การแจ้งเตือนเร่งด่วน

ความช่วยเหลือทางการเงิน

ช่วยเหลือในการชำระใบเรียกเก็บเงินและการบรรเทาทุกข์ทางการเงินประเภทอื่น ๆ

ความช่วยเหลือระยะยาว

California Alternate Rates for Energy (CARE)

หากคุณมีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ด้านรายได้ คุณสามารถรับส่วนลดรายเดือนได้ 20% หรือมากกว่าสำหรับค่าแก๊สและไฟฟ้า

Family Electric Rate Assistance (FERA)

ครัวเรือนของคุณซึ่งมีสมาชิกตั้งแต่สามคนขึ้นไปอาจมีสิทธิ์ได้รับส่วนลดค่าไฟฟ้ารายเดือน 18%

Medical Baseline Program

ความช่วยเหลือสำหรับลูกค้าที่เป็นผู้อยู่อาศัยซึ่งต้องพึ่งพาพลังงานไฟฟ้าสำหรับความจำเป็นทางการแพทย์บางประการ

Vulnerable Customer Status

สุขภาพหรือความปลอดภัยของคุณอยู่ในความเสี่ยงหรือไม่ หากบริการพลังงานไฟฟ้าหรือแก๊สของคุณถูกตัดการเชื่อมต่อ เราพร้อมช่วยคุณเสมอ

แผนการจัดการเงินค้างชำระ (Arrearage Management Plan, AMP)

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสินเชื่อพลังงานสำหรับลูกค้าผู้อยู่อาศัยที่ยังไม่ได้ชำระเงินค่าบริการให้ PG&E

องค์กรและเจ้าหน้าที่ตัวแทนของชุมชน

คุณกำลังหาวิธีช่วยสนับสนุนสมาชิกในชุมชนของคุณอยู่หรือไม่ เข้าถึงทรัพยากรและโปรแกรมความช่วยเหลือ PG&E

ต้องการเวลาเพิ่มสำหรับการชำระเงินใช่หรือไม่?

ความช่วยเหลือหนึ่งครั้ง

โปรแกรมบรรเทาทุกข์สำหรับความช่วยเหลือด้านพลังงานผ่านทางความช่วยเหลือของชุมชน (REACH)

รับความช่วยเหลือในการชำระค่าพลังงานในช่วงวิกฤต

โปรแกรมความช่วยเหลือด้านพลังงานสำหรับครอบครัวที่มีรายได้ต่ำ (Low Income Home Energy Assistance Program, LIHEAP)

รับความช่วยเหลือแบบครั้งเดียวสำหรับครัวเรือนที่มีรายได้ต่ำ

โครงการ Energy Savings Assistance (ESA, โครงการช่วยเหลือในการประหยัดค่าพลังงานและไฟฟ้า)

ประหยัดพลังงานและค่าใช้จ่ายด้วยการอัพเกรดบ้านฟรี

การสนับสนุนการชำระเงินและโปรแกรมประหยัดพลังงานสำหรับธุรกิจของคุณ

Economic Development Rate (EDR)

  • ลงทะเบียนธุรกิจของคุณกับ EDR
  • รับส่วนลดค่าไฟฟ้าส่วนใหญ่ของคุณ 12% 18% หรือ 25% เป็นเวลาห้าปี

ตรวจวัดพลังงานสำหรับธุรกิจฟรี

ค้นหาว่าสถานที่ของคุณใช้พลังงานอย่างสิ้นเปลืองที่บริเวณใด

เคล็ดลับการจัดการพลังงาน

ค้นหาเคล็ดลับที่ไม่มีค่าใช้จ่ายและต้นทุนต่ําเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานและประหยัดเงิน

 

ดาวน์โหลดคู่มือของคุณ (PDF)

ความช่วยเหลือทางการเงินเพิ่มเติม

บริการโทรศัพท์ที่ได้รับส่วนลด

คุณอาจมีสิทธิ์ได้รับส่วนลดค่าบริการโทรศัพท์ California LifeLine นั้นขึ้นอยู่กับระดับรายได้หรือการเข้าร่วมโปรแกรมของคุณ

ตัวเลือกอินเทอร์เน็ตบ้านราคาประหยัด

ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) บางรายเสนอแผนบรอดแบนด์ลดราคาสําหรับลูกค้าที่มีสิทธิ์ โดยพิจารณาจากรายได้ในครัวเรือน การเข้าร่วมโปรแกรมช่วยเหลือ และอื่น ๆ

เรียกเก็บตามงบประมาณ

ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานที่คาดการณ์ได้ต่อเดือนจะช่วยในการคำนวณค่าใช้จ่ายของคุณ การเรียกเก็บตามงบประมาณช่วยชดเชยยอดค่าใช้จ่ายที่สูงซึ่งเกิดจาก

  • ใช้เครื่องทำความร้อนมากในฤดูหนาว
  • ใช้เครื่องปรับอากาศในฤดูร้อน