការ​អនុញ្ញាត​ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរជាមុនពី PG&E ឬម្ចាស់និក្ខិតសញ្ញាផ្សេងទៀត ប្រសិនបើអាចមានករណីដូច្នោះ។ អ្នកប្រហែលជាមិនអាចប្រើប្រាស់ស្លាកមេតា ឬប្រើប្រាស់ឈ្មោះ ឬនិក្ខិតសញ្ញារបស់ PG&E “អត្ថបទលាក់” ដោយគ្មានការអនុញ្ញាតជាលាយលក្ខណ៍អក្សរជាមុនពី PG&E ឡើយ។
 • ប្រសិនបើអ្នកជឿជាក់ថា ឯកសារដែលមាននៅលើគេហទំព័ររំលោភ​លើសិទ្ធិនិក្ខិតសញ្ញារបស់ភាគីផ្សេងទៀតនោះ សូមទាក់ទងមកយើងជាបន្ទាន់ ដើម្បីឲ្យ PG&E អាចនឹងស៊ើបអង្កេតពីស្ថានភាព ហើយទប់ស្កាត់ ឬលុបឯកសារនោះ ប្រសិន​បើសម​ស្រម​។

 

សន្តិសុខ

 • នៅពេលអ្នកចូលទៅកាន់សេវាកម្ម ដែលតម្រូវឲ្យមានឈ្មោះ​អ្នក​ប្រើ ពាក្យសម្ងាត់ ឬព័ត៌មានបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណចាំបាច់ផ្សេងទៀត ឬព័ត៌មានផ្ទាល់​ខ្លួន​ណា​មួយ​ដែលអ្នកបញ្ចូលនៅហ្វៀល ឬទម្រង់ដែលបានផ្តល់នៅក្នុងសេវាកម្មទាំងនេះ ត្រូវបានធានា​សុវត្ថិភាព​ដោយ​ប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាសន្តិសុខស្តង់ដារឧស្សាហកម្មដែលគេស្គាល់ថាស្រទាប់ការពារ​សន្តិសុខ (Secure Sockets Layer, "SSL")។ តាមរយៈការប្រើប្រាស់ SSL យើងព្យាយាមការពារការសម្ងាត់នៃឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់ ពាក្យសម្ងាត់ និងព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនផ្សេងទៀតរបស់អ្នក។ ដើម្បីឲ្យ SSL ដំណើការ កម្មវិធីរុករកគេហទំព័ររបស់អ្នកត្រូវតែមានសមត្ថភាពស្គាល់ SSL។ សូមពិនិត្យមើលជាមួយក្រុមហ៊ុនផលិតកម្មវិធីរុករករបស់អ្នកសម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត។

 

ក្រមសីលធម៌អ្នកប្រើប្រាស់

ខណៈពេលកំពុងប្រើប្រាស់គេហទំព័រ ឬសេវាកម្មណាមួយ អ្នកមិនអាច៖

 • បញ្ជូនឡើងវិញ បោះពុម្ពផ្សាយឡើងវិញ ចែកចាយ ប្រើប្រាស់ឡើងវិញ លក់បន្ត បង្ហោះឡើងវិញ ធ្វើវិស្វកម្មឡើងវិញ ឬធ្វើការថតចម្លងជាច្រើននៃគេហទំព័រ ឬផ្នែកណាមួយដោយគ្មានការយល់ព្រមជាលាយលក្ខណ៍អក្សរជាមុនពី PG&E ឡើយ។
 • បង្ហោះ បិទផ្សាយ បោះពុម្ពផ្សាយ បញ្ចូន ផលិតឡើងវិញ ឬចែកចាយតាមរយៈ​គេហទំព័រ ឯកសារណាមួយដែលរំលោភលើការរក្សាសិទ្ធិ ប៉ាតង់ និក្ខិតសញ្ញា សញ្ញា​​សេវាកម្ម ទម្រង់កម្មសិទ្ធិបញ្ញា ការសម្ងាត់ពាណិជ្ជ ឬសិទ្ធិជាកម្មសិទ្ធិផ្សេងទៀតរបស់ភាគីទីបីណាមួយ ឬដែលរំលោភលើកាតព្វកិច្ចកិច្ចសន្យា ភាពស្មោះត្រង់ ឬកាតព្វកិច្ចមិនបង្ហាញព័ត៌មានដែលកំណត់ដោយតុលាការ។
 • ចូលរួមនៅក្នុងការប្រព្រឹត្ត ក្នុងអំឡុងពេលប្រើប្រាស់គេហទំព័រ ដែល​មិនស្របច្បាប់ គំរាមកំហែង បៀតបៀន រំលោភបំពាន ក្លែងបន្លំ បរិហា​កេរ្តិ៍ បង្ខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះ ឬលុកលុយលើសិទ្ធិឯកជនភាព និងសិទ្ធិក្នុងការផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈរបស់បុគ្គលផ្សេងទៀត។
 • បង្ហោះ បិទផ្សាយ បោះពុម្ពផ្សាយ បញ្ចូន ផលិតឡើងវិញ ឬចែកចាយតាមរយៈ​គេហទំព័រ ឯកសារណាមួយដែលមានការអូសទាញឲ្យមានការផ្សាយ​ពាណិជ្ជកម្ម អ៊ីមែល ឬសារឥតបានការដែលរំខានក្នុងចំនួនដ៏ច្រើន សំបុត្រខ្សែសង្វាក់ ឱកាសរកស៊ីជា​ទម្រង់ពីរ៉ាមីត ឬការផ្តល់ជូនការលក់ទំនិញ ឬសេវាកម្ម។
 • បង្ហោះ បិទផ្សាយ បោះពុម្ពផ្សាយ បញ្ចូន ផលិតឡើងវិញ ឬចែកចាយតាមរយៈ​គេហទំព័រ ឬដាក់តំណភ្ជាប់ណាមួយនៅលើគេហទំព័រទៅ ឯកសារណាមួយដែលមាន​លក្ខណៈ​ថោកទាប អាសអាភាស ប្រមាថមើលងាយ ស្អប់ខ្ពើម ទាក់ទងនឹងផ្លូវភេទ ឬឯកសារដែល​គួរ​ឱ្យ​ជំទាស់​ផ្សេងៗ។
 • ផ្លាស់ប្តូរ បង្អាក់ ឬរំខានដល់ខ្លឹមសារ ឬមុខងារនៃគេហទំព័រ ឬសេវាកម្ម ដូចជា ការបង្ហោះ ការបិទផ្សាយ ឬបញ្ជូនឯកសារណាមួយដែល (i) មានផ្ទុក​វីរុស, មេរោគ Trojan horses, មេរោគ worms, time bombs, cancelbots ឬទម្រង់​ការ​កម្មវិធី​កុំព្យូទ័រ​ផ្សេងទៀតដែលអាចបំផ្លាញ បង្អាក់ ចាប់យក ស្ទាក់ចាប់ ឬ​ដក​ហូត​គេហទំព័រ ឬទិន្នន័យដែលមាននៅក្នុងនោះ; ឬ (ii) ដាក់​បន្ទុក​គ្មានសមាមាត្រចំពោះ​ប្រតិបត្តិការ​របស់គេហទំព័រ។
 • ប្រើប្រាស់គេហទំព័រ ដើម្បីទទួលការចូល ឬសិទ្ធិចូលប្រើដោយគ្មានការអនុញ្ញាតទៅលើប្រព័ន្ធ ឬបណ្តាញកុំព្យូទ័រផ្សេងៗ។
 • "Mirror" គេហទំព័រ ឬខ្លឹមសារណាមួយរបស់ខ្លួន នៅលើម៉ាស៊ីនមេណាមួយផ្សេងទៀត ​ដោយ​គ្មានការអនុញ្ញាតជាលាយលក្ខណ៍អក្សរជាមុនពីក្រុមហ៊ុន PG&E។
 • ក្លែងបន្លំជាបុគ្គល ឬអង្គភាពណាមួយ និយាយមិនពិត ឬបង្កាច់បង្ខូចការចូលរួមរបស់​អ្នកជាមួយបុគ្គលឬអង្គភាពណាមួយ ក្លែងបន្លំក្បាលទំព័រ ឬប្រើអង្គ​សម្គាល់​អត្តសញ្ញាណផ្សេងទៀត ដើម្បីក្លែង​បន្លំប្រភពដើមនៃខ្លឹមសារណាមួយដែលអ្នកបានបង្ហោះ ឬបញ្ជូនមកយើង ឬតាម​រយៈគេហទំព័រ។
 • បង្ហោះ បិទផ្សាយ បោះពុម្ពផ្សាយ បញ្ជូន ផលិតឡើងវិញ ឬចែកចាយតាមរយៈគេហទំព័រនូវឯកសារណាមួយ ដែលលើកទឹកចិត្តឱ្យមានការប្រព្រឹត្តិដែលបង្កើតឱ្យមានបទល្មើស​ព្រហ្មទណ្ឌ​ បង្កើត​​ឱ្យមានការទទួលខុសត្រូវផ្នែករដ្ឋប្បវេណី ឬបំពានច្បាប់ បទប្បញ្ញត្តិ ឬ​បទបញ្ជា​របស់រដ្ឋាភិបាលណាមួយ។

 

ការបញ្ចប់

 • នៅក្នុងឆន្ទានុសិទិ្ធដាច់ខាត និងតែមួយគត់របស់ PG&E យើងអាចហាមឃាត់ ឬ​បញ្ឈប់​ការប្រើប្រាស់គេហទំព័រ និងសេវាកម្មណាមួយរបស់បុគ្គលណាមួយ គណនីអ្នក​ប្រើ​ប្រាស់ ឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់ ឬពាក្យសម្ងាត់ ដោយគ្មានការជូនដំណឹងជាមុន។ នៅពេលបញ្ចប់ អ្នកត្រូវយល់ព្រមលុប ឬបំផ្លាញរាល់ឯកសារណាមួយដែលបាន​ទាញយក ឬ​ដែល​បានព្រីនចេញពីគេហទំព័រភ្លាមៗ។ ការរឹតត្បិត ឬការបញ្ចប់បែបនេះណាមួយ​នឹងមិនបន្ធូរបន្ថយបុគ្គលណាម្នាក់ពីកាតព្វកិច្ច ដែល​បាន​កើតឡើង និងបង្គរមុនកាលបរិច្ឆេទដែលមានប្រសិទ្ធិភាពនៃ​ការបញ្ចប់បែប​នេះ​​ទេ​។

 

ការបដិសេធការធានា

 • គេហទំព័រ និងខ្លឹមសារ ព័ត៌មាន សូហ្វវែរ មុខងារ និងកម្មវិធីតូចៗណាមួយ​ដែល​បាន​ផ្តល់ជូន ឬតាមរយៈគេហទំព័រ ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយ​ផ្អែកលើ​ស្ថានភាព “ជាក់ស្ដែង” និង “ពេលណាមាន”។ PG&E មិនធានាដល់គេហទំព័រ ឬខ្លឹមសារ ឬសេវាកម្មណាមួយដែលផ្តល់ទាក់ទងនឹងគេហទំព័រនឹងទាន់ពេលវេលា សុវត្ថិភាព គ្មានការរំខាន ឬគ្មានកំហុស ឬដែលមានការខ្វះចន្លោះទៅលើគេហទំព័រ ឬក្នុងខ្លឹមសារ ឬសេវាកម្មណាមួយដែលបានផ្តល់នៅលើ ឬតាមរយៈគេហទំព័រ ប្រសិនបើរឿងណាមួយដែលមានពីពេលមួយទៅពេលមួយ នោះនឹងត្រូវបានកែតម្រូវ។
 • ក្រុមហ៊ុននឹងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះកំហុស ការខកខាន ការបង្អាក់ ការលុបចោល ការខ្វះចន្លោះ ឬការពន្យារពេលក្នុងប្រតិបត្តិការ ឬការបញ្ជូននៃគេហទំព័រ សេវាកម្មណាមួយ ឬខ្លឹមសារពាក់ព័ន្ធ សម្រាប់ការបរាជ័យនៃបណ្តាញធ្វើការប្រាស្រ័យទាក់ទង ឬមេរោគកុំព្យូទ័រដែលទាក់ទងនឹងប្រតិបត្តិការរបស់គេហទំព័រឡើយ។ ក្រុមហ៊ុននឹងមិនធ្វើការធានាដែលទាក់ទងនឹងព័ត៌មានណាមួយ ដែលអាចរកបានតាមរយៈ ឬ​នៅ​លើ​គេហទំព័រឡើយ។ ក្រុមហ៊ុនមិនផ្តល់ ឬអនុវត្តការធានាច្បាស់លាស់ ទាក់ទងនឹងសេវាកម្ម ដូចជា ការធានាលើកម្មសិទ្ធិ ការមិនរំលោភបំពាន លទ្ធភាពធ្វើអាជីវកម្ម និង ភាពសមស្របសម្រាប់គោលបំណងជាក់លាក់។ អ្នកយល់ព្រមយ៉ាងជាក់លាក់ទៅលើការប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះ ដោយការទទួលខុសត្រូវរបស់អ្នកទាំងស្រុង។
 • គ្មានបុគ្គលិក ភ្នាក់ងារ តំណាង ឬភាគីទីបីណាមួយរបស់ PG&E ត្រូវបានអនុញ្ញាត​ឲ្យ​បង្កើត​​ការធានាប្រភេទណាមួយដែលមិនបានបញ្ជាក់នៅក្នុងលក្ខខណ្ឌនៃ​ការប្រើប្រាស់​ទាំង​នេះ​។

 

ដែនកំណត់នៃការទទួលខុសត្រូវ

 • PG&E សាខា ឬក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធរបស់ខ្លួន ព្រមទាំងមន្ត្រី នាយក និយោជិត ភ្នាក់ងារ អ្នកស្នង ឬអ្នកចាត់តាំងរបស់ពួកគេ នឹងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះអ្នក ឬភាគីទីបីណាមួយចំពោះការខូចខាតណាមួយដោយប្រយោល ដោយចៃដន្យ ដោយមិនបានគ្រោងទុក ដោយជាតួយ៉ាង ដោយឡែក ឬដោយការដាក់ទណ្ឌកម្ម (ដូចជា ការខូចខាតដែលបណ្តាលមកពីការបាត់បង់ទិន្នន័យ ការបាត់បង់ប្រាក់ចំណេញ ការចំណាយលើលទ្ធកម្មផលិតផល ឬសេវាកម្មជំនួស) ដែលកើតឡើង ឬទាក់ទងនឹងគេហទំព័រ ឬសេវាកម្មណាមួយដែលមាននៅលើ ឬតាមរយៈគេហទំព័រ។
 • ទោះក្នុងករណីក៏ដោយ មិនមានការទទួលខុសត្រូវរបស់ PG&E សាខា ឬក្រុមហ៊ុនបុត្រ​សម្ព័ន្ធ​របស់ខ្លួន ឬមន្ត្រី នាយក បុគ្គលិក ភ្នាក់ងារ អ្នកស្នង ឬអ្នកចាត់តាំងរបស់ពួកគេ ក្រោម​ទ្រឹស្តីនៃការទទួលខុសត្រូវណាមួយ (មិនថានៅក្នុងកិច្ចសន្យា អំពើអនីត្យានុកូល ការ​ទទួលខុសត្រូវតឹងរឹង ឬការទទួលខុសត្រូវផ្សេងទៀត) លើសពី $500 ដោយ​មិន​គិត​ថា ភាគី​នោះ​ត្រូវបានគេណែនាំអំពីលទ្ធភាពនៃការខូចខាតនោះឡើយ។ ច្បាប់រដ្ឋជាក់លាក់មិនអនុញ្ញាតឲ្យមានដែនកំណត់លើការធានាដែលបានអនុវត្ត ឬការ​មិន​រាប់​បញ្ចូល ឬដែនកំណត់នៃការខូចខាតជាក់លាក់ឡើយ។ ប្រសិនបើច្បាប់ទាំងនេះអនុវត្តចំពោះអ្នក ការបដិសេធ ការមិនរាប់បញ្ចូល ឬដែនកំណត់​មួយ​ចំនួន ឬទាំងអស់ ដែលនៅក្នុងផ្នែកទី 11 (“ការបដិសេធការធានា”) និងផ្នែកទី 12 នេះ (“ដែនកំណត់នៃការទទួល​ខុស​ត្រូវ”) អាចនឹងមិនអនុវត្តចំពោះអ្នកឡើយ ហើយអ្នកអាចមានសិទ្ធិបន្ថែមទៀត។

 

សំណង

 • អ្នកយល់ព្រមការពារ ធានាសង និងមិនធ្វើឲ្យ PG&E សាខា ឬក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធរបស់ខ្លួន និងមន្ត្រី នាយក និយោជិត ភ្នាក់ងារ អ្នកស្នង ឬអ្នកចាត់តាំងរបស់ពួកគេរងផលប៉ះពាល់ពីការទាមទារ ការទទួលខុសត្រូវ ថ្លៃចំណាយ ការចំណាយ (ដែលរួមមានថ្លៃសេវារបស់មេធាវី និងរបស់អ្នកជំនាញដែលសមស្រប) ដែលកើតឡើងចេញពីវិធីណាមួយពីការប្រើប្រាស់របស់អ្នកលើគេហទំព័រ ឬការដាក់ ឬការបញ្ជូនសារ ព័ត៌មាន សូហ្វវែរ ឬឯកសារ ឬខ្លឹមសារណាមួយផ្សេងទៀតនៅលើ ឬតាមរយៈគេហទំព័រ ដោយអ្នក ឬអ្នកប្រើប្រាស់គណនីអ្នកប្រើរបស់អ្នក ឬទាក់ទងនឹងការរំលោភលើលក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ទាំងនេះដោយអ្នក ឬអ្នកប្រើប្រាស់គណនីអ្នកប្រើរបស់អ្នក។

 

ផ្សេងៗ

 • ក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រង និងប្រតិបត្តិគេហទំព័រនេះ ពីទីស្នាក់ការកណ្តាល​របស់ខ្លួននៅ San Francisco រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិក។ ប្រសិនបើអ្នកប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះ ពីទីតាំងផ្សេងទៀត នោះអ្នក​ត្រូវ​ទទួល​ខុសត្រូវចំពោះការអនុលោមតាមច្បាប់ជាធរមានក្នុងមូលដ្ឋាន។ លក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ទាំងនេះនឹងត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយច្បាប់សំខាន់ៗនៃរដ្ឋ California ដូចដែលបានអនុវត្តចំពោះកិច្ចសន្យាដែលបានបញ្ចូលរវាងអ្នកស្នាក់ណៅនៅ California ហើយបានអនុវត្តនៅ California ដោយមិនគិតថាតើអ្នករស់នៅ ឬធ្វើ​ជំនួញ​ជា​មួយ​ក្រុមហ៊ុននៅ California ឬកន្លែងផ្សេងទៀតឡើយ។
 • ការប្រើប្រាស់គេហទំព័រ នឹងត្រូវបានចាត់ទុកថា ធ្វើឡើងតែនៅ​ក្នុង​រដ្ឋ California ប៉ុណ្ណោះ។ អ្នកយល់ព្រមថា តុលាការដែលមានទីតាំងនៅ San Francisco រដ្ឋ California នឹងមានយុត្តាធិការផ្តាច់មុខលើវិវាទណាមួយដែលកើតឡើងចេញពី ឬទាក់ទងទៅនឹងលក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ទាំងនេះ ឬការប្រើប្រាស់របស់អ្នកលើគេហទំព័រ ហើយអ្នកយល់ព្រមដាក់បញ្ជូនទៅកាន់យុត្តាធិការរបស់តុលាការនោះ។ ភាគីទូទៅដែលនៅក្នុងវិវាទណាមួយនឹងមានសិទ្ធិទទួលបានថ្លៃសេវា និងថ្លៃចំណាយរបស់មេធាវីសមហេតុផល បន្ថែមលើការស្តារឡើងវិញ និង​ការ​អនុគ្រោះ​ដែលមានផ្សេងៗ។
 • ប្រសិនបើបទបញ្ញត្តិណាមួយនៃលក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ទាំងនេះត្រូវបានធ្វើឡើង​ដោយ​មិនស្របច្បាប់ ចាត់ទុកជាមោឃៈ ឬក្នុងហេតុផលណាមួយដែលមិនអាចអនុវត្តបាន នោះ​បទបញ្ញត្តិនោះនឹងត្រូវបានចាត់ទុកថា អាចកាត់ចេញបាន ហើយនឹងមិនប៉ះពាល់​ដល់​សុពលភាព និងការអនុវត្តនៃបទបញ្ញត្តិដែលនៅសល់ឡើយ។
 • លក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ទាំងនេះ ដែលរួមបញ្ចូលដោយយោងលើគោលនយោបាយស្តីពីឯកជន​ភាពនៃគេហទំព័ររបស់ PG&E បញ្ជាក់ពីកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងមូលរវាងអ្នក និង PG&E ទាក់​ទង​នឹងការប្រើប្រាស់របស់អ្នកលើគេហទំព័រ និងកិច្ចព្រម​ព្រៀង​ជា​មុន និងដំណាលគ្នា ព្រមទាំងការយោគយល់គ្នាទាក់ទងនឹងកម្មវត្ថុនៃលក្ខខណ្ឌនៃ​ការប្រើប្រាស់ទាំងនេះត្រូវបានជំនួសដោយ និងបញ្ចូលទៅក្នុង​លក្ខខណ្ឌនៃ​ការប្រើប្រាស់​ទាំងនេះ។ លក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ទាំងនេះអាចនឹងមិនត្រូវបានកែប្រែបានទេ លើកលែងតែកែប្រែដោយ PG&E ដូច​ដែល​បានផ្តល់នៅទីនេះ។

 

អ្នកអាចនឹងសួរសំណួរអំពីលក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ទាំងនេះទៅ៖

 

នាយកក្រុមហ៊ុន Pacific Gas and Electric Company
Digital Channels
300 Lakeside Drive, Suite 210
Oakland, CA 94612

បន្ថែមទៀតអំពីឯកជនភាព

California Consumer Privacy Act (CCPA)​

យល់ដឹងអំពីសិទ្ធិឯកជនភាពអ្នកប្រើប្រាស់របស់អ្នក។

គោលនយោបាយនៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម

ពិនិត្យមើលគោលនយោបាយ និងគោលការណ៍ណែនាំនៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមរបស់ PG&E។

គោលនយោបាយប្រាស្រ័យទាក់ទងតាមឌីជីថល

របៀបដែលយើងគ្រោងធ្វើអន្តរកម្មជាមួយអ្នកតាមរយៈសំឡេង សារជាអក្សរ អ៊ីមែល និងផ្សេងៗទៀត