ការជូនដំណឹង​បន្ទាន់

Medical Baseline Program

ការគាំទ្រសម្រាប់អតិថិជនដែលពឹងផ្អែកលើថាមពលសម្រាប់តម្រូវការវេជ្ជសាស្រ្ត

តើអ្នកមានលក្ខណសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ Medical Baseline Program ដែរឬទេ?

ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃ Medical Baseline Program

Medical Baseline Program ក៏ត្រូវបានគេស្គាល់ផងដែរថាជា Medical Baseline Allowance គឺជាកម្មវិធីជំនួយសម្រាប់អតិថិជនតាមលំនៅដ្ឋានដែលពឹងផ្អែកលើថាមពលសម្រាប់តម្រូវការវេជ្ជសាស្ត្រមួយចំនួន។ ស្វែងយល់បន្ថែមនៅក្នុងវីដេអូខ្លី

 

អតិថិជនដែលចាប់អារម្មណ៍នឹងកម្មវិធីនេះនឹងរកឃើញព័ត៌មានលម្អិតអំពីសិទ្ធិទទួលបាន និងការដាក់ពាក្យសុំនៅលើទំព័រនេះ។

 

តើអ្នកជាគ្រូពេទ្យជំនាញឬ?

ស្វែងយល់អំពីរបៀបដែលអ្នកអាចជួយផ្សព្វផ្សាយការយល់ដឹង និងលើកទឹកចិត្តការចុះឈ្មោះក្នុងកម្មវិធីដើម្បីបន្ដគាំទ្រអ្នកជំងឺរបស់អ្នក។ សូម​ពិនិត្យ​មើល សំណួរ​សួរ​ញឹកញាប់​ចំពោះ​អ្នក​ជំនាញ​ផ្នែក​វេជ្ជសាស្រ្ត (PDF) និង សៀវភៅ​ណែនាំ​ផតថល​អ្នក​អនុវត្ត​ការថែទាំ​វេជ្ជសាស្រ្ត (PDF)

 

PCIA Phase-Out (អតិថិជននៃ Medical Baseline ដែលមានស្រាប់)

តើអ្នកជាអតិថិជនបច្ចុប្បន្ននៃ Medical Baseline របស់ PG&E ដែលត្រូវបានបម្រើដោយកម្មវិធីចូលប្រើដោយផ្ទាល់ (Direct Access, DA) និងកម្មវិធីជម្រើសសហគមន៍ (Community Choice Aggregation, CCA) ហើយកំពុងស្វែងរកព័ត៌មានបន្ថែមអំពីកម្មវិធីលើកលែងការលៃតម្រូវភាពខុសគ្នានៃការគិតថ្លៃថាមពល (Power Charge Indifference Adjustment (PCIA) Exemption Phase-Out) សម្រាប់កម្មវិធីមូលដ្ឋានផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្ត (Medical Baseline, MBL) ឬ?

 

សូមមើលសំណួរដែលសួរញឹកញាប់នេះ ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពីដំណើរការ និងកាលវិភាគនៃកម្មវិធីលើកលែង PCIA៖ សំណួរដែលសួរញឹកញាប់នៃ Medical Baseline PCIA (PDF)

កម្មវិធីនេះផ្ដល់ជូនជំនួយពីរប្រភេទ

អតិថិជនតាមលំនៅដ្ឋានដែលបានចុះឈ្មោះក្នុង Medical Baseline Program និង​នៅ​លើ​អត្រាតាមកម្រិតណាមួយ (ឧទា. E-1, EM ឬ E-TOU-C) ទទួល​បាន​ចំណែក​ថាមពល​បន្ថែម​ជារៀងរាល់ខែក្នុងតម្លៃទាបបំផុតដែលមានលើអត្រារបស់ពួកគេ។ នេះត្រូវបានគេហៅថា Baseline Allowance

 

នៅក្នុង Medical Baseline Program ការបែងចែកថាមពលអគ្គិសនីបន្ថែមគឺប្រមាណជា 500 គីឡូវ៉ាត់ម៉ោង (kwh) និង/ឬហ្គាសចំណុះ 25 កម្ដៅក្នុងមួយខែ ដោយអាស្រ័យ​​លើ​តម្រូវ​ការ​ថាម​ពល​របស់អតិថិជនដូចដែលបានផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយគ្រូពេទ្យ​អំឡុង​ពេល​បញ្ជាក់។

 

វាជាការសំខាន់ក្នុងការកត់ចំណាំថា ការអនុម័តសម្រាប់ការដាក់ពាក្យសុំរបស់អ្នកក្នុង Medical Baseline Program ដែលតម្រូវឱ្យអ្នកបន្តបង់ប្រាក់តាមវិក្កយបត្រ PG&E របស់អ្នកប្រចាំខែ។ ការមិនបង់ប្រាក់អាចបណ្ដាលឱ្យមានការបញ្ឈប់សេវាប្រើប្រាស់របស់អ្នកបាន។

 

កំណត់ចំណាំ៖ អតិថិជនដែលនៅលើអត្រាដែលមិនមានកម្រិត (ឧទា. E-TOU-D) និង​អត្រាយាន​យន្ត​អគ្គិសនី​មិន​ទទួលបានចំណែក​ថាមពលប្រចាំខែបន្ថែមទេ ដោយសារតែអត្រាទាំងនេះមិនមាន Baseline Allowance។ ប៉ុន្តែ ដោយផ្អែកលើពេលវេលា និងចំនួនថាមពលដែលអ្នកប្រើប្រាស់ អត្រា​មួយក្នុង​ចំណោម​អត្រា​ទាំង​នេះនឹងនៅតែអាចជួយសន្សំដល់អ្នកបានច្រើនជាប្រចាំឆ្នាំ។

 

អតិថិជនរបស់ Medical Baseline ដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុង ផែនការអត្រាអគ្គិសនីតាមផ្ទះ (Electric Home, E-ELEC) អាច​នឹង​មាន​សិទ្ធិទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃចំនួន 12% (D-MEDICAL) លើថ្លៃអគ្គិសនីរបស់ពួកគេ។ សូមមើលផ្នែកភាពអាចអនុវត្តបាននៃ D-MEDICAL Tariff សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម។

 

នៅក្នុងផលប្រយោជន៍សុវត្ថិភាព PG&E អាចនឹងត្រូវបិទថាមពលទៅសហគមន៍ដែលត្រូវបានបម្រើដោយខ្សែអគ្គិសនីនៅក្នុង ឬដែលរត់ឆ្លងកាត់តំបន់មានការគំរាមកំហែងខ្ពស់ពីអគ្គិភ័យ ក្នុងអំឡុងពេលអាកាសធាតុធ្ងន់ធ្ងរ។ ការបិទនេះហៅថា ការបិទថាមពលអគ្គិសនីដើម្បីសុវត្ថិភាពសាធារណៈ (PSPS)។

 

ការគំរាមកំហែងដោយអាកាសធាតុធ្ងន់ធ្ងរអាចផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងឆាប់រហ័ស។ ដោយផ្អែកលើអាកាសធាតុ គោលដៅរបស់យើងគឺផ្ញើការជូនដំណឹងដល់អតិថិជននៅរយៈពេល 48 ម៉ោង 24 ម៉ោង និងមុនពេលបិទថាមពល។ យើងនឹងធ្វើបែបនេះតាមរយៈការហៅទូរសព្ទ សារជាអក្សរ និងអ៊ីមែលដោយស្វ័យប្រវត្តិ។ ការជូនដំណឹងត្រូវបានផ្ញើតាមទូរសព្ទ សារជាអក្សរ និងអ៊ីមែល ដោយផ្អែក​លើ​ចំណង់​ចំណូល​ចិត្ត​ទំនាក់ទំនងរបស់អ្នក។

 

អតិថិជន Medical Baseline នឹងទទួលបាន​ការជូនដំណឹង​បន្ថែម​ជាផ្នែក​នៃ​ការ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​នេះ​ ដែលអាចរួមមានការហៅទូរសព្ទបន្ថែម ឬការចុចកណ្ដឹងនៅមាត់ទ្វារដើម្បីធានាថា ពួក​គេ​ដឹង​និងអាចត្រៀមខ្លួនបានក្នុងការរក្សាសុវត្ថិភាព។ វាជាការសំខាន់ដែលអតិថិជនរបស់ Medical Baseline ទទួលស្គាល់ការទទួល​បាន​ការ​ជូន​ដំណឹង​តាមរយៈការលើកទូរសព្ទ និងការនិយាយ ឬការឆ្លើយតបទៅនឹងសារជាអក្សរ។

 

ស្វែងយល់អំពីព្រឹត្តិការណ៍ PSPS

ស្វែងយល់​បន្ថែម​អំពី​ធនធាន​ដែល​មានក្នុងការគាំទ្រអ្នកពេញមួយព្រឹត្តិការណ៍ PSPS

សិទ្ធិទទួលបាន Medical Baseline Program

 

ដើម្បីមានលក្ខណសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ Medical Baseline Program អ្នកស្នាក់នៅក្នុងលំនៅដ្ឋានពេញម៉ោងនៅក្នុងផ្ទះរបស់អ្នក ត្រូវតែមានស្ថានភាពសុខភាពដែលមានលក្ខណសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ និង/ឬតម្រូវឱ្យមានការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍វេជ្ជសាស្ត្រដែលមានលក្ខណសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីព្យាបាលស្ថានភាពសុខភាពដែលកំពុងបន្ត។ តម្រូវឱ្យមានពាក្យសុំរបស់កម្មវិធី Medical Baseline តែមួយប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយគ្រួសារ។

 

ស្ថានភាពសុខភាពដែលមានលក្ខណសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់

 

ឧទាហរណ៍ខ្លះៗ​នៃស្ថានភាពសុខភាពដែលមានលក្ខណសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់​រួមមានដូចជា៖

 

 • ការពិការមួយកំណាត់ខ្លួន ការពិការមួយចំហៀងខ្លួន ឬស្ថានភាពពិការអវៈយវៈទាំងបួន
 • ជំងឺក្រិនច្រើនកន្លែងដែលមានតម្រូវការកម្ដៅ និង/ឬភាពត្រជាក់
 • រោគក្រិនស្បែកដែលមានតម្រូវការកម្ដៅ
 • ជំងឺដែលគំរាមកំហែងដល់អាយុជីវិត ឬប្រព័ន្ធការពាររាងកាយចុះខ្សោយ។ តម្រូវឱ្យមានកម្ដៅ និង/ឬភាពត្រជាក់ ដើម្បីទ្រទ្រង់ជីវិត ឬការពារការខូចថ្នាំ
 • ជំងឺហឺត និង/ឬការអត់ដង្ហើមពេលគេង

 

ឧបករណ៍វេជ្ជសាស្ត្រដែលមានលក្ខណសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់

 

ឧបករណ៍វេជ្ជសាស្ត្រដែលមានលក្ខណសម្បត្តិដូចជា៖ 

 

 • តង់សំណើម
 • ពូកខ្យល់ / គ្រែពេទ្យ
 • ឧបករណ៍តាមដានការស្ទះដង្ហើមនៅពេលគេង
 • ម៉ាស៊ីនដកដង្ហើម (IPPB)
 • ម៉ាស៊ីនកុំប្រេស័រ / ឧបករណ៍បង្កើនកំហាប់
 • ម៉ាស៊ីនលាងឈាម
 • ឧបករណ៍ភ្ញោចសរសៃប្រសាទអេឡិចត្រូនិច
 • ឧបករណ៍បំប្លែងអេឡិចត្រូនិច
 • ម៉ាស៊ីនលាងឈាម
 • ម៉ូទ័រសេរ៉ូម
 • សម្ពាធសួតពេលហឺតដង្ហើមចូល
 • សួតដែក
 • ឧបករណ៍ជំនួយថតបេះដូងខាងឆ្វេង (LVAD)
 • រទេះរុញ/ស្គុតទ័រដែលប្រើម៉ាស៊ីន
 • ម៉ាស៊ីនផលិតអុកស៊ីសែន
 • បន្ទះសម្ពាធ
 • ម៉ូទ័រសម្ពាធ
 • ឧបករណ៍វាស់/តាមដានជីពចរ
 • ឧបករណ៍ដកដង្ហើម (គ្រប់ប្រភេទ)
 • ឧបករណ៍បូមស្លេស
 • បេះដូងសិប្បនិម្មិតទាំងមូល (TAH-t)
 • ឧបករណ៍ស្ពង់
 • អាវ/ប្រព័ន្ធសម្អាតបំពង់ខ្យល់

 

ឧទាហរណ៍នៃឧបករណ៍វេជ្ជសាស្រ្តដែលមិនមានលក្ខណសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់

 • បន្ទះកម្ដៅ
 • ឧបករណ៍ផ្សើម
 • អាង ឬធុងកម្ដៅ
 • បន្ទប់ស្ពង់ ឬអាងទឹកក្តៅ
 • ឧបករណ៍ចំហាយ
 • ម៉ូទ័របូមទឹក

កំណត់ចំណាំ៖ ឧបករណ៍វេជ្ជសាស្ត្រដែលមានលក្ខណសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ រួមមានឧបករណ៍វេជ្ជសាស្ត្រណាមួយដែលត្រូវបានប្រើដើម្បីទ្រទ្រង់អាយុជីវិត។ ឧបករណ៍រួមមានគ្រឿងបរិក្ខាដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់ការចល័តតាមគ្រូពេទ្យដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណ។ ឧបករណ៍គឺសម្រាប់ប្រើនៅផ្ទះតែប៉ុណ្ណោះ។ ឧបករណ៍ត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់ការព្យាបាលជាទូទៅ មិនមានលក្ខណសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ទេ។

 

ចំណាំ  សិទ្ធិទទួលបានសម្រាប់ Medical Baseline គឺផ្អែកលើស្ថានភាព ឬតម្រូវការផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រ  មិនមែន ផ្អែកលើចំណូលទេ។

ដាក់ពាក្យសុំ ឬបញ្ជាក់ឡើងវិញសម្រាប់ Medical Baseline

 

ដាក់ពាក្យសុំ ឬបញ្ជាក់ឡើងវិញនៅលើអនឡាញ

 1. បំពេញ និងដាក់បញ្ជូនទម្រង់បែបបទនៅលើអនឡាញ
 2. នៅពេលអ្នកបំពេញទម្រង់បែបបទរួច អ្នកនឹងទទួលបានអ៊ីមែលដែលមានលេខបញ្ជាក់។ អ្នកក៏នឹងទទួលបានការណែនាំសម្រាប់វេជ្ជបណ្ឌិតរបស់អ្នកផងដែរ។
 3. ចែករំលែកលេខ និងការណែនាំជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិតរបស់អ្នក។
 4. វេជ្ជបណ្ឌិតរបស់អ្នកនឹងបំពេញផ្នែករបស់ពួកគេនៅលើទម្រង់បែបបទ។ នៅពេលដែលពួកគេបញ្ជាក់ថាអ្នកមានសិទ្ធិទទួលបាន អ្នកនឹងត្រូវបានចុះឈ្មោះក្នុងកម្មវិធី។

 

ដាក់ពាក្យសុំ ឬបញ្ជាក់ឡើងវិញតាមប្រៃសណីយ៍

 1. ទាញយក និងបោះពុម្ពទម្រង់បែបបទដាក់ពាក្យសុំ/បញ្ជាក់ឡើងវិញ (PDF)។
 2. បំពេញផ្នែក ក នៃទម្រង់បែបបទ និងចុះហត្ថលេខា។
 3. ឱ្យវេជ្ជបណ្ឌិតរបស់អ្នកបំពេញផ្នែក ខ នៃទម្រង់បែបបទ និងចុះហត្ថលេខា។
 4. ផ្ញើទម្រង់បែបបទដែលបានបំពេញរួចរបស់អ្នកតាមសំបុត្រទៅ៖

PG&E Billing Center Medical Baseline
P.O. Box 8329
Stockton, CA 95208

 

អ្នកក៏អាចស្នើសុំទម្រង់បែបបទរបស់ Medical Baseline ជាទម្រង់ជំនួសផងដែរ។ កត្តាទាំងនេះរួមមាន៖

 • អក្សរធំ
 • អក្សរស្ទាប
 • អូឌីយ៉ូ

ផ្ញើអ៊ីមែលសំណើរបស់អ្នកទៅ CIACMC@pge.com។ បញ្ចូលឈ្មោះ អាសយដ្ឋានប្រៃសណីយ៍ និងលេខទូរសព្ទរបស់អ្នក។

 

សូមទុកពេល 5-7 ថ្ងៃធ្វើការសម្រាប់ការដំណើរការ។

 

អតិថិជនគថ្លង់ ឬធ្ងន់ត្រចៀកដែលប្រើប្រាស់ TTY អាចហៅទូរសព្ទទៅ California Relay Service តាមលេខ 7-1-1។

ការបញ្ជាក់ដោយខ្លួនឯងសម្រាប់ Medical Baseline

អតិថិជនដែលបានបញ្ជាក់ដោយគ្រូពេទ្យដែលមានលក្ខណសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់របស់ពួកគេថា មានស្ថានភាពសុខភាពដែលមានលក្ខណសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ជាអចិន្ត្រៃយ៍ ត្រូវតែបញ្ជាក់សិទ្ធិទទួលបានរបស់ពួកគេដោយខ្លួនឯងរៀងរាល់ពីរឆ្នាំម្ដង។ នេះ​គឺ​ដើម្បី​បញ្ជាក់ថា ពួកគេរស់នៅក្នុងលំនៅដ្ឋានបន្តរបស់ពួកគេនៅអាសយដ្ឋានសេវាកម្មរបស់ពួកគេ និងមិនតម្រូវឱ្យមានហត្ថលេខារបស់គ្រូពេទ្យដែលមានលក្ខណសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ទេ។

អតិថិជនដែលមិនមានស្ថានភាពសុខភាពដែលមានលក្ខណសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ជាអចិន្ត្រៃយ៍ នឹងបំពេញការបញ្ជាក់ដោយដោយខ្លួនឯងបន្ទាប់ពីឆ្នាំដំបូង ហើយនឹងត្រូវបានតម្រូវឱ្យបញ្ជាក់ឡើងវិញ ដោយមានហត្ថលេខារបស់គ្រូពេទ្យសម្រាប់ឆ្នាំបន្តបន្ទាប់ទៀត។

កំណត់ចំណាំ៖ វដ្ដនៃការបញ្ជាក់ដោយដោយខ្លួនឯងនេះ ដែលកើតឡើងបន្ទាប់ពីការបញ្ជាក់ម្ដងទៀត ធ្វើឡើងវិញរហូតដល់អតិថិជនបានចុះឈ្មោះក្នុងកម្មវិធី។

ប្រសិនបើអ្នកជាអតិថិជនសកម្មរបស់ Medical Baseline ដែលមានស្ថានភាពសុខភាពដែលមិនអចិន្ត្រៃយ៍ និងត្រូវការបញ្ជាក់ឡើងវិញ សម្រាប់សិទ្ធិទទួលបានជាបន្ត ចូលទៅផ្នែក ដាក់ពាក្យសុំ/បញ្ជាក់ឡើងវិញនៃទំព័រនេះ ហើយអនុវត្តតាមជំហានដើម្បីបំពេញការដាក់ពាក្យសុំ។

 

អតិថិជនសកម្មនៃ Medical Baseline របស់ PG&E ដែលបានទទួលការជូនដំណឹង ដើម្បីបញ្ជាក់ដោយខ្លួនឯងអាចនឹងបញ្ជាក់ដោយខ្លួនបាននៅលើអនឡាញ និងទទួលបានការបញ្ជាក់អំពីការបន្តជាថ្មីភា្លមៗ៖

 1. ចូលប្រើដើម្បីបន្តការគ្របដណ្ដប់ជាថ្មី ជាមួយនឹងព័ត៌មានគណនី PG&E របស់អ្នកនៅលើអនឡាញ។ ប្រសិនបើអ្នកមិនមានគណនី PG&E នៅលើអនឡាញទេ សូមចុចលើ "One-Time Access។"
 2. បំពេញ ទម្រង់បែបបទ ហើយដាក់បញ្ជូន។

ឬ ដាក់បញ្ជូនក្រដាសទម្រង់បែបបទបញ្ជាក់ដោយខ្លួនឯងតាមសំបុត្រ៖

 1. ទម្រង់បែបបទបញ្ជាក់ដោយខ្លួនឯងនៃកម្មវិធី Medical Baselineត្រូវបានរួមបញ្ចូលជាមួយនឹងលិខិតជូនដំណឹងអំពីការបន្តជាថ្មីរបស់អ្នក។ អ្នកក៏អាចបោះពុម្ពច្បាប់ចម្លងនៃ ទម្រង់បែបបទបញ្ជាក់ដោយខ្លួនឯង (PDF, 830 KB) បានផងដែរ។
 2. បំពេញទម្រង់បែបបទ និងចុះហត្ថលេខា
 3. ផ្ញើទម្រង់បែបបទដែលបានបំពេញរួចរបស់អ្នកតាមសំបុត្រទៅ៖

  PG&E Billing Center
  Medical Baseline
  P.O. Box 8329
  Stockton, CA 95208

ធនធានសម្រាប់ Medical Baseline

ជ្រើសរើសវិធីសាស្រ្តទំនាក់ទំនងនៃ Medical Baseline/Life Support របស់អ្នក។

តើអ្នកចង់ឱ្យគេជូនដំណឹងក្នុងករណីដែលមានការផ្ដាច់ថាមពលដែលបានគ្រោងទុក ឬមិនបានគ្រោងទុកដែលប៉ះពាល់ដល់លំនៅដ្ឋានរបស់អ្នកដោយរបៀបណា?

សំណួរដែលសួរញឹកញាប់អំពី Medical Baseline ចំពោះអ្នកជំនាញផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្ត

ប្រសិនបើអ្នកជាគ្រូពេទ្យ ឬអ្នកផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាព  សូមពិនិត្យមើលសំណួរដែលសួរញឹកញាប់របស់គ្រូពេទ្យ (PDF)។ ស្វែងយល់ពីរបៀបដែលអ្នកអាចជួយផ្សព្វផ្សាយការយល់ដឹង និងលើកទឹកចិត្តឱ្យចុះឈ្មោះនៅក្នុង Medical Baseline Program ដើម្បីគាំទ្រអ្នកជំងឺរបស់អ្នកបន្ថែមទៀត។

ត្រូវការជំនួយបន្ថែម ប៉ុន្តែមិនមានលក្ខណសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ Medical Baseline ឬ?

ប្រសិនបើអ្នក ឬអ្នក​ដែល​រស់នៅ​ក្នុងផ្ទះរបស់អ្នកមានជំងឺ ឬស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរដែលអាចគំរាមកំហែងដល់អាយុជីវីត ក្នុងករណីដែលសេវាកម្មរបស់អ្នកត្រូវបានផ្ដាច់ អ្នកអាចបញ្ជាក់ដោយខ្លួនឯងថាជាអតិថិជនដែលងាយរងគ្រោះ។

សំណួរដែលគេសួរញឹកញាប់អំពី Medical Baseline

ឧបករណ៍វេជ្ជសាស្ត្រណាមួយដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីទ្រទ្រង់ជីវិត ឬពឹងផ្អែកលើលទ្ធភាពចល័ត

 • ត្រូវតែបានកំណត់ដោយគ្រូពេទ្យជំនាញដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណ
 • ត្រូវតែប្រើនៅផ្ទះ

ចំណាំ៖ ជាទូទៅ ឧបករណ៍ដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់ការព្យាបាល មិនមានលក្ខណសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ Medical Baseline ទេ។

 

ឧបករណ៍ទ្រទ្រង់ជីវិតរួមមាន៖

 • ឧបករណ៍ដកដង្ហើម (ឧបករណ៍បង្កើនកំហាប់អុកស៊ីសែន)
 • សួតដែក
 • ម៉ាស៊ីនលាងឈាម
 • ម៉ាស៊ីនបូមស្លេស
 • ឧបករណ៍ភ្ញោចសរសៃប្រសាទប្រើអគ្គិសនី
 • បន្ទះ និងម៉ូទ័រសម្ពាធ
 • តង់សំណើម
 • ឧបករណ៍បំប្លែងអេឡិចត្រូនិច និងឧបករណ៍ស្ពង់
 • ម៉ាស៊ីនកុំប្រេស័រ
 • ម៉ាស៊ីនជំនួយការដកដង្ហើមដោយប្រើសម្ពាធវិជ្ជមានមិនទៀងទាត់ (IPPB)
 • រទេះរុញដែលប្រើម៉ាស៊ីន

គ្រូពេទ្យដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់រួមមាន៖

 • គ្រូពេទ្យដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណ
 • គ្រូពេទ្យវះកាត់
 • អ្នកដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណអនុលោមតាមច្បាប់ Osteopathic Initiative Act យោងតាម California Public Utilities Code §739
 • គិលានុបដ្ឋាយិកាជំនាញស្របតាមការអនុវត្តបច្ចុប្បន្នរបស់ PG&E និងដូចដែលបានផ្ដល់ជូនក្នុង California Public Utilities Codes & §799.3
 • ជំនួយការគ្រូពេទ្យដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណធ្វើការជាផ្នែកមួយនៃក្រុមគ្រូពេទ្យរបស់អតិថិជន

អ្នកនឹងទទួលបានអ៊ីមែល ឬសំបុត្រស្វាគមន៍។ អ្នកក៏អាចបញ្ជាក់ពីការចុះឈ្មោះរបស់អ្នកនៅក្នុង Medical Baseline តាមរយៈ៖

 1. ការចូលទៅក្នុង គណនីនៅលើអនឡាញរបស់អ្នក
 2. ការពិនិត្យមើលផ្នែក "ព័ត៌មានគណនីពិសេស" នៃវិក្កយបត្ររបស់អ្នកសម្រាប់ "ការទ្រទ្រង់ជីវិត" និង/ឬ "វេជ្ជសាស្ត្រ"

 

ការបដិសេធ ឬដកចេញ

យើងនឹងផ្ញើសំបុត្រទៅអ្នក ប្រសិនបើ៖

 • ពាក្យសុំ Medical Baseline របស់អ្នកត្រូវបានបដិសេធ ឬ
 • អ្នកត្រូវបានដកចេញពី Medical Baseline Program ដោយសារតែអ្នកបរាជ័យក្នុងការបញ្ជាក់ដោយខ្លួនឯង ឬបញ្ជាក់ឡើងវិញ

ដើម្បីលុបឈ្មោះចេញពី Medical Baseline ឬ Life Support៖ 

ឬហៅទូរសព្ទទៅលេខ 1-800-743-5000 ហើយសុំឱ្យលុបចេញ។

1. ការបញ្ជាក់ដោយខ្លួនឯង ជួយបញ្ជាក់៖

 • អ្នកនៅតែជាអ្នកស្នាក់នៅក្នុងលំនៅដ្ឋានពេញម៉ោងនៅឯអាសយដ្ឋានដដែល។
 • ចំណង់ចំណូលចិត្តទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកគឺទាន់សម័យ។

ការបញ្ជាក់ដោយខ្លួនឯងតម្រូវឱ្យធ្វើជារៀងរាល់ពីរឆ្នាំម្តងសម្រាប់អតិថិជន Medical Baseline ដែលមានស្ថានភាពសុខភាពជាអចិន្រ្តៃយ៍។ ស្ថានភាពសុខភាពរបស់អ្នកត្រូវតែបានកំណត់ជាអចិន្ត្រៃយ៍ដោយគ្រូពេទ្យ។

 

2. ការបញ្ជាក់ឡើងវិញ ជួយបញ្ជាក់ថាអ្នកនៅតែត្រូវការជំនួយ។

អតិថិជនដែលមានស្ថានភាពមិនអចិន្ត្រៃយ៍ត្រូវតែបញ្ជាក់ដោយខ្លួនឯងសម្រាប់រយៈពេលមួយឆ្នាំ។ ពួកគេត្រូវតែបញ្ជាក់ឡើងវិញរយៈពេលពីរឆ្នាំ។ នេះតម្រូវឱ្យមានហត្ថលេខារបស់គ្រូពេទ្យ។

ប្រសិនបើអ្នកបញ្ឈប់សេវាកម្មនៅអាសយដ្ឋានចាស់របស់អ្នក និងចាប់ផ្តើមសេវាកម្មនៅអាសយដ្ឋានថ្មីរបស់អ្នក ក្នុងពេលតែមួយ៖

 

នោះ Medical Baseline Program របស់អ្នកនឹងត្រូវបានផ្ទេរទៅអាសយដ្ឋានថ្មីរបស់អ្នក៖

 

ប្រសិនបើអ្នកស្នើសុំបញ្ឈប់សេវាកម្មនៅអាសយដ្ឋានចាស់របស់អ្នកនៅថ្ងៃនេះ និងចាប់ផ្តើមសេវាកម្មនៅអាសយដ្ឋានថ្មីរបស់អ្នកនៅថ្ងៃក្រោយ៖

 

នោះ Medical Baseline Program របស់អ្នកនឹងមិន ត្រូវបានផ្ទេរទៅអាសយដ្ឋានថ្មីរបស់អ្នកទេ។

 

 1. ហៅទូរសព្ទមកយើងតាមលេខ 1-800-743-5000
 2. ស្នើសុំឱ្យយើងផ្ទេរ Medical Baseline Program របស់អ្នកទៅកាន់អាសយដ្ឋានថ្មីរបស់អ្នក។

ឥឡូវនេះ អ្នកអាចដាក់ពាក្យសុំទៅកាន់ Medical Baseline Program របស់ PG&E ដោយមិនបាច់ទៅការិយាល័យគ្រូពេទ្យរបស់អ្នកឡើយ។

 

សូមអនុវត្តតាមការក្ដីណែនាំ និងគោលការណ៍ណែនាំសម្រាប់ការដាក់ពាក្យសុំនៅលើអនឡាញនៅក្នុងផ្នែកការដាក់ពាក្យសុំនៅទំព័រនេះ។

បាទ/ចា៎ស សិទ្ធិទទួលបានសម្រាប់ Medical Baseline គឺមិនផ្អែកលើប្រាក់ចំណូលទេ។ សិទ្ធិទទួលបានសម្រាប់ Medical Baseline គឺពឹងផ្អែកតែលើតម្រូវការផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រប៉ុណ្ណោះ។ សិទ្ធិទទួលបាន ឬការចុះឈ្មោះរបស់អ្នកនៅក្នុង CARE/FERA ឬកម្មវិធីជំនួយផ្សេងៗទៀតណាមួយមិនពាក់ព័ន្ធ ហើយមិនប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិទទួលបានរបស់អ្នកសម្រាប់ Medical Baseline ឡើយ។

 

អ្នកអាចចុះឈ្មោះក្នុង Medical Baseline បាន មិនថាអ្នកស្ថិតក្នុង CARE/FERA ឬអត់នោះទេ។ សូមមើលផ្នែកការដាក់ពាក្យសុំនៅទំព័រនេះ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីរបៀបដាក់ពាក្យសុំ

អ្នកអាចត្រូវបានផ្តល់ការបែងចែកថាមពលនៃ Medical Baseline បន្ថែមបន្ទាប់ពីការវាយតម្លៃ។ នេះអាស្រ័យលើ៖

 • ផែនការអត្រារបស់អ្នក
 • តម្រូវការថាមពលទាក់ទងនឹងវេជ្ជសាស្ត្ររបស់អ្នក 

អតិថិជនដែលមានសិទ្ធិនៃ Medical Baseline ដែលស្ថិតលើផែនការអត្រាដែលបានរៀបចំតាមកម្រិត (ឧទា. E1, E-TOU-C, G1 ជាដើម) អាចទទួលបានបរិមាណអគ្គិសនី Medical Baseline ‘‘ស្តង់ដារ’’ ប្រមាណជា៖

 • 500 គីឡូវ៉ាត់ម៉ោង (kWh) និង/ឬ
 • ហ្គាសចំណុះ 25 កម្ដៅក្នុងមួយខែ

បរិមាណនេះគឺបន្ថែមពីលើបរិមាណមូលដ្ឋានធម្មតានៃអត្រាបច្ចុប្បន្នរបស់ពួកគេ។

 

អ្នកអាចនឹងមានសិទ្ធិទទួលបានការបែងចែក Medical Baseline ស្តង់ដារច្រើនជាងមួយ ដោយអាស្រ័យលើ៖

 • តម្រូវការវេជ្ជសាស្រ្តរបស់អ្នក
 • ចំនួនឧបករណ៍វេជ្ជសាស្រ្តដែលអ្នកកំពុងប្រើប្រាស់ 

 

ហៅទូរសព្ទទៅ PG&E តាមលេខ 1-800-743-5000។ ស្នើសុំឱ្យមានការវាយតម្លៃសម្រាប់ការបែងចែក Medical Baseline បន្ថែម។ តម្រូវឱ្យមានពាក្យសុំរបស់កម្មវិធី Medical Baseline តែមួយប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយគ្រួសារ។

 

ចំណាំ៖ ការបែងចែកអគ្គិសនីបន្ថែម ដំណើរការតែជាមួយផែនការអត្រាអគ្គិសនីដែលមាន​ប្រាក់ឧបត្ថម្ភ​មូលដ្ឋាន (Baseline Allowance) ប៉ុណ្ណោះ (ឧទា. E1, E-TOU-C ជាដើម)។ អតិថិជនដែលស្ថិតនៅក្នុង D-MEDICAL ទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ 12% ចុងក្រោយ​លើ​ថ្លៃ​អគ្គិសនី​របស់​​ពួកគេដោយមិនគិតពីចំនួននៃការបែងចែកឡើយ។

អតិថិជននៃ Medical Baseline ដែលមានសិទ្ធិទទួលបានអាចនឹងទទួលបានបរិមាណអគ្គិសនី Medical Baseline “ស្តង់ដារ” ប្រមាណជា៖

 • 500 គីឡូវ៉ាត់ម៉ោង (kwh) ប្រសិនបើពួកគេស្ថិតនៅក្នុងផែនការអត្រាជាមួយនឹងមូលដ្ឋាន និង/ឬ
 • ហ្គាសចំណុះ 25 កម្ដៅក្នុងមួយខែ

បរិមាណនេះគឺបន្ថែមពីលើបរិមាណមូលដ្ឋានធម្មតានៃអត្រាបច្ចុប្បន្នរបស់ពួកគេ។ ចំណែកថាមពលបន្ថែមនេះ ត្រូវបានផ្តល់ជូននៅក្នុងតម្លៃទាបបំផុតលើអត្រាបច្ចុប្បន្នរបស់អ្នក។ 

 

អតិថិជនរបស់ Medical Baseline ស្ថិតលើអត្រា Electric Home (E-ELEC) អាច​នឹង​មាន​សិទ្ធិទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ 12% (D-MEDICAL) លើថ្លៃអគ្គិសនីរបស់ខ្លួន។

 

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមមើលផ្នែកភាពអាចអនុវត្តបាននៃ D-MEDICAL Tariff (PDF)

ចំនួននៃអ្នកស្នាក់នៅដែលមានតម្រូវការផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្តដែលរស់នៅក្នុងអាសយដ្ឋាន មិនមានបញ្ហាទេ។ តម្រូវឱ្យមានពាក្យសុំរបស់កម្មវិធី Medical Baseline តែមួយប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយគ្រួសារ។

អ្នកអាចនឹងមានសិទ្ធិទទួលបានការបែងចែក Medical Baseline ស្តង់ដារច្រើនជាងមួយ ដោយអាស្រ័យលើ៖

 • តម្រូវការវេជ្ជសាស្រ្តរបស់អ្នក
 • ចំនួនឧបករណ៍វេជ្ជសាស្រ្តដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយអតិថិជន Medical Baseline នៅក្នុងអាសយដ្ឋានដូចគ្នា

ទាក់ទងមកយើងខ្ញុំតាមលេខ 1-800-743-5000។ សុំឱ្យយើងវាយតម្លៃអ្នកសម្រាប់ការបែងចែក Medical Baseline បន្ថែម។ PG&E មិនផ្ដល់ការបែងចែក Medical Baseline បន្ថែម​មិន​ត្រូវ​បាន​ផ្ដល់​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិទេ។

ទេ។ សិទ្ធិទទួលបាន Medical Baseline គឺពឹងផ្អែកតែលើតម្រូវការផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រប៉ុណ្ណោះ។

 

សិទ្ធិទទួលបាន ឬការចុះឈ្មោះរបស់អ្នកនៅក្នុង Medi-Cal ឬការធានារ៉ាប់រងសុខភាពផ្សេងទៀតដែលមិនទាក់ទងនឹង និងមិនប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិទទួលបានរបស់អ្នកសម្រាប់ Medical Baseline ឡើយ។ អ្នកអាចចុះឈ្មោះក្នុង Medical Baseline មិនថាអ្នកស្ថិតនៅក្នុង Medi-Cal ឬអត់នោះទេ។ 

 

សូមពិនិត្យមើលឡើងវិញនូវផ្នែកការដាក់ពាក្យសុំនៅទំព័រនេះសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមស្ដីពីរបៀបដាក់ពាក្យសុំ។

ទេ។ ឧបករណ៍ព្យាបាលរាងកាយដូចជា បន្ទប់ស្ពង់ និងអាងទឹកក្តៅមិនមានលក្ខណសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ Medical Baseline ទេ។

 

ឧបករណ៍វេជ្ជសាស្ត្រដែលមានលក្ខណសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ រួមមានឧបករណ៍វេជ្ជសាស្ត្រណាមួយដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីទ្រទ្រង់អាយុជីវិត ឬត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់ចល័តភាព។  សូមពិនិត្យមើលបញ្ជីពេញលេញនៃឧបករណ៍វេជ្ជសាស្ត្រដែលមានលក្ខណសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់នេះ

ទម្រង់បែបបទរបស់អ្នកមិនអាចត្រូវបានដាក់បញ្ជូនទេ លុះត្រាតែអ្នកទទួលស្គាល់ពីលក្ខខណ្ឌនិងខចែង។

 1. នៅក្នុងវីនដូលោតឡើងអំពីលក្ខខណ្ឌនិងខចែង អ្នកត្រូវតែអូសចុះក្រោមឱ្យអស់ និងពិនិត្យមើលចំណុចទាំងអស់ឡើងវិញ។
 2. ប្រសិនបើប៊ូតុង “I Acknowledge” មិនបានប្រែជាពណ៌លឿងទេនោះ សូមសាកល្បងវិធីនេះនៅលើកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក៖
  • ចូលទៅកាន់ Zoom (ជាធម្មតាវាមាននៅក្នុងការកំណត់នៃកម្មវិធីរុករកដែលស្ថិតនៅកែងខាងស្តាំផ្នែកខាងលើនៃអេក្រង់របស់អ្នក)។
  • ចុច “+” ដើម្បីពង្រីកអត្ថបទ និងបើកវីនដូលោតឡើងអំពីលក្ខខណ្ឌនិងខចែងឡើងវិញ។