ការជូនដំណឹង​បន្ទាន់

គោលនយោបាយនៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម

ពិនិត្យមើលគោលការណ៍ណែនាំសង្គមរបស់ PG&E ឡើងវិញ

ភ្ជាប់ជាមួយយើងនៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម

 

ទំព័របង្ហោះសង្គមរបស់ PG&E នៅលើគេហទំព័រប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមជាច្រើន។ ទំព័រទាំងនេះរួមមាន Facebook®, Twitter®, YouTube®, Nextdoor® និង Instagram®។

 

PG&E ចង់គាំទ្រការផ្លាស់ប្តូរដោយមានការគោរពលើព័ត៌មានដែលមានប្រយោជន៍។ យើងក៏ចង់ស្តាប់យោបល់របស់អ្នកអំពីក្រុមហ៊ុនរបស់យើង។

 

 

ចូលប្រើគោលនយោបាយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម PG&E

 

អនុវត្តភាពថ្លៃថ្នូរនៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម

PG&E ស្វាគមន៍រាល់សំណួរ និងមតិយោបល់លើបណ្តាញសង្គមរបស់ខ្លួន រួមទាំងការរិះគន់ផងដែរ។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ យើងស្នើឱ្យអ្នកធ្វើតាមគន្លឹះទាំងនេះ នៅពេលអ្នកបង្ហោះ៖

 • ផ្តល់មតិកែលម្អ និងសួរសំណួរក្នុងលក្ខណៈថ្លៃថ្នូរ និងមានការគោរព។
 • អនុវត្តតាមគោលការណ៍ណែនាំអំពីការបង្ហោះ Facebook។ កុំធ្វើ "ការវាយប្រហារផ្ទាល់ខ្លួន" ឬចូលរួមក្នុងអាកប្បកិរិយាប្រមាថផ្សេងៗ។

 

ស្វែងយល់ពីរបៀបដែលយើងសម្របសម្រួលទំព័រប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមរបស់យើង

PG&E មិនចង់គាំទ្រអាកប្បកិរិយាអវិជ្ជមានទេ។ យើងអាចលុបសាររំខាន ហើយថែមទាំងហាមឃាត់អ្នកប្រើប្រាស់ដែលមិនគោរពគោលការណ៍ណែនាំ PG&E ផងដែរ។

 

 

អនុវត្តតាមគោលការណ៍ណែនាំប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម PG&E

យើងរំពឹងថាអ្នកនឹងធ្វើតាមគោលការណ៍ណែនាំរបស់ Facebook សម្រាប់ការចូលរួមសហគមន៍ PG&E។ អ្នកសម្របសម្រួលរបស់ PG&E ក៏អាចលុបការបង្ហោះ ឬមតិយោបល់ដែល៖

 

 • មានសារឥតបានការ
 • មានមាតិកានៃការអូសទាញ ឬការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម ឬការធ្វើទីផ្សារដែលមិនមែនជា PG&E
 • មានមាតិកាបៀតបៀន ប្រមាថមើលងាយ រំលោភបំពាន បង្ខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះ អាសអាភាស ប្រកាន់ពូជសាសន៍ ប្រកាន់ភេទ រើសអើង ឬស្អប់ខ្ពើម
 • មានខ្លឹមសារបោកបញ្ឆោត បំភាន់ ដែលអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ ឬមិនគាំទ្រការពិត
 • មានតំណភ្ជាប់ដែលមិនត្រូវបានអនុញ្ញាត និង/ឬអនុម័តដោយ PG&E
 • ផ្សព្វផ្សាយការប្រជុំ ញត្តិ អង្គការ ឬមូលហេតុដែលមិនត្រូវបានឧបត្ថម្ភជាផ្លូវការ ឬទទួលស្គាល់ដោយ PG&E
 • មានព័ត៌មានដែល "ក្រៅប្រធានបទ" ឬមិនទាក់ទងនឹងការបង្ហោះដើមដែលធ្វើឡើងដោយ PG&E ឬសមាជិកនៃសហគមន៍
 • មានព័ត៌មានសម្ងាត់ ផ្ទាល់ខ្លួន ឬព័ត៌មានរស៊ើបអំពីបុគ្គល (ឧទាហរណ៍ ព័ត៌មានគណនី)
 • ជំរុញសកម្មភាពខុសច្បាប់

 

ស្វែងរកការបដិសេធតំណភ្ជាប់ខាងក្រៅ

PG&E មិនទទួលខុសត្រូវចំពោះគេហទំព័រខាងក្រៅដែលបានបង្ហោះដោយអ្នកដ៏ទៃទេ។ យើងមិនអាចកែសម្រួលមាតិកានៅលើទំព័រទាំងនេះបានទេ។ មតិដែលបង្ហាញនៅលើគេហទំព័រខាងក្រៅមិនតំណាងឱ្យទីតាំងរបស់ PG&E ទេ។

 

ជៀសវាងការរំលោភលើការរក្សាសិទ្ធិ

រាល់មាតិកាដែលបានបង្ហោះត្រូវតែគោរពតាមច្បាប់រក្សាសិទ្ធិ ឬច្បាប់កម្មសិទ្ធិផ្សេងទៀត។ អ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះការបង្ហោះទាំងឡាយណាដែលបំពានលើច្បាប់រក្សាសិទ្ធិ។

 

 

ច្បាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមខាងក្រៅ

 

ទំព័រដែលបានភ្ជាប់ខាងក្រោមមានព័ត៌មានអំពីគេហទំព័រប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមខាងក្រៅ និងលក្ខខណ្ឌ គោលការណ៍ណែនាំ និងច្បាប់របស់ពួកគេ។

 

 

បន្ថែមទៀតអំពីឯកជនភាព

California Consumer Privacy Act (CCPA)​

យល់ដឹងអំពីសិទ្ធិឯកជនភាពអ្នកប្រើប្រាស់របស់អ្នក។

គោលនយោបាយនៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម

ពិនិត្យមើលគោលនយោបាយ និងគោលការណ៍ណែនាំនៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមរបស់ PG&E។

គោលនយោបាយប្រាស្រ័យទាក់ទងតាមឌីជីថល

របៀបដែលយើងគ្រោងធ្វើអន្តរកម្មជាមួយអ្នកតាមរយៈសំឡេង សារជាអក្សរ អ៊ីមែល និងផ្សេងៗទៀត