Mahalagang Alerto

Community organizations & advocates

Kinokonekta ka sa mga kalutasan

important notice icon Paalala: Kung hindi kasama ang iyong wika sa selector sa itaas, tumawag sa 1-877-660-6789para sa tulong sa 250+ iba pang mga wika. 

Ikaw ba ay isang samahan o tagapagtaguyod ng komunidad na naghahanap ng mga paraan upang masuportahan ang mga miyembro ng iyong komunidad? Alamin ang tungkol sa mga programang pantulong ng PG&E at i-akses ang mga mapagkukunan na makakatulong na mapahusay sa iyong mga pagsisikap.

 

Maghanap ng mga komunidad na maaaring nangangailangan ng iyong suporta

 

Tinutukoy ng pamantayan ng census ang mga lugar sa California na dumaranas ng mga pasanin sa ekonomiya, kalusugan at pangkapaligiran. Gamitin ang isang mapa upang mabilis na ma-target ang mga komunidad na may pinakamatinding pangangailangan para sa suporta sa adbokasiya.

Gamitin ang mga mapagkukunan na ito upang mapahusay ang iyong mga pagsisikap sa outreach

Customer assistance fact sheet

Tulong pinansyal at mga kalutasan sa pagtitipid sa kuryente.

Filename
customer-assistance-fact-sheet-en.pdf
Size
1 MB
Format
application/pdf
i-download

Solar billing plan marketing toolkit

Solar Billing Plan Marketing Toolkit GO EV: Makatipid ng pera at magmaneho saanman.

Filename
solar-billing-plan-marketing-toolkit-en.pdf
Size
2 MB
Format
application/pdf
i-download

Decision tree ng mga kalutasan para sa kostumer

Ang alinmang kwalipikadong sambahayan ay maaaring karapat-dapat para sa mga programa sa tulong, hindi lang para sa mga pamilya.

Filename
advocate-decision-tree.pdf
Size
624 KB
Format
application/pdf
i-download

Pagpapahusay sa outreach upang mas mahusay na suportahan ang mga kostumer

 

Pinapalawak ng PG&E ang pagsasangkot at pakikinabang sa mga relasyon sa mga organisasyon at mga tagapagtaguyod ng komunidad. Ang aming layunin ay ipaalam, turuan at pataasin ang kamalayan tungkol sa mga programa, mga produkto, mga serbisyo at mga kalutasan ng PG&E. Bilang mga pinagkakatiwalaang mensahero ng komunidad, ang mga organisasyon at tagapagtaguyod ng komunidad ay maaaring magbibigay ng kabatiran sa katangi-tanging mga karanasan ng mga kostumer sa buong teritoryo ng PG&E at pahusayin ang pangkalahatang kagalingan ng komunidad.

 

Higit pang mga mapagkukunan sa tagapagtaguyod

Tulong pinansiyal at suporta

Ang mga patnubay sa kita para sa ilang mga programa ay nagbabago bawat taon. Suriin ngayon upang makumpirma ang mga kinakaiangan sa pagiging karapat-dapat.

Bagong plano ng California sa pagsingil sa solar

Maaaring makatipid ang mga bagong kustomer sa solar nang 40% sa kanilang buwanang bayarin sa kuryente kumpara sa mga hindi solar na kostumer. 

Suporta sa pagsasalin

Hindi makita ang iyong ginustong wika sa aming menu? Makakatulong kami sa higit sa 250 iba mga wika. Tumawag sa 1-877-660-6789.

Gabay sa Pagkilos ng Enerhiya ng PG&E

Gusto mo bang tulungan ang mga customer na matugunan ang mga natatanging pangangailangan sa enerhiya para sa kanilang tahanan? Makakatulong ang Energy Action Guide ng PG&E.

Mga alerto sa komunidad

Mga update sa kuryente ng CPUC

Manatiling may kaalaman sa mga update sa kuryente mula sa California Public Utilities Commission (CPUC).

Pinapakilos ng CPUC ang mga organisasyon nakabatay sa komunidad para sa isang pilot na programa upang matulungan ang mga customer na bawasan o alisin ang kanilang mga overdue na singil sa utility.  

Low-Income Household Water Assistance Program (LIHWAP)

Ang pederal na pinondohan na ito ay tumutulong sa mga kabahayan na may mababang kita na magbayad ng kanilang mga bayarin sa tubig o wastewater sa tirahan. Hinihikayat namin ang mga pamilyang kwalipikado sa kita na may mga balanse sa nakaraan na mag aplay para sa tulong bago ang deadline.

Higit pang mga pansuportang programa na hindi sa PG&E

 

Low-Income Home Energy Assistance Program (LIHEAP) 
Pinansyal na tulong upang mabawasan ang mga gastusin sa mga bayarin sa kuryente ng tahanan, krisis sa kuryente, weatherization at pagkukumpuni ng bahay kaugnay ng kuryente. Alamin ang tungkol sa LIHEAP

 

The Low-Income Household Water Assistance Program (LIHWAP)
Isang programa na pinopondohan ng pederal na nagbibigay ng pinansyal na tulong upang makatulong sa mga kostumer na kwalipikado sa kita na magbayad ng kanilang mga bayarin sa tubig at wastewater. Alamin ang tungkol sa LIHWAP

 

East Bay Municipal Utility District (EBMUD) ay nag-aalok ng isang Customer Assistance Program (CAP)
Tulong para sa mga kwalipikadong pambahayan na kostumer na may mababang kita na bayaran ang bahagi ng kanilang bayarin sa tubig. Alamin ang tungkol sa EBMUD Customer Assistance Program

 

California Lifeline Program 
May diskwentong serbisyo sa telepono sa bahay at sa mobile phone para sa mga kwalipikadong sambahayan. Alamin ang tungkol sa California Lifeline Program

 

Internet for All Now (Affordable Connectivity Program)
Buwanang diskwento sa mga bayarin sa internet sa bahay, at minsanan na diskwento para sa isang kompyuter o tablet para sa mga kwalipikadong sambahayan. Alamin ang tungkol sa Internet for All Now

 

Clean Cars for All 
Mga insentibo para sa mga residente ng California na mababa ang kita upang mapalitan ang mga sasakyan na mas luma at nagdudulot ng mataas na polusyon, ng mga sasakyan na mas malinis at mas tipid sa gasolina. Alamin ang tungkol sa Clean Cars 4 All

 

The CPUC's Self-Generation Incentive Program (SGIP) 
Mga insentibo upang masuportahan ang umiiral, bago, at nagiging popular na mga ipinamamahaging pinagmumulan ng kuryente. Ang SGIP ay nagbibigay ng mga rebate sa mga kwalipikadong ibinahaging sistema ng kuryente na naka-intall sa gilid ng kostumer ng metro ng utility. Alamin ang tungkol sa SGIP

 

Single-Family Solar Homes (DAC-SASH) program
Mga insentibo upang matulungan ang mga may-ari ng bahay na nasa mga laylayan na komunidad na maging solar.
Alamin ang tungkol sa DAC-SASH

Kontakin kami

Kung ikaw ay isang organisasyon ng komunidad na interesadong makipagtulungan sa PG&E, o kung nais mong alamin ang higit pa tungkol sa mga programa at mga kalutasan upang makatulong na mapaglingkuran nang mas mabuti ang iyong komunidad, mag-email sa CBOEngagementSupport@pge.com