ការជូនដំណឹង​បន្ទាន់

Vulnerable Customer Status

ជំនួយសម្រាប់អ្នកដែលប្រឈមនឹងហានិភ័យដោយការផ្តាច់ចេញ

ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃកម្មវិធី

ប្រសិនបើសុខភាព ឬសុវត្ថិភាពរបស់អ្នកនឹងមានហានិភ័យ ប្រសិនបើសេវាអគ្គិសនី ឬហ្គាសរបស់អ្នកត្រូវបានផ្តាច់ យើងនៅទីនេះដើម្បីជួយ។ អ្នកអាចទទួលការគាំទ្រដោយការបញ្ជាក់ដោយខ្លួនឯងសម្រាប់ Vulnerable Customer Status។ នេះអាចរួមបញ្ចូល៖

 

  • សេចក្ដីជូនដំណឹង ឬ ដំណើរទស្សនកិច្ចពី PG&E ពីមុន ឬនៅពេលកំណត់នៃការផ្តាច់សេវា ដោយសារការមិនបង់ប្រាក់
  • សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ការបិទចរន្តអគ្គិសនីសុវត្ថិភាពសាធារណៈ (PSPS) បន្ថែម
  • កណ្ដឹងទ្វាររោទិ៍ ឬប្រដាប់ព្យួរនៅទ្វារមកពី PG&E ប្រសិនបើអ្នកមិនឆ្លើយតបទៅនឹងការជូនដំណឹងរបស់ PSPS ពីមុនមក

របៀបដាក់ពាក្យ

ដើម្បីដាក់ពាក្យ សូមហៅទូរសព្ទទៅលេខ 1-800-743-5000។ នៅពេលដែលអ្នកបានចុះឈ្មោះ Vulnerable Customer Status នៅតែមាននៅក្នុងគណនីរបស់អ្នករយៈពេល 90 ថ្ងៃ។ អ្នក​អាច​ដាក់​ពាក្យ​ស្នើសុំ​កម្មវិធី​ឡើងវិញ​ដើម្បី​ស្នើសុំ​ការ​ពន្យារ​រយៈពេល​មួយឆ្នាំ​លើសពី 90 ថ្ងៃ។


ទាញយកកម្មវិធី Vulnerable Customer Status (PDF)

កម្មវិធីពាក់ព័ន្ធ

Medical Baseline Program

ប្រសិនបើអ្នកអាស្រ័យលើថាមពលសម្រាប់តម្រូវការផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្ត អ្នកអាចមានសិទ្ធិទទួលបានក្នុងការទទួលជំនួយតាមរយៈ Medical Baseline Program។ កម្មវិធីរួមមានដូចជា៖

 

  • ការបែងចែកថាមពលបន្ថែមតាមតម្លៃទាបបំផុតលើអត្រាបច្ចុប្បន្នរបស់អ្នក។
  • ការជូនដំណឹងដោយការហៅទូរសព្ទ សារជាអក្សរ និងតាមអ៊ីមែលមុនពេលមាន PSPS។ ប្រសិនបើអ្នកមិនឆ្លើយតបនឹងការជូនដំណឹងទាំងនេះទេ យើងនឹងព្យាយាមបន្ថែមទៀតដើម្បីជូនដំណឹងដល់អ្នករៀងរាល់ម៉ោង។ ឬ យើងទាក់ទងជួបអ្នកដោយផ្ទាល់ រហូតដល់យើងទាក់ទងអ្នកបាន។


ស្វែងយល់ថាតើអ្នកមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ MEDICAL BASELINE PROGRAM ឬទេ

ជំនួយហិរញ្ញវត្ថុ

ជំនួយវិក្កយបត្រសម្រាប់សេវាប្រើប្រាស់

យើងប្ដេជ្ញាចិត្តក្នុងការផ្តល់ដំណោះស្រាយសម្រាប់អ្នកដែលអាចនឹងខកខានលើការបង់វិក្កយបត្ររបស់ពួកគេ។ មានការគាំទ្រដូចខាងក្រោម៖

 

ប្រសិនបើអ្នកបានខកខានលើការបង់វិក្កយបត្ររបស់អ្នក ជំនួយខាងក្រោមអាចរកបាន៖

  • ស្វែងរកការរៀបចំការទូទាត់ដើម្បីជួយអ្នកជៀសវាងការបាត់បង់សេវាកម្ម។ ចូលទៅផ្នែក ធ្វើការរៀបចំការទូទាត់ប្រាក់
  • ជួយមនុស្សជាទីស្រលាញ់ដែលអាចមើលរំលងលើការបង់វិក្កយបត្រ PG&E របស់ពួកគេ ដោយសារតែជំងឺ ឬការលំបាកផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ។ ចូលទៅផ្នែក ការជូនដំណឹងភាគីទីបី
  • ទទួលបានជំនួយក្នុងការរៀបចំវិក្កយបត្ររបស់អ្នកឱ្យកាន់តែអាចព្យាករណ៍បាន និងអំណោយផលដល់ថវិកា។ ចូលទៅផ្នែក Budget Billing
  • ស្វែងយល់ពីរបៀបដែលអត្រាត្រូវបានកំណត់ និងយល់ពីជម្រើសនានានៃផែនការរបស់អ្នក។ ចូលទៅផ្នែក ការយល់ដឹងអំពីផែនការអត្រា

កម្មវិធីជំនួយហិរញ្ញវត្ថុ

កម្មវិធីខាងក្រោមនេះអាចនឹងជួយអ្នកសន្សំប្រាក់បាន។

 

ធនធានបន្ថែម

ទាក់ទងយើង

សម្រាប់សំណួរទូទៅ សូមទាក់ទងមជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មអតិថិជនរបស់យើងតាមលេខ 1-800-743-5000

ធនធាននៃការដាច់ចរន្តអគ្គិសនីទូទៅ

យើងនៅទីនេះដើម្បីជួយអ្នកមុនពេល អំឡុងពេល និងក្រោយពេលដាច់ភ្លើង។

Medical Baseline Program

ជំនួយសម្រាប់អតិថិជនអ្នកស្រុកដែលពឹងផ្អែកលើថាមពលអគ្គិសនី​សម្រាប់តម្រូវ​ការ​វេជ្ជសាស្រ្តជាក់លាក់។