การแจ้งเตือนเร่งด่วน

Vulnerable Customer Status

ความช่วยเหลือสำหรับผู้ที่ตกอยู่ในความเสี่ยงจากการขาดการเชื่อมต่อ

ภาพรวมของโปรแกรม

หากสุขภาพหรือความปลอดภัยของคุณตกอยู่ในความเสี่ยงหาเมื่อบริการไฟฟ้าหรือแก๊สของคุณถูกตัดการเชื่อมต่อ เราพร้อมให้ความช่วยเหลือ คุณสามารถรับความช่วยเหลือได้โดยรับรอง Vulnerable Customer Status ด้วยตนเอง นี่อาจจะรวมถึง:

 

  • การแจ้งหรือการตรวจเยี่ยมจาก PG&E ก่อนหรือ ณ เวลาที่ขาดการเชื่อมต่อเนื่องจากการไม่ชําระเงิน
  • การแจ้งเตือนการตัดกระแสไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยสาธารณะ (PSPS) เพิ่มเติม
  • กริ่งประตูดังขึ้นหรือมีป้ายแขวนประตูจาก PG&E หากคุณไม่ตอบสนองต่อการแจ้งเตือน PSPS ก่อนหน้านี้

วิธีการใช้

หากต้องการสมัคร โปรดโทร 1-800-743-5000 เมื่อคุณลงทะเบียนแล้ว สถานะ Vulnerable Customer Status จะคงอยู่ในบัญชีของคุณเป็นเวลา 90 วัน คุณสามารถส่งใบสมัครโปรแกรมอีกครั้งเพื่อต่ออายุออกไปอีกหนึ่งปีหลังจาก 90 วัน


ดาวน์โหลดใบสมัคร Vulnerable Customer Status (PDF)

โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง

Medical Baseline Program

หากคุณต้องใช้ไฟฟ้าสำหรับอุปกรณ์ที่จำเป็นทางการแพทย์ คุณอาจมีสิทธิ์ได้รับความช่วยเหลือผ่านโปรแกรม Medical Baseline Program โปรแกรมประกอบด้วย:

 

  • การจัดสรรพลังงานเพิ่มเติมในราคาต่ำที่สุดจากอัตราของคุณในปัจจุบัน
  • การแจ้งเตือนทางโทรศัพท์ ข้อความ และอีเมลก่อนปฏิบัติการ PSPS หากคุณไม่ตอบกลับการเตือนเหล่านี้ เราจะส่งการแจ้งเตือนมากขึ้นในทุก ๆ ชั่วโมง หรือเราจะทำการติดต่อคุณด้วยตนเองจนกว่าเราจะติดต่อคุณได้


ค้นหาว่าคุณมีสิทธิ์ได้รับ Medical Baseline Program หรือไม่

ความช่วยเหลือทางการเงิน

ความช่วยเหลือค่าสาธารณูปโภค

เรามุ่งมั่นที่จะมอบโซลูชันสำหรับผู้ที่อาจจ่ายบิลล่าช้า มีบริการสนับสนุนดังต่อไปนี้

 

หากคุณจ่ายบิลล่าช้า คุณสามารถขอรับการสนับสนุนต่อไปนี้:

โปรแกรมความช่วยเหลือทางการเงิน

โปรแกรมด้านล่างนี้อาจช่วยให้คุณประหยัดเงินได้

 

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อเรา

สำหรับคำถามทั่วไป ติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของเราที่ 1-800-743-5000

ทรัพยากรไฟฟ้าดับทั่วไป

เราพร้อมช่วยคุณทั้งก่อน ระหว่าง และหลังไฟฟ้าดับ

Medical Baseline Program

ความช่วยเหลือสำหรับลูกค้าที่เป็นผู้อยู่อาศัยซึ่งต้องพึ่งพาพลังงานไฟฟ้าสำหรับความจำเป็นทางการแพทย์บางประการ