ការជូនដំណឹង​បន្ទាន់

គោលនយោបាយប្រាស្រ័យទាក់ទងតាមឌីជីថល

សារជាអក្សរ អ៊ីមែល សំឡេង និងជាច្រើនទៀត

ដើម្បីធ្វើការប្រាស្រ័យទាក់ទងជាមួយអ្នក PG&E ប្រើ៖

 

 • ព័ត៌មានទំនាក់ទំនងដែលបានផ្តល់ដោយអតិថិជន
 • ព័ត៌មានដែលទទួលបានពីប្រភពផ្សេងៗ

 

ការប្រាស្រ័យទាក់ទងទាំងនេះគឺអំពី៖

 • សេវាកម្ម និងកម្មវិធីសាធារណៈរបស់អ្នក
 • ឱកាសដើម្បីសន្សំថាមពល
 • ទិដ្ឋភាពផ្សេងទៀតនៃសេវាកម្ម PG&E ទាំងមូលរបស់អ្នក

 

គោលនយោបាយប្រាស្រ័យទាក់ទងតាមឌីជីថលផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវព័ត៌មានលម្អិតអំពីរបៀបដែលយើងគ្រោងធ្វើអន្តរកម្មជាមួយអ្នកតាមរយៈ៖

 • សំឡេង
 • សារជាអក្សរ
 • អ៊ីមែល
 • ទម្រង់បែបបទផ្សេងៗនៃការប្រាស្រ័យទាក់ទងតាមឌីជីថល (ឧទា. ឯកសារទាក់ទងនឹងកម្មវិធី សេវាកម្ម និងដំណើរការនិយតកម្មរបស់ PG&E)

 

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមស្ដីពីរបៀបដែលយើងការពារ និងមិនលក់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក សូមមើលផ្នែក គោលនយោបាយអំពីឯកជនភាពរបស់យើង។

 

 

ការជូនដំណឹងជាអក្សរ

 

លក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់

តាមរយៈការផ្តល់ លេខឧបករណ៍ចល័តរបស់អ្នក ទៅ PG&E នៅលើគណនីអនឡាញរបស់អ្នក តាមរយៈអ្នកតំណាងផ្នែកសេវាកម្មអតិថិជនរបស់ PG&E ឬតាមរយៈកម្មវិធី PG&E ណាមួយផ្សេងទៀត (i) អ្នកទទួលស្គាល់ និងតំណាងឱ្យ PG&E ថាអ្នកគឺជាអ្នកប្រើប្រាស់ដែលមានការអនុញ្ញាតលើឧបករណ៍ចល័ត ឬ​ត្រូវ​បាន​ផ្តល់នូវ​ការ​អនុញ្ញាត​ដោយ​អ្នក​ប្រើប្រាស់​ដែល​មាន​ការ​អនុញ្ញាត​លើទូរសព្ទចល័ត ​ដើម្បី​យល់​ព្រម​នឹង​បទប្បញ្ញត្តិ (ii) និង (iii); (ii) អ្នកផ្តល់ឱ្យ PG&E នូវការអនុញ្ញាតយ៉ាងច្បាស់លាស់ ដើម្បីផ្ញើសារជាអក្សរទៅកាន់ឧបករណ៍ចល័តនោះ (ទាំងនោះ) តាមរយៈក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាទូរសព្ទឥតខ្សែរបស់អ្នក និងលុះត្រាតែការអនុញ្ញាតបែបនេះត្រូវបានដកហូតដោយអនុលោមតាមលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ ឬមធ្យោបាយសមហេតុផលផ្សេងទៀត; និង (iii) តាមរយៈការផ្តល់ការអនុញ្ញាតនោះ គឺអ្នកកំពុងយល់ព្រម ក្នុងការទទួល សារជាអក្សរ បើទោះបីជាលេខរបស់អ្នកអាចមាននៅក្នុងបញ្ជី Do Not Call របស់សហព័ន្ធ ឬរបស់រដ្ឋក៏ដោយ ហើយអ្នកយល់ព្រមថាសារជាអក្សរបែបនេះនឹងមិនបំពានលើបញ្ជី Do Not Call នោះឡើយ។ ឧបករណ៍ចល័តត្រូវបានកំណត់ថាជាឧបករណ៍តូច កុំព្យូទ័រយួរដៃ ឬឧបករណ៍ធ្វើការប្រាស្រ័យទាក់ទង ដែលជាធម្មតាមានអេក្រង់បង្ហាញជាមួយនឹងការបញ្ចូលដោយការប៉ះ និង/ឬក្តារចុចខ្នាតតូច ឧបករណ៍ចល័តដូចជា ទូរសព្ទដៃ ទូរសព្ទឆ្លាតវៃ ថេប្លេត និង/ឬឧបករណ៍បែបនេះផ្សេងទៀត។

 

បញ្ឈប់ការជូនដំណឹងជាអក្សរ។ លុបចោលការជូនដំណឹងជាអក្សរនៅពេលណាមួយដោយ (i) បិទការជូនដំណឹងពីទំព័រ Profile & Alerts នៅក្នុងគណនីរបស់អ្នក ឬគណនី ឬគេហទំព័រកម្មវិធី PG&E ដែលពាក់ព័ន្ធ ឬ (ii) ទាក់ទងទៅ PG&E តាមលេខ 1-800-PGE-5000។ លើសពីនេះទៀត សម្រាប់កម្មវិធីភាគច្រើន អ្នកអាចឆ្លើយតបថា "Stop" ដើម្បីបិទការជូនដំណឹងជាអក្សរនាពេលអនាគតទាំងអស់សម្រាប់តែកម្មវិធីនោះ។ PG&E រក្សាសិទ្ធិក្នុងការផ្ញើសារជាអក្សរមួយចំនួនទៅអ្នកដូចជា ការជូនដំណឹងអំពីគ្រាអាសន្ន និងសុវត្ថិភាព ដែលអ្នកនឹងមិនមានជម្រើសក្នុងការបញ្ឈប់ឡើយ។ ចុះឈ្មោះចូលទៅ គណនីរបស់ខ្ញុំ ដើម្បីគ្រប់គ្រងចំណង់ចំណូលចិត្តនៃការប្រាស្រ័យទាក់ទងរបស់អ្នក

 

ទទួលបានជំនួយ ឬការគាំទ្រ៖ សម្រាប់ជំនួយ សូមឆ្លើយតប "HELP" ទៅនឹងការជូនដំណឹងជាអក្សរនៅពេលណាក៏បាន។

 

តម្លៃ។ PG&E មិនគិតថ្លៃសេវាសម្រាប់ការជូនដំណឹងជាអក្សរទេ។ ពិនិត្យជាមួយក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាទូរសព្ទឥតខ្សែរបស់អ្នក សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតអំពីគម្រោងរបស់អ្នកទាក់ទងនឹងថ្លៃសេវាណាមួយពីក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវារបស់អ្នក។ ប្រសិនបើអ្នកផ្លាស់ប្ដូរក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវា វាគឺជាការទទួលខុសត្រូវរបស់អ្នកក្នុងការសួរនាំជាមួយក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាទូរសព្ទឥតខ្សែថ្មីរបស់អ្នកសម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតអំពីគម្រោង។ អត្រា​នៃសារ និងទិន្នន័យ​អាច​ត្រូវ​បាន​អនុវត្ត។

 

 

ក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាទូរសព្ទឥតខ្សែដែលបានគាំទ្រ

 

ក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សេវាធំៗ៖

 • AT&T​
 • Verizon Wireless​
 • Sprint​
 • T-Mobile​

 

ក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សេវា​តូចៗ៖

 • U.S. Cellular​
 • Boost Mobile​
 • MetroPCS​
 • Virgin Mobile​
 • Alaska Communications Systems (ACS)​
 • Appalachian Wireless (EKN)​
 • Bluegrass Cellular, Cellular One of East Central, IL (ECIT)​
 • Cellular One of Northeast Pennsylvania​
 • Cricket​
 • Coral Wireless (Mobi PCS)​
 • COX​
 • Cross​
 • Element Mobile (Flat Wireless)​
 • Epic Touch (Elkhart Telephone)​
 • GCI​
 • Golden State​
 • Hawkeye (Chat Mobility)​
 • Hawkeye (NW Missouri)​
 • Illinois Valley Cellular​
 • Inland Cellular​
 • iWireless (Iowa Wireless)​
 • Keystone Wireless (Immix Wireless/PC Man)​
 • Mosaic (Consolidated or CTC Telecom)​
 • Nex-Tech Wireless​
 • NTelos​
 • Panhandle Communications​
 • Pioneer​
 • Plateau (Texas RSA 3 Ltd)​
 • Revol​
 • RINA​
 • Simmetry (TMP Corporation)​
 • Thumb Cellular​
 • Union Wireless​
 • United Wireless​
 • Viaero Wireless​
 • West Central (WCC ឬ 5 Star Wireless)

 

 ចំណាំ៖ ក្រុមហ៊ុន​ផ្ដល់សេវាមិន​ទទួល​ខុសត្រូវ​ចំពោះ​សារយឺត ឬ​ដែលមិនបានបញ្ជូនទេ។

 

ការ​ប្រាស្រ័យទាក់ទងតាមអ៊ីមែល

 

លក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់

ការយល់ព្រមដោយបង្កប់ន័យ។ តាមរយៈការផ្តល់អាសយដ្ឋានអ៊ីមែលរបស់អ្នក នៅពេលអ្នកចុះឈ្មោះសម្រាប់គណនីអនឡាញ ជាមួយអ្នកតំណាងផ្នែកសេវាកម្មអតិថិជនរបស់ PG&E ឬកម្មវិធី ឬសេវាកម្មណាមួយផ្សេងទៀតរបស់ PG&E ដែលផ្តល់នូវការ​ប្រាស្រ័យទាក់ទងតាមអ៊ីមែល ដែលអ្នកកំពុងអនុញ្ញាតឱ្យ PG&E ទាក់ទងអ្នកតាមរយៈអ៊ីមែលជាទម្រង់បែបបទទំនាក់ទំនងចម្បងនៅពេលដែលមាន លុះត្រាតែអ្នកជ្រើសរើសចំណង់ចំណូលចិត្តជំនួសដូចដែលបានបង្ហាញនៅក្នុងទំព័រ Profile & Alertsរបស់អ្នកនៅក្នុងគណនីអនឡាញរបស់អ្នក ទៅកាន់អ្នកតំណាងផ្នែកសេវាកម្មអតិថិជនរបស់ PG&E ឬនៅក្នុងគណនី ឬគេហទំព័រកម្មវិធី PG&E ដែលពាក់ព័ន្ធ។ PG&E អាចនឹងផ្ញើសារអ៊ីមែលដែលទាក់ទងនឹងសេវាកម្ម និងព័ត៌មានផ្សេងទៀតទាក់ទងនឹងកម្មវិធី និងសេវាកម្មថ្មីនិង/ឬដែលមានស្រាប់របស់ PG&E ដែលរួមមានសារ និងព័ត៌មានដែលទាក់ទងនឹងសេវាកម្មរបស់អ្នក ដូចជាតារាងអត្រា ឬជម្រើសថ្មី ព័ត៌មាននៃការចេញវិក្កយបត្រ របៀបសន្សំថាមពល គន្លឹះសុវត្ថិភាព និង/ឬអ៊ីមែលព័ត៌មានផ្សេងទៀតទៅកាន់អ្នក។ ឧទាហរណ៍ PG&E អាចផ្ញើអ៊ីមែលដើម្បីជួយសម្រួល បំពេញ ឬបញ្ជាក់ពីប្រតិបត្តិការដែលអ្នកបានស្នើសុំពីមុនមក ដូចជាការណាត់ជួបផ្នែកសេវាកម្ម ឬដើម្បីផ្តល់ព័ត៌មានអំពីគម្រោងអត្រា ឬកម្មវិធីថាមពលដែលអ្នកអាចមានសិទ្ធិទទួលបាន។ ដូចគ្នានេះដែរ ប្រសិនបើអ្នកផ្តល់អាសយដ្ឋានអ៊ីមែលរបស់អ្នកទៅ PG&E តាមរយៈគណនីកម្មវិធី ឬគេហទំព័ររបស់ PG&E ដូចជាតាមរយៈការចុះឈ្មោះសម្រាប់កម្មវិធីបង្វិលប្រាក់ថ្លៃសន្សំសំចៃថាមពល ឬសវនកម្មថាមពល PG&E អាចនឹងផ្ញើសារទាក់ទងនឹងសេវាកម្ម និងព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតទាក់ទងនឹងកម្មវិធីដែលមានស្រាប់សម្រាប់អ្នក លុះត្រាតែអ្នកជ្រើសរើសចំណង់ចំណូលចិត្តជំនួសនៅពេលអ្នកចុះឈ្មោះ ឬបើមិនដូច្នេះទេ "ឈប់ជាវ" ពីអ៊ីមែលដូចដែលបានពិពណ៌នាខាងក្រោម។

 

សារអ៊ីមែលរបស់ PG&E និងចំនួននៃការប្រាស្រ័យទាក់ទងប្រែប្រួលតាមអ្នកប្រើប្រាស់ម្នាក់ៗ។

 

តាមរយៈការបញ្ចូលអាសយដ្ឋានអ៊ីមែលរបស់អ្នក (i) អ្នកទទួលស្គាល់ និងតំណាងឱ្យ PG&E ថាអ្នកគឺជាអ្នកប្រើប្រាស់ដែលមានការអនុញ្ញាតលើអាសយដ្ឋានអ៊ីមែលដែលអ្នកបានភ្ជាប់ទៅនឹងសេវាកម្មអ៊ីមែល។ (ii) អ្នកផ្តល់ឱ្យ PG&E នូវការអនុញ្ញាតយ៉ាងច្បាស់លាស់ ដើម្បីផ្ញើអ៊ីមែលទៅអាសយដ្ឋានអ៊ីមែលនោះ (ទាំងនោះ) រហូតដល់ការអនុញ្ញាតនោះត្រូវបានដកហូតដោយអនុលោមតាមលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ និង (iii) តាមរយៈការផ្តល់ការអនុញ្ញាតនោះ ដែលអ្នកកំពុងស្នើសុំនៅទីនេះ ដើម្បីទទួលបានសារនោះ ទោះបីជាអាសយដ្ឋានអ៊ីមែលរបស់អ្នកអាចស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជី Do Not Contact របស់សហព័ន្ធ ឬរបស់រដ្ឋក៏ដោយ ហើយអ្នកយល់ព្រមថាសារជាអក្សរបែបនេះនឹងមិនបំពានលើបញ្ជី Do Not Contact នោះឡើយ។ PG&E ផ្តល់នូវសមាសធាតុបីដូចខាងក្រោម នៅក្នុងអ៊ីមែលដែលមិនធ្វើប្រតិបត្តិការ ដែលធ្វើការប្រាស្រ័យទាក់ទងព័ត៌មានទៅលើសេវាកម្ម ឬកម្មវិធី PG&E ផ្សេងទៀត ក្រៅពីសេវាកម្ម ឬកម្មវិធីដែលអ្នកកំពុងទទួលបាននាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ៖

 

 • ការកំណត់អត្តសញ្ញាណសារ។ អ៊ីមែលនឹងត្រូវបានសម្គាល់យ៉ាងច្បាស់ថាមកពី PG&E និង/ឬក្រុមហ៊ុន Pacific Gas & Electric Company។
 • យន្តការបដិសេធ។ អ៊ីមែលនឹងមានតំណភ្ជាប់ជ្រើសរើសឈប់ជាវនៅខាងក្រោមនៃអ៊ីមែលនីមួយៗ។
 • អត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកផ្ញើ៖ អ៊ីមែលនឹងរួមបញ្ចូលអាសយដ្ឋានជាក់ស្ដែងដែលត្រឹមត្រូវ។

 

អ៊ីមែលផ្សេងទៀតទាំងអស់នឹងត្រូវបានសម្គាល់យ៉ាងច្បាស់ថាមកពី PG&E និង/ឬក្រុមហ៊ុន Pacific Gas and Electric Company ហើយនឹងកំណត់អត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកផ្ញើ។ អ៊ីមែលផ្សេងទៀតអាចរួមបញ្ចូល៖

 • ការរំលឹកអំពីការស្នើសុំសេវាកម្ម
 • ប្រតិបត្តិការដែលអ្នកត្រូវបានអនុញ្ញាត
 • ឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរដែលអ្នកមានអំពីគណនី ឬវិក្កយបត្រ ឬគម្រោងអត្រារបស់អ្នក។ 

 

បើកដំណើរការ​ការប្រាស្រ័យទាក់ទងតាមអ៊ីមែល។ ដើម្បីបើកដំណើរការ​ការប្រាស្រ័យទាក់ទងតាមអ៊ីមែលភាគច្រើននៅក្នុងគណនី ឬគេហទំព័រកម្មវិធី PG&E ដែលពាក់ព័ន្ធ៖

 1. ឡកចូលទៅកាន់ គណនីរបស់ខ្ញុំ ឬគណនីកម្មវិធី ឬគេហទំព័ររបស់ PG&E ដែលពាក់ព័ន្ធ
 2. ចូលទៅកាន់ Profile & Alerts។
 3. អនុវត្តតាមការណែនាំដើម្បីបញ្ជាក់ពីអាសយដ្ឋានអ៊ីមែលរបស់អ្នក ដើម្បីបើកសារអ៊ីមែល។

 

ឈប់ប្រើការប្រាស្រ័យទាក់ទងតាមអ៊ីមែល៖ អ្នកអាចលុបចោលការប្រាស្រ័យទាក់ទងតាមអ៊ីមែលភាគច្រើននៅក្នុងគណនីអនឡាញរបស់អ្នក ឬគណនី ឬគេហទំព័រកម្មវិធី PG&E ដែលពាក់ព័ន្ធនៅពេលណាក៏បានដោយ (i) បិទការប្រាស្រ័យទាក់ទងពីទំព័រ Profile & Alerts នៅក្នុងគណនីអនឡាញរបស់អ្នក ឬគណនី ឬគេហទំព័រកម្មវិធី PG&E ដែលពាក់ព័ន្ធ ឬ (ii) ដោយចុចលើតំណភ្ជាប់ជ្រើសរើសយកឈប់ជាវនៅខាងក្រោមនៃសារអ៊ីមែលរបស់អ្នក។ សូមចំណាំថា វាអាចចំណាយពេលរហូតដល់ 10 ថ្ងៃសម្រាប់សំណើសុំឈប់ជាវរបស់អ្នកចូលជាធរមាន ហើយយើងសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះការអត់ធ្មត់របស់អ្នកក្នុងអំឡុងពេលនេះ ប្រសិនបើអ្នកទទួលបានអ៊ីមែលបន្ថែមចំនួនមួយ ឬពីរ។ ការផ្លាស់ប្តូរកម្រងព័ត៌មានរបស់អ្នក ឬការឈប់ជាវសារអ៊ីមែលនឹងបិទសារអ៊ីមែលសម្រាប់កម្មវិធី ឬការផ្សព្វផ្សាយជាក់លាក់នោះតែប៉ុណ្ណោះ។ ប្រសិនបើអ្នកមានបំណងចង់បញ្ចប់ការប្រាស្រ័យទាក់ទងតាមអ៊ីមែលផ្សេងទៀតដែលស្ថិតក្រោមកម្មវិធី ឬសេវាកម្មផ្សេងទៀត អ្នកត្រូវតែអនុវត្តតាមនីតិវិធីសម្រាប់កម្មវិធី ឬសេវាកម្មជាក់លាក់នោះ។ អ្នកក៏អាចលុបចោលការប្រាស្រ័យទាក់ទងតាមអ៊ីមែល តាមរយៈការនិយាយដោយផ្ទាល់ជាមួយអ្នកតំណាងផ្នែកសេវាកម្មអតិថិជនរបស់ PG&E។ អ្នកយល់ស្របថាការយល់ព្រមភ្លាមៗជាមុនរបស់អ្នកក្នុងការទទួលសារអ៊ីមែលនៅតែបន្តដោយគ្មានកំណត់ លុះត្រាតែអ្នកលុបចោលការយល់ព្រមភ្លាមៗជាមុនរបស់អ្នកដោយប្រើវិធីមួយក្នុងចំណោមវិធីដែលបានពិពណ៌នាខាងលើ។ តាមរយៈការប្រើប្រាស់វិធីសាស្រ្តផ្សេងទៀត (ឧទា. លិខិតដែលបានផ្ញើទៅកាន់អាសយដ្ឋានទីកន្លែងរបស់ PG&E អ៊ីមែលដែលបានផ្ញើទៅអាសយដ្ឋានអ៊ីមែលរបស់ PG&E ការសន្ទនាជាមួយ ឬសារជាសំឡេងដែលបានបន្សល់ទុកជាមួយនឹងនិយោជិតរបស់ PG&E ជាដើម។) ដើម្បីដកការយល់ព្រមភ្លាមៗជាមុនរបស់អ្នកនឹងមិនមានប្រសិទ្ធភាពទេ ហើយនៅទីនេះអ្នកធ្វើឲ្យ PG&E រួចផុតពីការទទួលខុសត្រូវណាមួយ។ ដើម្បីលុបចោលការប្រាស្រ័យទាក់ទងតាមអ៊ីមែលផ្សេងទៀតពី PG&E ដូចជាសម្រាប់កម្មវិធីសន្សំសំចៃថាមពល ឬកម្មវិធីថាមពលស្ដារឡើងជាថ្មី ឬតារាងអត្រា ឬសេវាកម្មដែលជាម្រើស សូមធ្វើតាមការណែនាំក្នុងទម្រង់ ឬកម្មវិធីរបស់ PG&E ដែលពាក់ព័ន្ធ ឬទាក់ទងទៅអ្នកតំណាងផ្នែកសេវាកម្មអតិថិជនរបស់ PG&E។ ចុះឈ្មោះចូលទៅ​ក្នុង​ គណនី​របស់ខ្ញុំ

 

PG&E រក្សាសិទ្ធិក្នុងការផ្ញើឲ្យអ្នកនូវអ៊ីមែលដែលបានតម្រូវដូចជា ការជូនដំណឹងអំពីគ្រាអាសន្ន និងសុវត្ថិភាព ការបង្ហាញសំខាន់ៗអំពីគណនីរបស់អ្នក អ៊ីមែលប្រមូលឥណទាន ការជូនដំណឹងអំពីការរំខានសេវាកម្ម, CPUC និង/ឬការជូនដំណឹងដែលកំណត់ដោយបទប្បញ្ញត្តិ និង/ឬទំនាក់ទំនងផ្សេងទៀតដែលបានតម្រូវដែលអ្នកនឹងមិនមានជម្រើសបដិសេធ។

 

ទទួលបានជំនួយ ឬការគាំទ្រ៖ នៅតែមានសំណួរ ឬត្រូវការជំនួយមែនទេ? ចូលទៅ pge.com/alertfaqs ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកយើងតាម myalerts@pge.com

 

តម្លៃ PG&E មិនគិតថ្លៃសេវាសម្រាប់ការជូនដំណឹង ឬការប្រាស្រ័យទាក់ទងតាមអ៊ីមែលឡើយ។ សួរនាំជាមួយក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សេវាទូរសព្ទឥតខ្សែរបស់អ្នកសម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតអំពីគម្រោងរបស់អ្នក ប្រសិនបើអ្នកទទួលបានអ៊ីមែលទៅលើឧបករណ៍ចល័តរបស់អ្នក។ ប្រសិនបើអ្នកផ្លាស់ប្ដូរក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវា វាគឺជាការទទួលខុសត្រូវរបស់អ្នកក្នុងការសួរនាំជាមួយក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាទូរសព្ទឥតខ្សែថ្មីរបស់អ្នកសម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតអំពីគម្រោង។ អត្រា​នៃសារ និងទិន្នន័យ​អាច​ត្រូវ​បាន​អនុវត្ត។

 

ប្រេកង់សារ ប្រេកង់សារអាស្រ័យលើប្រភេទនៃការជូនដំណឹងជាអក្សរ ឬតាមអ៊ីមែល ឬការប្រាស្រ័យទាក់ទងផ្សេងទៀតតាមអ៊ីមែល ឬតាមឌីជីថល ដែលអ្នកជ្រើសរើសទទួល និងលក្ខខណ្ឌដែលទាក់ទងនឹងសេវាសាធារណៈរបស់អ្នក។

 

ការផ្លាស់ប្តូរលក្ខខណ្ឌ PG&E រក្សាសិទ្ធិក្នុងការផ្លាស់ប្តូរលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ ឬលុបចោលការជូនដំណឹងជាអក្សរ ឬតាមអ៊ីមែល ឬការប្រាស្រ័យទាក់ទងផ្សេងទៀតតាមអ៊ីមែល ឬតាមឌីជីថលនៅពេលណាក៏បាន។ ការផ្លាស់ប្តូរនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌដូចជា ទម្រង់ការផ្ទៀងផ្ទាត់លើទូរសព្ទ វិធីសាស្រ្តនៃការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពទៅលើចំណង់ចំណូលចិត្តនៃការជូនដំណឹង ប្រេកង់នៃការប្រាស្រ័យទាក់ទង និង/ឬបញ្ជីដែលត្រូវបានគាំទ្រដោយក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សេវា។ សូមពិនិត្យមើលលក្ខខណ្ឌទាំងនេះជាប្រចាំសម្រាប់ការផ្លាស់ប្តូរ។ ការប្រើប្រាស់បន្តរបស់អ្នក និងការទទួលយកការជូនដំណឹងជាអក្សរ ឬតាមអ៊ីមែល ឬការប្រាស្រ័យទាក់ទងផ្សេងទៀតតាមអ៊ីមែល ឬតាមឌីជីថល បន្ទាប់ពីការផ្លាស់ប្តូរលក្ខខណ្ឌត្រូវបានបង្ហោះនឹងមានន័យថាអ្នកទទួលយកលក្ខខណ្ឌដូចដែលបានកែប្រែ។

 

គ្មានការធានា។ PG&E មិនធ្វើការតំណាង ឬការធានាអ្វីទាំងអស់ដែលទាក់ទងនឹងការជូនដំណឹងជាអក្សរ ឬតាមអ៊ីមែល ឬការប្រាស្រ័យទាក់ទងផ្សេងទៀតតាមអ៊ីមែល ឬតាមឌីជីថល។ PG&E សូមបដិសេធរាល់ការធានាទាំងអស់ ដែលរួមមានការតំណាងដែលបង្កប់ន័យណាមួយ ឬការធានាលទ្ធភាពធ្វើអាជីវកម្ម ឬភាពសមស្របសម្រាប់គោលបំណងជាក់លាក់។

 

ការកម្រិតលើការទទួលខុសត្រូវ៖ អាស្រ័យទៅតាមកម្រិតអតិបរមាដែលបានអនុញ្ញាតដោយច្បាប់ជាធរមាន អ្នកយល់ព្រមថា PG&E នឹងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការខូចខាតដោយផ្ទាល់ ដោយប្រយោល ដោយធ្ងន់ធ្ងរ ដោយឡែក ដោយចៃដន្យ ដោយការដាក់ទណ្ឌកម្ម ឬដោយបែបណាមួយផ្សេងទៀតឡើយ បើទោះបីជា PG&E ត្រូវបានណែនាំអំពីលទ្ធភាពនៃការខូចខាត ឬការបាត់បង់នោះដែលកើតឡើង ឬកើតចេញពី ឬតាមរបៀបណាមួយដែលទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់ការជូនដំណឹងជាអក្សរ ឬតាមអ៊ីមែល ឬការប្រាស្រ័យទាក់ទងផ្សេងទៀតតាមអ៊ីមែល ឬតាមឌីជីថលក៏ដោយ។ PG&E នឹងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះទង្វើ ឬការខកខានរបស់ភាគីទីបីដូចជា ការពន្យារពេលក្នុងការបញ្ជូនសារ ដោយសារតែកាលៈទេសៈដែលនៅក្រៅការគ្រប់គ្រងរបស់ PG&E នោះទេ។

 

ច្បាប់គ្រប់គ្រង។ លក្ខខណ្ឌទាំងនេះនឹងត្រូវបកស្រាយដោយអនុលោមតាមច្បាប់នៃរដ្ឋ California ហើយការកាត់ក្តី ឬដំណើរការតុលាការណាមួយក្នុងការអនុវត្ត ឬបកស្រាយលក្ខខណ្ឌនេះអាចត្រូវបានបង្កើតតែនៅក្នុងរដ្ឋ California ប៉ុណ្ណោះ។

 

លក្ខខណ្ឌនៅលើអនឡាញដែលបានបញ្ចូលនៅទីនេះ។ អ្នកយល់ស្របថាសម្រាប់បញ្ហាទាំងអស់ដែលមិនបានដោះស្រាយច្បាស់លាស់នៅទីនេះ ដែលរួមមានលក្ខខណ្ឌទូទៅដែលអាចអនុវត្តបានចំពោះទាំងការជូនដំណឹងជាអក្សរ និងតាមអ៊ីមែល និងការជូនដំណឹង និងការប្រាស្រ័យផ្សេងទៀតតាមអ៊ីមែល និងតាមឌីជីថល លក្ខខណ្ឌនៅលើអនឡាញរបស់ PG&E នឹងត្រូវបានអនុវត្ត ហើយត្រូវបានរួមបញ្ចូលដោយឯកសារយោង។ លើសពីនេះ អ្នកបញ្ជាក់ឡើងវិញនូវកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់អ្នកចំពោះលក្ខខណ្ឌនៅលើអនឡាញទាំងនោះ។

បន្ថែមទៀតអំពីឯកជនភាព

California Consumer Privacy Act (CCPA)​

យល់ដឹងអំពីសិទ្ធិឯកជនភាពអ្នកប្រើប្រាស់របស់អ្នក។

គោលនយោបាយនៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម

ពិនិត្យមើលគោលនយោបាយ និងគោលការណ៍ណែនាំនៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមរបស់ PG&E។

គោលនយោបាយប្រាស្រ័យទាក់ទងតាមឌីជីថល

របៀបដែលយើងគ្រោងធ្វើអន្តរកម្មជាមួយអ្នកតាមរយៈសំឡេង សារជាអក្សរ អ៊ីមែល និងផ្សេងៗទៀត