การแจ้งเตือนเร่งด่วน

เกี่ยวกับ

Pacific Gas & Electric Company

ข้อมูลบริษัท

ข้อมูล ประวัติ ความสำเร็จในอุตสาหกรรมของ PG&E และอื่น ๆ

ตำแหน่งงานว่าง

เข้าร่วมวัฒนธรรมที่รับเอานวัตกรรมเข้ามาช่วยเสริม PG&E เติบโตจาก:

  • การเรียนรู้
  • การทำงานร่วมกัน
  • การขยายตัว
  • การสนับสนุน

ระบบ PG&E

สำรวจว่า PG&E ช่วยให้ California มีพลังงานสะอาดและปลอดภัยได้อย่างไร

ทำธุรกิจกับ PG&E

คุณสนใจที่จะเป็นพันธมิตรกับ PG&E หรือไม่

ความหลากหลายและการยอมรับความแตกต่าง

เรียนรู้เกี่ยวกับโปรแกรมพนักงานและซัพพลายเออร์ที่ครอบคลุมของ PG&E

ห้องข่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข้อมูลไฟฟ้าดับ แหล่งทรัพยากรฉุกเฉิน และอื่น ๆ 

Newsroom

News releases, outage info, emergency resources and more. 

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ PG&E

แหล่งข้อมูลสำหรับการศึกษา

นำเอาเครื่องมือสำหรับการสอนเรื่องประสิทธิภาพด้านพลังงาน ความปลอดภัย และการอนุรักษ์มาใช้

ระเบียบข้อบังคับ

ท่องเว็บไซต์และอ่านเกี่ยวกับการดำเนินงานร่วมกับคณะกรรมการสาธารณูปโภคแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย (CPUC) และคณะกรรมการควบคุมพลังงานแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย (FERC) ของ PG&E

การใช้ที่ดินและการขาย

การทำงานร่วมกับ PG&E เกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกและการขอทรัพย์สิน