การแจ้งเตือนเร่งด่วน

องค์กรชุมชนและผู้สนับสนุน

พาคุณไปพบกับโซลูชัน

หมายเหตุ:หากภาษาของคุณไม่ได้รวมอยู่ในตัวเลือกด้านบน โปรดโทร1-877-660-6789เพื่อขอความช่วยเหลือในภาษาอื่น ๆ มากกว่า 250 ภาษา

คุณมาจากองค์กรชุมชนหรือเป็นผู้สนับสนุนที่กำลังมองหาวิธีที่จะสนับสนุนสมาชิกในชุมชนของคุณหรือไม่ เรียนรู้เกี่ยวกับโปรแกรมความช่วยเหลือของ PG&E และเข้าถึงทรัพยากรที่สามารถช่วยเสริมความพยายามของคุณได้

 

ค้นหาชุมชนที่อาจต้องการการสนับสนุนจากคุณ

 

เกณฑ์การสำรวจสำมะโนประชากรกำหนดพื้นที่ใน California ที่ประสบปัญหาจากภาระด้านเศรษฐกิจ สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม ใช้แผนที่เพื่อหาชุมชนเป้าหมายที่ต้องการการสนับสนุนมากที่สุดได้อย่างรวดเร็ว

ใช้แหล่งข้อมูลเหล่านี้เพื่อเสริมความพยายามในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ของคุณ

เอกสารข้อมูลความช่วยเหลือลูกค้า

ความช่วยเหลือทางการเงินและโซลูชันการประหยัดพลังงาน

Filename
customer-assistance-fact-sheet-en.pdf
Size
1 MB
Format
application/pdf
ดาวน์โหลด

ชุดเครื่องมือการตลาดของแผนค่าพลังงานแสงอาทิตย์

Solar Billing Plan Marketing Toolkit GO EV: ประหยัดเงินและขับรถไปได้ทุกที่

Filename
solar-billing-plan-marketing-toolkit-en.pdf
Size
2 MB
Format
application/pdf
ดาวน์โหลด

แผนผังการตัดสินใจเกี่ยวกับโซลูชันสำหรับลูกค้า

ครัวเรือนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมอาจมีสิทธิ์ได้รับโปรแกรมความช่วยเหลือ ไม่ใช่แค่เพียงครอบครัวเท่านั้น

Filename
advocate-decision-tree.pdf
Size
624 KB
Format
application/pdf
ดาวน์โหลด

เพิ่มการเข้าถึงเพื่อสนับสนุนลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น

 

PG&E กำลังขยายการมีส่วนร่วมและใช้ความสัมพันธ์กับองค์กรชุมชนและผู้สนับสนุนให้เป็นประโยชน์ เป้าหมายของเราคือการแจ้ง ให้ความรู้ และเพิ่มความตระหนักเกี่ยวกับโปรแกรม ผลิตภัณฑ์ บริการ และโซลูชันของ PG&E ในฐานะผู้ส่งสารในชุมชนที่เชื่อถือได้ องค์กรชุมชน และผู้สนับสนุนสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใครของลูกค้าทั่วเขต PG&E และยกระดับความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนโดยรวม

 

แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับผู้สนับสนุนเพิ่มเติม

ความช่วยเหลือและการสนับสนุนทางการเงิน

แนวทางด้านรายได้เปลี่ยนแปลงทุกปีในบางโปรแกรม ตรวจสอบเพื่อยืนยันข้อกำหนดคุณสมบัติเลย

แผนค่าพลังงานแสงอาทิตย์แบบใหม่ใน California

ลูกค้าพลังงานแสงอาทิตย์รายใหม่สามารถประหยัดค่าไฟฟ้าได้เฉลี่ย 40% ต่อเดือนเมื่อเทียบกับลูกค้าที่ไม่ได้ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 

การสนับสนุนด้านการแปล

ไม่เห็นภาษาที่คุณต้องการในเมนูของเราใช่ไหม เราสามารถช่วยเหลือได้ในอีกกว่า 250 ภาษา โทร1-877-660-6789

คู่มือการดําเนินการด้านพลังงานของ PG&E

คุณต้องการช่วยให้ลูกค้าตอบสนองความต้องการด้านพลังงานที่ไม่เหมือนใครสําหรับบ้านของพวกเขาหรือไม่ คู่มือการดําเนินการด้านพลังงานของ PG&E สามารถช่วยได้

การแจ้งเตือนของชุมชน

การอัปเดตพลังงาน CPUC

รับทราบข้อมูลอัปเดตด้านพลังงานจาก California Public Utilities Commission (CPUC)

CPUC กำลังระดมความช่วยเหลือขององค์กรในชุมชนสำหรับโครงการนำร่องเพื่อช่วยลูกค้าลดหรือขจัดค่าสาธารณูปโภคที่ค้างชำระ  

Low-Income Household Water Assistance Program (LIHWAP)

กองทุนของรัฐบาลกลางนี้ช่วยให้ครัวเรือนที่มีรายได้ต่ําจ่ายค่าน้ําหรือค่าน้ําเสียในที่อยู่อาศัย เราสนับสนุนให้ครัวเรือนที่มีรายได้ตามเกณฑ์และมียอดค้างชําระสมัครขอรับความช่วยเหลือก่อนวันครบกําหนด

โปรแกรมสนับสนุนที่ไม่ใช่ PG&E เพิ่มเติม

 

Low-Income Home Energy Assistance Program (LIHEAP) 
ความช่วยเหลือทางการเงินเพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานภายในบ้าน วิกฤตพลังงาน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการซ่อมแซมบ้านที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน เรียนรู้เกี่ยวกับ LIHEAP

 

The Low-Income Household Water Assistance Program (LIHWAP)
โครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนจากรัฐบาลกลางซึ่งให้ความช่วยเหลือทางการเงินเพื่อช่วยชำระค่าน้ำและค่าน้ำเสียให้ลูกค้าที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์รายได้ เรียนรู้เกี่ยวกับ LIHWAP

 

East Bay Municipal Utility District (EBMUD) เสนอ Customer Assistance Program (CAP)
ความช่วยเหลือสำหรับลูกค้าประเภทที่อยู่อาศัยซึ่งมีรายได้น้อยและผ่านคุณสมบัติเหมาะสมในการชำระค่าน้ำบางส่วน เรียนรู้เกี่ยวกับ EBMUD Customer Assistance Program

 

California Lifeline Program 
ส่วนลดบริการโทรศัพท์บ้านและโทรศัพท์มือถือให้กับครัวเรือนที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด เรียนรู้เกี่ยวกับ California Lifeline Program

 

Internet for All Now (Affordable Connectivity Program)
ส่วนลดรายเดือนสำหรับค่าอินเทอร์เน็ตบ้าน และส่วนลดครั้งเดียวสำหรับคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตสำหรับครอบครัวที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด เรียนรู้เกี่ยวกับ Internet for All Now

 

Clean Cars for All 
โครงการจูงใจสำหรับสนับสนุนผู้มีรายได้น้อยที่อาศัยใน California ในการเปลี่ยนรถยนต์รุ่นเก่าที่มีมลพิษสูงเป็นรถยนต์ที่สะอาดและประหยัดน้ำมันมากขึ้น เรียนรู้เกี่ยวกับ Clean Cars 4 All

 

CPUC's Self-Generation Incentive Program (SGIP) 
โครงการจูงใจสำหรับสนับสนุนแหล่งพลังงานแบบกระจายทั่งที่มีอยู่ สร้างใหม่ และที่เกิดขึ้นใหม่ SGIP มอบส่วนลดสำหรับระบบกระจายพลังงานที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดซึ่งติดตั้งที่มิเตอร์สาธารณูปโภคฝั่งลูกค้า เรียนรู้เกี่ยวกับ SGIP

 

โปรแกรม Single-Family Solar Homes (DAC-SASH) 
โครงการจูงใจสำหรับช่วยเหลือเจ้าของบ้านในชุมชนด้อยโอกาสให้หันมาใช้พลังงานแสงอาทิตย์
เรียนรู้เกี่ยวกับ DAC-SASH

ติดต่อเรา

หากคุณมาจากองค์กรชุมชนที่สนใจร่วมมือกับ PG&E หรือหากคุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมและโซลูชันเพื่อช่วยเหลือชุมชนให้ดียิ่งขึ้น โปรดส่งอีเมลมาที่ CBOEngagementSupport@pge.com